Övriga publikationer

Kårkulla samkommuns serviceutbud

Serviceutbud 2020 (PDF)
Palvelutarjonta 2020 (PDF)

Serviceutbud 2019 (PDF)
Palvelutarjonta 2019 (PDF)
Handbok 2019: Kommun- och brukardebitering

Serviceutbud 2018 (PDF)
Palvelutarjonta 2018 (PDF)

Serviceutbud 2017 (PDF)
Palvelutarjonta 2017 (PDF)

serviceutbud 2017

Serviceutbud 2016
Serviceutbud 2016 (PDF)

serviceutbud 2016

Handbok 2018: Kommun- och brukardebitering

Kårkulla samkommuns årsberättelse

Årsberättelse 2018 (PDF)
Vuosikertomus 2018 (PDF)
Bokslut med verksamhetsberättelse 2018 (PDF)

Årsberättelse 2017 (PDF)
Vuosikertomus 2017 (PDF)
Bokslut med verksamhetsberättelse 2017 (PDF)

Årsberättelse 2016 (PDF)
Vuosikertomus 2016 (PDF)
Kårkulla samkommuns verksamhetsberättelse med bilagor (2016)

Årsberättelse 2015 (PDF)
Vuosikertomus 2015 (PDF)
Kårkulla samkommuns verksamhetsberättelse med bilagor 2015

årsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014 (PDF)
Toimintakertomus 2014 (PDF)

 

Kårkulla samkommuns personalberättelse

Personalberättelse 2018 (PDF)
Henkilöstökertomus 2018 (PDF)

Personalberättelse 2017 (PDF)
Henkilöstökertomus 2017 (PDF)Peronalberättelse 2016 (PDF)
Henkilöstökertomus 2016 (PDF)

Personalberättelse 2015 (PDF)
Henkilöstökertomus 2015 (PDF)

personalberättelse 2015

Personalberättelse 2014 (PDF)
Henkilöstökertomus 2014 (PDF)

Budget och ekonomiplan

Budget 2018 och ekonomiplan 2019-2021
Bokslut 2016
Budget och ekonomiplan 2017 -2019

Budget och ekonomiplan 2016-2018

ekonomiplan20162018

Kommunstrategi

Kommunstrategi 2018-2020

Revisions- och utvärderingsberättelse

Revisionsberättelse 2014
Utvärderingsberättelse 2014

Utredningar

Kårkulla samkommun och social- och hälsovårdsreformen (2015)

© 2019 Kårkulla samkommun