Samkommunsstyrelsen 28.9.2017

Kårkulla samkommuns styrelse sammanträdde den 28.9.2017 i Helsingfors

STYRELSEN GODKÄNDE FÖRSLAGET TILL BUDGET- OCH EKONOMIPLAN 2018-2020

Styrelsen påbörjade behandlingen av budgeten på sitt föregående möte 25.8.2017. Till skillnad från uppgifterna till styrelsens föregående behandling av budgeten är kostnaderna för månadslöner för tjänste- och befattningsinnehavare nästan 450 000 euro högre. Kostnadsökningen beror bland annat på ändringar i befattningar på grund av gällande lagstiftning.  

Enligt det nuvarande budgetförslaget ökar de externa verksamhetsintäkterna med 2,0 % till 55 630 900 euro jämfört med innevarande årsbudget 2017. De externa verksamhetskostnaderna ökar med 3,0 % till 55 063 820 euro. Investeringsbudgeten har såsom fullmäktige beslöt 14.06.2017 § 13 en bruttosumma på 16 miljoner euro. De kommunala betalningsandelarna ökar med sammanlagt 1,94 % till 49 692 220 euro.

Fullmäktige behandlar budgetförslaget på sitt möte den 11.10.2017.

BYGGPROJEKTET PÅ ELOVÄGEN I HELSINGFORS FRAMSKRIDER

I april 2017 gav styrelsen grönt ljus för nybygget på Elovägen 56 i Helsingfors och ansvariga tjänstemän fick i uppgift att bereda ärendet vidare. Nybygget innebär att boendeserviceutbudet i mellersta Nyland blir mångsidigt och svarar mot de behov som finns idag.

Styrelsen gav Kårkulla fastighets Ab i uppdrag att uppföra en 550 kvadratmeter stor boendeenhet på Elovägen 56 i Helsingfors för maximalt 1,75 miljoner euro. Alla utrymmen kommer att anpassas för fysiskt handikappade brukare och huset beräknas vara klart i slutet av år 2018.

Mer information ger: Styrelseordförande Anna Lena Karlsson-Finne, tfn 040-7090390

© 2015 Kårkulla samkommun