Fullmäktiges pressmeddelanden

Samkommunsfullmäktige 16.12.2020

Kårkulla samkommunsfullmäktige sammanträdde den 16.12.2020 via elektronisk förbindelse. På mötet behandlades bland annat följande ärenden:

Initiativ inlämnat av styrelsemedlemmarna Tiusanen, Grönqvist och Weintraub om konstaterande av brist på förtroende för samkommunsdirektören

På initiativ av styrelsen föreslogs fullmäktige ta ställning till ifall samkommunsdirektören åtnjuter fullmäktiges förtroende. Fullmäktige röstade för fortsatt förtroende för samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt med rösterna 206 – 43.

Initiativ av fullmäktiges ledamöter om återkallande av förtroendeuppdrag under pågående mandatperiod

Initiativet om återkallande av förtroendeuppdrag behandlades av fullmäktige.

Fullmäktige konstaterade enhälligt att styrelsen har fullmäktiges förtroende, men uppmanar styrelsen att arbeta vidare i positiv anda med Kårkullas brukare, personal och ägarkommuners bästa i åtanke.

-        Vi bör gå vidare och glömma det som varit och alla dra åt samma håll. Vår uppgift är att lyssna på våra ägarkommuner. Vi ska vara lyhörda och ha framåtanda. Vi behöver igen ha en styrelse som får arbetet att löpa smidigt, betonar fullmäktigeordförande Christer Rönnlund efter mötet.

Mer information ger fullmäktigeordförande Christer Rönnlund, Tfn 040-813 1664

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik.

 

Samkommunsfullmäktige 11.6.2020
Fullmäktige godkände bokslut och verksamhetsberättelse 2019

Samkommunsfullmäktige 14.10.2019
Fullmäktige godkände budgeten för 2020-2022

Samkommunsfullmäktige 15.10.2018
Fullmäktige godkände budgeten för 2019-2021

Samkommunsfullmäktige 14.6.2018
Fullmäktige godkände bokslut och verksamhetsberättelse 2017 samt personalbokslut 2017

Samkommunsfullmäktige 11.10.2017
Fullmäktige valde ledamöter till styrelsen, de regionala nämnderna och revisionsnämnden 2017-2021

Samkommunsfullmäktige 12.10.2016
Kårkullas fullmäktige beslöt ge Pixnekliniken tilläggstid

Samkommunsfullmäktige 15.6.2016
Fullmäkige godkände bokslut och verksamhetsberättelse 2015

Samkommunsfullmäktige 13.10.2015
Fullmäktige godkände budgeten för 2016

Samkommunsfullmäktige 15.6.2015
Sofia Ulfstedt vald till ny samkommunsdirektör för Kårkulla samkommun

© 2019 Kårkulla samkommun