Broschyrer

Arbete med stöd/Tuettu työ

Arbete med stöd är en nationellt och internationellt känd metod för att stöda personer som har svårt att hitta, få och behålla ett arbete.


Kårkulla samkommun

Kårkulla samkommun i mellersta och södra Österbotten


Kårkulla samkommun

Kårkulla samkommun i norra Österbotten


Kårkulla samkommun

Kårkulla samkommun i västra Nyland


Kårkulla samkommun

Kårkulla samkommun i Åboland


Kårkulla samkommun

Kårkulla samkommun i mellersta Nyland


Kårkulla samkommun

Kårkulla samkommun i östra Nyland


Kårkulla samkommun

Svenskspråkig serviceproducent inom specialomsorgen


Kårkulla samkommun

Ruotsinkielisten erityishuoltopalveluiden tarjoaja


Omsorgsbyrån i Jakobstad

Vi erbjuder omsorgsbyråtjänster i norra Österbotten.


Omsorgsbyrån i Vasa

Vi erbjuder omsorgsbyråtjänster i mellersta Österbotten.


Omsorgsbyrån i Närpes

Vi erbjuder omsorgsbyråtjänster i södra Österbotten.


Omsorgsbyrån i Pargas

Vi erbjuder omsorgsbyråtjänster i Åboland.


Omsorgsbyrån i Raseborg

Vi erbjuder omsorgsbyråtjänster i västra Nyland.


Omsorgsbyrån i Helsingfors

Vi erbjuder omsorgsbyråtjänster i mellersta Nyland.


Omsorgsbyrån i Borgå

Vi erbjuder omsorgsbyråtjänster i östra Nyland.


Boendeverksamhet

Vi erbjuder hem i hela Svenskfinland.


Dag- och arbetsverksamhet

Vi erbjuder sysselsättning i hela Svenskfinland.


Mångprofessionellt teamarbete

Expert- och utvecklingscentret, undersökningsavdelningen och rehabiliteringsenheten Hyddan.


Autismhandledning

Vi erbjuder autismhandledning Svenskfinland runt.


Talterapeuttjänster

Vi erbjuder talterapeutjänster inom Kårkulla samkommun.


© 2019 Kårkulla samkommun