Samkommunsfullmäktige 11.10.2017

Pressmeddelande 11.10.2017. 

Fullmäktige valde ledamöter till styrelsen, de regionala nämnderna samt revisionsnämnden 2017-2021

 Fullmäktige valde Anna Lena Karlsson-Finne till ordförande för Kårkulla samkommuns styrelse. Övriga ledamöter i styrelsen är Roger Weintraub, Kim Lindstedt, Hilkka Toivonen (viceordf.), Jukka Surakka, Annika Ahläng, Kjell Grönqvist, Roger Eriksson, Camilla Sandell, Irja Bergholm och Pekka Tiusanen. Christer Rönnlund återvaldes till fullmäktiges ordförande.

Till ordföranden för de regionala nämnderna valdes Roger Weintraub (Nyland), Roger Eriksson (Österbotten) och Camilla Sandell (Åboland).

Till revisionsnämndens ordförande valdes Bo Grönholm.

Samtliga ledamöter med personliga ersättare publiceras på Kårkulla.fi under förtroendemannaorganisation.

Fullmäktige godkände budgeten för 2018-2020

Fullmäktige behandlade och godkände budgetförslaget 2018 och förslag till ekonomiplan 2018-2020. Jämfört med innevarande budget ökar de externa verksamhetsintäkterna med 2,0 % till 55 630 900 euro medan de externa verksamhetskostnaderna ökar med 3,0 % till 55 063 820 euro. Investeringsbudgeten har en slutsumma på 16 miljoner euro. De kommunala betalningsandelarna ökar med sammanlagt 1,94 % till 49 692 220 euro.

Ny kommunstrategi för Kårkulla tas ibruk

Kårkullas fullmäktige godkände kommunstrategin 2018-2020 för Kårkulla samkommun. Enligt den nya kommunallagen § 37 ska kommuner ha en kommunstrategi, i vilken fullmäktige beslutar om de långsiktiga målen för kommunens verksamhet och ekonomi. Från 1.1.2018 ersätter kommunstrategin den allmänna strategin och tar hänsyn till främjandet av brukarnas välfärd, ordnandet och produktionen av tjänster, personalpolitiken samt brukarnas möjlighet att delta och påverka utvecklandet av livsmiljön.

Mer information ger:

Fullmäktigeordförande Christer Rönnlund, tfn 040-813 1664

© 2015 Kårkulla samkommun