Samkommunsstyrelsen 27.4.2017

Pressmeddelande 27.4.2017

Annina Alexandersson har valts till regionchef i östra NylandArbetet för ny boendeenhet i Helsingfors framskrider | Namnet Pixnekliniken övertas av Malax kommun

Kårkulla samkommuns styrelse sammanträdde den 27.4.2017 i Helsingfors och behandlade bland annat följande ärenden:

Annina Alexandersson har valts till ny regionchef i östra Nyland

Styrelsen har valt Annina Alexandersson till regionchef för östra Nyland. Sammanlagt tre personer sökte tjänsten som regionchef i östra Nyland och samtliga uppnådde de formella behörighetskraven. Alexandersson ansågs vara den mest lämpade med tanke på utbildning och erfarenhet i synnerhet av ledarskap samt internationella kontakter. Alexandersson har tidigare arbetat inom Kårkulla som enhetschef vid Näse serviceenhet i Borgå. Annina Alexandersson efterträder Gunilla Backman som går i pension från och med hösten 2017.

Arbetet för ny boendeenhet i Helsingfors framskrider

Styrelsen gav grönt ljus för nybygget på Elovägen 56 i Helsingfors och ansvariga tjänstemän fick i uppgift att bereda ärendet vidare. Nybygget innebär att boendeserviceutbudet i mellersta Nyland blir mångsidigt och svarar mot de behov som finns idag.

Kårkulla samkommun har ett gammalt boende på Elovägen 56 i Helsingfors som stängdes år 2014 på grund av att fastigheten var i dåligt skick och inte uppfyllde de brandtekniska kraven. En ARA-ansökan för ett nytt boende för personer med grava funktionsnedsättningar på Elovägen inlämnades hösten 2016 och Kårkulla fastighets Ab har från statens bostadsfond ARA erhållit en reservering om 875 000 euro i investeringsbidrag.

Det gamla huset på Elovägen 56 rivs och ett nytt boende på 550 kvadratmeter uppförs. Alla utrymmen kommer att anpassas för fysiskt handikappade brukare och huset beräknas vara klart i slutet av år 2018.

Namnet Pixnekliniken övertas av Malax kommun

Styrelsen beslöt ge Malax kommun rätt att överta och använda namnet Pixnekliniken då man övertar verksamheten från och med 30.6.2017. Dessutom övertar Malax kommun kostnadsfritt alla inventarier. Kårkulla samkommuns fullmäktige beslöt i oktober 2016 att verksamheten upphör inom samkommunen, eftersom de ekonomiska förutsättningarna för att upprätthålla missbrukarvården saknas. Malax kommun förbereder som bäst ett värdkommunavtal.

Mer information ger:
Viceordförande
Bengt Kronqvist
Tfn 050-5892520

Ställföreträdande samkommunsdirektör
Martin Nordman
Tfn 0247 431 209

 

© 2015 Kårkulla samkommun