Upphandling

Här publiceras Kårkulla samkommuns upphandlingar som överstiger det nationella tröskelvärdet.

 

Maanrakennusurakka - Uusi parkkipaikka, 21610 Kirjala

 

Avslutade upphandlingar

© 2015 Kårkulla samkommun