Samkommunens kungörelser

Delgivning av protokoll och beslut

Delgivning av protokoll och beslut

Möteskalendarier

Möteskalendarier hösten 2017


Kungörelser om publicering

Styrelsens protokoll 20.6.2017

Regionala nämnden i Österbotten 6.6.2017

Delegationsbeslut, förteckning 19-22.6.2017

Regionala nämnden i Nyland 5.6.2017

Styrelsens beslut 20.6.2017

Delegationsbeslut, förteckning 5 - 16.6.2017

Länkar:

Föredragningslistor och protokoll

Lediga jobb


Kårkulla samkommuns patientombudsman

Patientombudsmannen informerar om patientens rättigheter och ger anvisningar i frågor som gäller tillämpningen av lagen om patientens ställning och rättigheter samt patientskadelagen.
Patientombudsman: Susanna Friman
Kontaktuppgifter: anträffbar under tjänstetid tfn 02-3146000, e-post  potilasasiamies@tyks.fi 

 

© 2015 Kårkulla samkommun