Verksamheten fortsätter även om strukturerna ändrar

Vi lever i speciella tider på många sätt. COVID-19 epidemin har medfört en mängd restriktioner för att undvika smittspridning. Det har inneburit en mängd obekvämligheter för såväl brukare, anhöriga som personal. Jag vill rikta ett stort tack till alla för den flexibilitet och förståelse alla visat, tack vare den har vi inte haft ett enda Corona-fall i samkommunen. Nu har undantagslagen upphävts men vissa restriktioner fortsätter ändå. Samkommunens pandemigrupp uppdaterar våra interna direktiv med jämna mellanrum. Förhoppningsvis kan vi återgå till det normala småningom och hoppas att det inte kommer någon ”andra våg” av viruset.

En annan stor sak som är aktuell just nu är att lagförslagen till social- och hälsovårdsreformen har kommit på remiss. Yttranden om lagförslaget ska lämnas in senast den 25.9 och reformen planeras genomföras 1.1.2023. Enligt lagförslaget ska den verksamhet Kårkulla samkommun bedriver idag delas på de kommande landskapen. De tvåspråkiga landskapen ska ingå samarbetsavtal gällande svenskspråkig service för att trygga tillgången till tjänsterna. I skrivande stund har jag inte läst lagförslaget med sina motiveringar i sin helhet, men ser att detaljerna kring samarbetsavtalet är opreciserade. Nästa steg är att ta del av lagförslagen och ge ett utlåtande med utgångspunkt i att trygga den svenskspråkiga servicen i hela landet. Då lagarna i sinom tid är godkända börjar jobbet med att skapa nya strukturer för verksamheten utgående från de nya lagarna. Jag vill påminna om att verksamheten fortsätter även om strukturerna ändrar.

Med önskan om en riktigt avkopplande sommar för alla och envar!

Sofia Ulfstedt | 16.6.2020 

© 2019 Kårkulla samkommun