Händelsekalender

2018

januari

11.1.
Nämnden i Åboland sammanträder

25.1.
Styrelsen sammanträder

mars

1.3.
Styrelsen sammanträder

7.3.
Nämnden i Åboland sammanträder

28.3.
Styrelsen sammanträder

april

5.4.
Nämnden i Nyland sammanträder

17.4.
Nämnden i Österbotten sammanträder

19.4.
Styrelsen sammanträder

25.4.
Nämnden i Åboland sammanträder

maj

3.5.
Nämnden i Nyland sammanträder

8.5.
Vägen till ett eget hem och ett liv på egna villkor – seminarium om delaktighet och självbestämmande Plats: Campus Åbo, Henriksgatan 7, Åbo Tid: Tisdagen den 8 maj klockan 8.30 – 16.00

9.5.
Nämnden i Åboland sammanträder

24.5.
Styrelsen sammanträder

juni

14.6.
Fullmäktige sammanträder

© 2015 Kårkulla samkommun