Specialomsorg

Här hittar du information om den specialomsorg som vi erbjuder.

Rådgivning
Stödjande verksamhet
Boendeverksamhet
Verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning

© 2015 Kårkulla samkommun