Aktuellt

5.12.2017

Seminarium om förverkligandet av KEHAS-programmet 30.1.2018

Plats: SFV Festsalen, Georgsgatan 18 A, 00130 Helsingfors Tid: 12.00 – 16.00
Målgrupp: Personer med utvecklingsstörning, anhöriga, personal inom området, sakkunniga, beslutsfattare och alla övriga intresserade av boendeprogrammets förverkligande.

12.00 Inledning, erfarenhetstalare Jonas Bergholm, Steg för Steg

12.10 Hur ser KEHAS programmets förverkligande ut nationellt? Om boendealternativ och utveckling av boendeservice, direktör Susanna Hintsala Kehitysvammaliitto

12.50 Utveckling av boendeservicen inom Kårkulla samkommun. Chef för Expert- och utvecklingscentret Fredrika Abrahamsson och utvecklare av boendeservice Gunveig Söderbacka

13.10 Kommunens syn på framtidens tjänster, Socialchef Eivor-Österlund Holmqvist, Raseborgs stad

13.30 Smoothie, kaffe och te

14.00 Vardagsperspektiv på livet hos en barnfamilj, FDUV:s familjestödjare

14.15 Barnens och ungdomarnas delaktighet, Enhetsansvarig Pirjo Koivu, Juniorhemmet

14.30 Hur har kvalitetsrekommendationerna implementerats inom verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning, utvecklare inom dagverksamheten Hilve Sandblom, Kårkulla samkommun

15.00 God praxis: IKT stödperson (talare bekräftas senare)

15.30 Summering av dagen: erfarenhetstalare, Susanne Tuure och Annette Tallberg FDUV

16.00 Tack och god hemfärd! Seminariet är gratis! Anmäl dig via webropol:

https://www.webropolsurveys.com/S/DA43C501B44AFA55.par Sista anmälningsdag: 15.1.2018

Arrangörer: FDUV, Folkhälsan, Kårkulla samkommun och Steg för steg

Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning | www.kvank.fi

 

© 2015 Kårkulla samkommun