Händelsekalender

2019

december

19.12.
Styrelsen sammanträder i Helsingfors

2020

januari

15.1.
Regionala nämnden i Nyland sammanträder

23.1.
Styrelsen sammanträder

februari

4.2.
Regionala nämnden i Åboland sammanträder

12.2.
Regionala nämnden i Nyland sammanträder

27.2.
Styrelsen sammanträder

mars

5.3.
Regionala nämnden i Österbotten sammanträder

11.3.
Regionala nämnden i Nyland sammanträder

16.3.
Regionala nämnden i Åboland sammanträder

26.3.
Styrelsen sammanträder

april

2.4.
Regionala nämnden i Österbotten sammanträder

8.4.
Regionala nämnden i Nyland sammanträder

23.4.
Styrelsen sammanträder

maj

6.5.
Regionala nämnden i Åboland sammanträder

7.5.
Regionala nämnden i Österbotten sammanträder

13.5.
Regionala nämnden i Nyland sammanträder

28.5.
Styrelsen sammanträder

juni

4.6.
Regionala nämnden i Österbotten sammanträder

8.6.
Regionala nämnden i Åboland sammanträder

© 2019 Kårkulla samkommun