Aktuellt

18.4.2018

Vägen till ett eget hem och ett liv på egna villkor

- seminarium om delaktighet och självbestämmande


8.5.2018 kl. 8.30-16, Campus Åbo, Henriksgatan 7, Åbo


Hur kan vi professionella och anhöriga stödja personer med intellektuell funktionsnedsättning till största möjliga självständighet? Vad finns det för arbetssätt som möjliggör delaktighet? Kan personer med intellektuell funktionsnedsättning påverka sin egen situation och att de får det stöd som behövs för att nå optimal självständighet och ett gott liv?

I Sverige har man utvecklat en modell den s.k. delaktighetsmodellen, som stöd för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska få sin röst hörd. Delaktighetsmodellen har fått spridning i stora delar av Sverige under de senaste åren. Vi har den stora glädjen att få docent Ann-Christine Gullacksen som utvecklat modellen och utvecklings-konsult Rosemarie Hejdedal från Skåne till Åbo.

FDUV och Kårkulla samkommun står som värd för seminariet. Under seminariet får vi höra om verksamhet och arbetssätt som befrämjar delaktighet och självbestämmande av professionella och av personer med intellektuell funktionsnedsättning. FDUV presenterar aktuella projekt och verksamhet som stöder och utvecklar delaktighet.

Seminariet riktar sig till professionella inom omsorgen, studerande, anhöriga, brukare och andra intresserade.

PROGRAM

Kontaktperson
Gunveig Söderbacka -348

Anmäl dig senast 30.04.2018 via denna länk

 

 

© 2015 Kårkulla samkommun