Händelsekalender

2017

december

3.12.
Internationella handikappdagen

2018

januari

11.1.
Nämnden i Åboland sammanträder

25.1.
Styrelsen sammanträder

mars

1.3.
Styrelsen sammanträder

7.3.
Nämnden i Åboland sammanträder

28.3.
Styrelsen sammanträder

april

4.4.
Nämnden i Åboland sammanträder

19.4.
Styrelsen sammanträder

maj

9.5.
Nämnden i Åboland sammanträder

24.5.
Styrelsen sammanträder

© 2015 Kårkulla samkommun