Händelsekalender

2018

augusti

15.8.
Regionala nämnden i Österbotten sammanträder

21.8.
Regionala nämnden i Nyland sammanträder

30.8.
Samkommunsstyrelsen sammanträder

september

5.9.
Regionala nämnden i Nyland sammanträder

6.9.
Personalutbildning: Tvångssyndrom. Plats: Korsholm.

10.9.
Regionala nämnden i Österbotten sammanträder

11.9.
Personalutbildning: För personal som är ny inom omsorgen samt för personal som vill repetera. Plats: Bennäs

13.9.
Regionala nämnden i Åboland sammanträder

17.9.
Personalutbildning: Dagens omsorgskunskap i Pargas 17-18.9

20.9.
Personalutbildning: HCI-läkemedel. Plats: Vasa och Närpes.
Samkommunsstyrelsen sammanträder.

26.9.
Personalutbildning: MAPA-grundkurs i Pargas 26-27.9

oktober

10.10.
Regionala nämnden i Nyland sammanträder

15.10.
Fullmäktige sammanträder.

16.10.
Personalutbildning: MAPA-uppföljningskurs i Pargas

22.10.
Regionala nämnden i Åboland sammanträder

25.10.
Samkommunsstyrelsen sammanträder.

november

7.11.
Regionala nämnden i Österbotten sammanträder
Regionala nämnden i Nyland sammanträder

15.11.
Personalutbildning: MAPA-uppföljningskurs i Pargas

22.11.
Samkommunsstyrelsen sammanträder

28.11.
Regionala nämnden i Nyland sammanträder

29.11.
Personalutbildning: MAPA-uppföljningskurs i Pargas

december

10.12.
Regionala nämnden i Åboland sammanträder

13.12.
Samkommunsstyrelsen sammanträder

© 2015 Kårkulla samkommun