Händelsekalender

2018

december

13.12.
Samkommunsstyrelsen sammanträder

2019

januari

21.1.
Regionala nämnden i Åboland sammanträder

23.1.
Samkommunsstyrelsen sammanträder

februari

5.2.
Regionala nämnden i Österbotten sammanträder

28.2.
Samkommunsstyrelsen sammanträder (prel.bokslut)

mars

6.3.
Regionala nämnden i Österbotten sammanträder

11.3.
Regionala nämnden i Åboland sammanträder

28.3.
Samkommunsstyrelsen sammanträder (Bokslut 2018 med verksamhetsberättelse)

april

15.4.
Regionala nämnden i Åboland sammanträder

25.4.
Samkommunsstyrelsen sammanträder

maj

7.5.
Regionala nämnden i Österbotten sammanträder

23.5.
Samkommunsstyrelsen sammanträder

juni

3.6.
Regionala nämnden i Åboland sammanträder

6.6.
Regionala nämnden i Österbotten sammanträder

20.6.
Samkommunsstyrelsen sammanträder

© 2015 Kårkulla samkommun