Centralförvaltningen

Kårkulla samkommuns centralförvaltning är belägen i Pargas. Centralförvaltningen ger service till medlemskommunerna och samtliga förtroendevalda samt till alla enheter och personal inom samkommunens verksamhetsområde.

Vi jobbar på centralförvaltningen

Vi som jobbar på centralförvaltningen

Sofia Ulfstedt

Samkommunsdirektör

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 200

Martin Nordman

Ekonomidirektör

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 209

Jeanette Gripenberg

Personalchef

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 220

Otto Domars

Verksamhetschef

Centralförvaltningen/
Omsorgsbyrån i Vasa
Fredsgatan 16 B  2. vån. 
65100 Vasa
Tfn 0247 431 201

Eva Isaksson-Holmberg

Arbetarskyddschef

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 233

Anne Ramstedt

Löneräknare

Räknar löner för Åboland och västra Nyland

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 204

Maria Holmström

Löneräknare

Räknar löner för norra Österbotten och mellersta Nyland

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 203

Mikaela Sundqvist

Löneräknare

Räknar inhopparnas löner.
M2 stödperson. Ansökningar till FPA/Folksam.

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 212

Fredrik Bäcksholm

Löneräknare

Räknar löner för socialvårdslagen §27d och konsulter.
Anställningsintyg, semestrar.  Förtroendevaldas arvoden.

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 213

Emma Söderström

Löneräknare

Räknar löner för mellersta och södra Österbotten samt östra Nyland.

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 210

Camilla Ekström

Ekonomisekreterare

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 211

Peter Ekman

Huvudkassör

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 206

Linda Mattsson

Vik. reskontraskötare

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 208

Marius Brunberg

IT-planerare med tilläggsansvar

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 570

Patricia Nygård

IT-stöd i Åboland

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 232

Peter Grönberg

IT-stöd i Nyland

Centralförvaltningen/Omsorgsbyrån i Raseborg
Norra Strandgatan 17
10600 Ekenäs
Tfn 0247 431 282

Peter Antfolk

IT-stöd i Nyland

Centralförvaltningen
Treklangens se
Bagarstugevägen 4-5
00410 Helsingfors
Tfn 0247 431 399

Johan Sjöberg

IT-stöd i Österbotten

Centralförvaltningen/Omsorgsbyrån i Vasa
Fredsgatan 16 B, 2.vån.
65100 Vasa
Tfn 0247 431 536

Stefan Holm

IT-stöd i Österbotten

Centralförvaltningen/
Omsorgsbyrån i Närpes
Nybrovägen 13,
64200 Närpes
Tfn 0247 431 548

 

 

Mats Kronqvist

IT-stöd i Österbotten

Centralförvaltningen
Intek se
Jakobsgatan 37 B
68600 Jakobstad
Tfn 0247 431 580

Peter Blomgren

Fastighetschef

Centralförvaltningen/Fastighetsservice
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 214

Kenneth Lindroos

Teknisk disponent i Nyland

Centralförvaltningen/Fastighetscervice

Tfn 050 315 7159

Johan Nysten

Teknisk disponent i Österbotten

Centralförvaltningen/Fastighetsservice
Omsorgsbyrån i Vasa
Fredsgatan 16 B, 2. vån.
65100 Vasa
Tfn 0247 431 685

Pernilla Backlund

Personalsekreterare

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142 
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 202

Jenny Åkerberg

Resursplanerare

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142 
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 216

Nora Vahalahti

Resursplanerare

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 346

Catarina Grönroos

Resursplanerare

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142 
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 

Daniela Sjöström

Resursplanerare

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 227

Alexandra Ulfstedt

Rekryterare

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 207

Carola Isaksson

Förvaltningssekreterare

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 217

Malin Johansson

Informatör

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 215

Rita Johansson

Kanslist

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 226

Solveig Wilén

Kanslist

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 205

Eva Strandwall

Receptionist

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 222


Expert- och utvecklingscentret

Expert- och utvecklingscentret har fördjupad och specialicerad kunskap gällande mångfacetterade problemställningar kring den fysiska, psykiska och sociala hälsan och utmanande beteende. 

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala | Tfn 0247 431 222 (växel öppen, vardagar kl. 9-15) | info@karkulla.fi | fornamn.efternamn@karkulla.fi

Vi jobbar på EUC

Vi som jobbar på Expert- och utvecklingscentret

Susanne Karlsson

Chef för Expert- och utvecklingscentret

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 381

Mia Bergman

Avdelningsskötare

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 251

Jeanette Eriksson

Avdelningsskötare för Undersökningsavdelningen

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 291

Isabella Gröndahl-Engström

Ställföreträdare på Hyddan

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 277

Malin Haapanen

Ledande socialkurator

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 231

Susanne Hedman

Kanslist/läkarsekreterare i Vasa

Omsorgsbyrån i Vasa
Fredsgatan 16 B, 2. vån.
65100 Vasa.
Tfn 0247 431 697

Carola Jahnsson

Hälsovårdare för Vårdhemmet och företagshälsovårdare

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 261

Annika Lahtinen

Pedagogisk handledare

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 234

Anita Norrdahl

Ledande psykolog

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 235

Marina Paju

Kanslist/läkarsekreterare

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 238

Gunveig Söderbacka

Utvecklare av dag- och arbetsverksamhet

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 348

Lilian Nordell

Vik. Kvalitetsutvecklare

Kontaktperson för Integrated Management System, IMS
Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 400

Ann Murray

Utvecklare av den elektroniska klientjournalen

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 594

Terttu Valvanne-Nurminen

Musikterapeut

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 241

Jesper Johans

Vik. fysioterapeut

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 255

Solveig Wilén

Kanslist

Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 205

Ida Lönnquist

Autismhandledare i Österbotten

Omsorgsbyrån i Jakobstad
68600 Jakobstad
Tfn: 0247 431 674

Jesper Ylämurto

Autismhandledare i södra Finland

Omsorgsbyrån i Helsingfors
Byholmsgränden 7A
00580 Helsingfors
Tfn 0247 431 435

Susanna Öhman

Överläkare, omsorgsläkare för Åboland

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
susanna.ohman@karkulla.fi

Sirkku Setänen

Konsultläkare

Expert- och utvecklingscentret
sirkku.setanen@karkulla.fi

Johanna Granvik

Konsultläkare

Expert- och utvecklingscentret
johanna.granvik@karkulla.fi

Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen

Konsultläkare

Expert- och utvecklingscentret
mikaela.blomqvist-lyytikainen@plusterveys.fi

Mikael Grönroos

Konsultläkare

Expert- och utvecklingscentret

Dunja Kanto

Konsultandläkare

Expert- och utvecklingscentret
dunja.kanto@karkulla.fi
Tfn 0247 431 260

Petra Lindström

Konsulttandskötare

Expert- och utvecklingscentret
petra.lindstrom@karkulla.fi

Ingela Sandvik-Wahlroos

Konsultögonläkare

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala

Caroline Backman

Vik. utvecklare av boendeverksamhet

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 239

Jonathan Witick

Ledande habiliteringshandledare

Tfn 0247 431 576


Regionförvaltning

Kårkulla samkommuns regioner leds av sex regionchefer.

Regioncheferna

Hilve Sandblom

Regionchef i Åboland

Strandvägen 8 lokal 3,
21600 Pargas

Tfn 0247 431 224

Ann-Catrine Vuolle

Regionchef i norra Österbotten

Stationsvägen 1, 2. vån.
68600 Jakobstad
Tfn 0247 431 608

Kita Westerlund

Regionchef i mellersta och södra Österbotten

Fredsgatan 16 B  2. vån.
65100 Vasa
Tfn 0247 431 600

Trude Jansson-Wenberg

Regionchef i västra Nyland

Norra strandgatan 19
10600 Ekenäs
Tfn 0247 431 403

Annina Alexandersson

Regionchef i östra Nyland

Mannerheimgatan 20
06100 Borgå
Tfn 0247 431 402

Ingela Lindholm

Regionchef i mellersta Nyland

Byholmsgränden 7 A,
00580 Helsingfors

Tfn 0247 431 305


Omsorgsbyrån i Pargas

Strandvägen 8 lokal 3, 21600 Pargas

Vi jobbar på omsorgsbyrån i Pargas

Vi som jobbar på omsorgsbyrån i Pargas

Björn Sundström

Psykolog

Tfn 0247 431 335

Anna Siegfrids

Socialkurator

Tfn 0247 431 337

Jessica Kakko

Pedagogisk handledare

Tfn 0247 431 336

Hilve Sandblom

Regionchef för Åboland

Tfn 0247 431 224

Kaisa-Maija von Zweygbergk

Ambulerande sjukskötare

Tfn 0247 431 322

Solveig Wilén

Kanslist

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala 
Tfn 0247 431 205


Omsorgsbyrån i Jakobstad

Stationsvägen 1, 2. vån, 68600 Jakobstad

Vi jobbar på omsorgsbyrån i Jakobstad

Vi som jobbar på omsorgsbyrån i Jakobstad

Ann-Catrine Vuolle

Regionchef i norra Österbotten

Tfn 0247 431 608

Görel Ek-Jussila

Socialkurator

Tfn 0247 431 672

Gun Vikström

Socialkurator

Tfn 0247 431 673

Camilla Palén

Pedagogisk handledare

Tfn 0247 431 599

Annika Strömberg

Kanslist

Tfn 0247 431 670

Ida Lönnquist

Autismhandledare i Österbotten

(EUC)
Tfn 0247 431 674


Omsorgsbyrån i Vasa

Fredsgatan 16 B, 2. vån., 65100 Vasa

Vi jobbar på omsorgsbyrån i Vasa

Vi som jobbar på omsorgsbyrån i Vasa

Kita Westerlund

Regionchef i mellersta och södra Österbotten

Tfn 0247 431 600

Emilia Back (vik. Edith Nyman)

Kanslist

Tfn 0247 431 679

Ann-Sofi Blom

Socialkurator

Tfn 0247 431 678

Emma Nordberg

Pedagogisk handledare

Tfn 0247 431 696

Janek Bergman

Vikarierande Pedagogisk handledare

Tfn 0247 431 688

Karolin Lindedahl

Psykolog

Tfn 0247 431 680

Johan Sjöberg

IT-stöd i Österbotten

Tfn 0247 431 536

Ida Lönnquist

Autismhandledare i Österbotten

Omsorgsbyrån i Jakobstad
68600 Jakobstad
Tfn: 0247 431 674

Pia Forsman-Fant

Pedagogisk handledare

Tfn 0247 431 677

Ingegerd Hanses

Pedagog med administrativa uppgifter

Tfn 0247 431 549

Otto Domars

Verksamhetschef

Tfn 0247 431 201


Omsorgsbyrån i Närpes

Nybrovägen 13, 64200 Närpes

Vi jobbar på omsorgsbyrån i Närpes

Vi som jobbar på omsorgsbyrån i Närpes

Linda Ek-Malm

Socialkurator

Tfn 0247 431 687

Therese Lundén

Pedagogisk handledare

Tfn 0247 431 604

Ida Lönnquist

Autismhandledare i Österbotten (EUC)

Tfn 0247 431 674

Hanna Ollus

Talterapeut i Österbotten

Expert- och utvecklingscentret
Fredsgatan 16b, II våningen
65100 Vasa
Tfn 0247 431 368
Frånvarande fr o m 10.3.2018


Omsorgsbyrån i Ekenäs

Norra Strandgatan 19, 10600 Ekenäs

Vi jobbar på omsorgsbyrån i Ekenäs

Vi som jobbar på omsorgsbyrån i Ekenäs

Trude Jansson-Wenberg

Regionchef i västra Nyland

Tfn 0247 431 403

Ann-Lousie Stam

Kanslist

Tfn 0247 431 521

Ann-Sofi Lundström

Psykolog

Tfn 0247 431 520

Johanna Martin

Socialkurator

Tfn 0247 431 519

Nina Rosenblad

Pedagogisk handledare

Tfn 0247 431 522

Jenni Peltonen

TF Pedagogisk handledare

Tfn 0247 431 518

Markus Mattsson

Psykolog

Tfn 0247 431 246

Mari Löfstedt

Sjukskötare

Tfn 0247 431 386

Elisabeth Mariani-Cerati

Sjukskötare

Böningsvägen 22
10600 Ekenäs

Tfn 0247 431 524


Omsorgsbyrån i Helsingfors

Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors

Vi jobbar på omsorgsbyrån i Helsingfors

Vi som jobbar på omsorgsbyrån i Helsingfors

Ingela Lindholm

Regionchef i mellersta Nyland

Tfn 0247 431 305

Pia Mikkonen

Kanslist

Tfn 0247 431 516

Thomas Londen

Psykolog

Tfn 0247 431 513

Anniina Pessala-Driver

Psykolog

Tfn 0247 431 512

Kitty Ekman

Socialkurator

Tfn 0247 431 515

Andrea Westerén

Pedagogisk handledare

Tfn 0247 431 517

Jesper Ylämurto

Autismhandledare i Nyland (EUC)

Tfn 0247 431 435

Karolina Haanpää

Vik. pedagogisk handledare

Tfn 0247 431 384


Omsorgsbyrån i Borgå

Teknikbågen 1 (1 vån.), 06100 Borgå

Vi jobbar på omsorgsbyrån i Borgå

Vi som jobbar på omsorgsbyrån i Borgå

Annina Alexandersson

Regionchef i östra Nyland

Tfn 0247 431 402

Christel Lindqvist

Psykolog

Tfn 0247 431 509

Christina Holappa

Socialkurator

Tfn 0247 431 508

Petra Suuronen

Pedagogisk handledare

Tfn 0247 431 511

Annica Åhman

Kanslist

Tfn 0247 431 510

Katarina Dahlgren

Pedagogisk handledare

Tfn 0247 431 541


Våra serviceenheter i Åboland

I Åboland har vi elva serviceenheter. Sex stycken av dem hör till öppna vården, medan tre enheter bildar Vårdhemmet på Kårkullabacken. På Kårkullabacken finns även Undersökningsavdelningen och rehabiliteringsenheten Hyddan som hör till Expert- och utvecklingscentret.

Serviceenheterna i Åboland

Regionchef i Åboland Hilve Sandblom

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala
Tfn 0247 431 224

fornamn.efternamn@karkulla.fi
kårkulla.fi

Bäckåkergårdens serviceenhet

boende

Bäckåkerstigen 2
20810 Åbo

Enhetschef
Disa Malmberg
Tfn 0247 431 358

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Mocca serviceenhet

arbetscenter, ungdomsverkstad

Strandvägen 22
21600 Pargas

Enhetschef
Yvonne Aspelin
Tfn 0247 431 331

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Morrestorns serviceenhet

boende

Tennbyvägen 42 bst. 13
21600 Pargas

Enhetschef
Marjo Lepistö-Grönroos
Tfn 0247 431 312

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Bläsnäs serviceenhet

boende

Peppargränd 8
21600 Pargas

Enhetschef
Cecilia Salonius
Tfn 0247 431 219

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Smålands serviceenhet

boende

Violavägen 4
25700 Kimito

Enhetschef
Cindy Åkerlund
Tfn 0247 431 311

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Fyrväpplingens serviceenhet

boende/vårdhemmet

Kårkullavägen 142
21610 Kirjala

Vik. Enhetschef
Susanna Agge
Tfn 0247 431 262

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Triangelns serviceenhet

boende/vårdhemmet

Kårkullavägen 142
21610 Kirjala

Enhetschef
Heidi Ehrnström
Tfn 0247 431 310

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Saktis serviceenhet

dagverksamhet/vårdhemmet

Kårkullavägen 142
21610 Kirjala

Enhetschef
Susanna Agge
Tfn 0247 431 287

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Rehabiliteringsenheten Hyddan

Expert- och utveclingscentret

Kårkullavägen 142
31610 Kirjala

Ställföreträdare
Isabella Gröndahl-Engström
Tfn 0247 431 277

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Undersökningsavdelningen

Expert- och utvecklingscentret

Kårkullavägen 142
21610 Kirjala

Avdelningsskötare  
Jeanette Eriksson
Tfn 0247 431 291

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Kårkullavägens serviceenhet

Boende/seniorenhet

Kårkullavägen 142
21610 Kirjala

Enhetschef 
Mia Karlsson-Sabie
Tfn 0247 431 262

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter


Kårkulla vårdhem

Kårkulla vårdhem är indelad i två boendeenheter och en enhet för dagverksamhet

Kontaktuppgifter till Vårdhemmet

Expert- och utvecklingscentret 
Susanne Karlsson

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala
Tfn 0247 431 381

fornamn.efternamn@karkulla.fi
kårkulla.fi

Centralköket

basservice/vårdhemmet

Kårkullavägen 142
21610 Kirjala

Kökschef
Anja Eriksson
Tfn 0247 431 281

Tvätteri

basservice/vårdhemmet

Kårkullavägen 142
21610 Kirjala

Ansvarsperson
Jaana Johansson
Tfn 0247 431 286

Städpool

basservice/vårdhemmet

Kårkullavägen 142
21610 Kirjala

Tfn 0247 431 242

Fritiden

vårdhemmet

Kårkullavägen 142
21610 Kirjala

Fritidsledare
Janina Carlsson
Tfn 0247 431 284

Claus Terlinden

vårdhemmet

Kårkullavägen 142
21610 Kirjala

Omsorgspräst
Tfn 0247 431 243

Fyrväpplingens serviceenhet

boende/vårdhemmet

Kårkullavägen 142
21610 Kirjala

Vik. Enhetschef
Susanna Agge
Tfn 0247 431 262

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Triangelns serviceenhet

boende/vårdhemmet

Kårkullavägen 142
21610 Kirjala

Enhetschef
Heidi Ehrnström
Tfn 0247 431 310

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Saktis serviceenhet

dagverksamhet/vårdhemmet

Kårkullavägen 142
21610 Kirjala

Enhetschef
Susanna Agge
Tfn 0247 431 287

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter


Våra serviceenheter i norra Österbotten

I norra Österbotten har vi åtta serviceenheter.

Serviceenheterna i norra Österbotten

Regionchef i norra Österbotten
Ann-Catrine Vuolle

Stationsvägen 1, 2. vån., 68600 Jakobstad
Tfn 0247 431 608

fornamn.efternamn@karkulla.fi
kårkulla.fi

Backebo serviceenhet

boende, korttidsvård

Ebba Brahe esplanaden 4
68600 Jakobstad

Tf enhetschef 
Mia Laakoli-Fors
Tfn 0247 431 353

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Bennäs serviceenhet

boende, dagverksamhet

Kvarnbacksvägen 4
68910 Bennäs

Enhetschef
Ann-Sofie Liljeqvist
Tfn 0247 431 364

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Intek serviceenhet

arbetscentral, industricentral

Kvarnbacksgatan 2
68660 Jakobstad

Enhetschef
Siv Lundström
Tfn 0247 431 551

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Lövlundens serviceenhet

boende

Sandelsgränd 5
68570 Larsmo

Enhetschef
Maria Norrman
Tfn 0247 431 641

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Malms serviceenhet

boende

Södermalmsgatan 15
68600 Jakobstad

Enhetschef
Jenny Häggblom-Pihlajamäki
Tfn 0247 431 366

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Nyboda serviceenhet

boende, arbetscentral, butik

Joupersgatan 1
66900 Nykarleby

Enhetschef
Jennie Kanckos-Sandberg
Tfn 0247 431 605

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Soldalens serviceenhet

boende, arbetscentral

Svarvaregatan 1
67100 Karleby

Enhetschef
Carina Forsström
Tfn 0247 431 601

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Sandåkers serviceenhet

boende

Skolhusgränd 11
68600 Jakobstad

Enhetschef
Malin Nordling
Tfn 0247 431 611

Tfn till boendet
0247 431 635 (gruppboende)
0247 431 636 (lägenhetsboende)
0247 431 690 (stödboende)

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter


Våra serviceenheter i mellersta och södra Österbotten

I mellersta och södra Österbotten har vi åtta serviceenheter.

Serviceenheterna i mellersta och södra Österbotten

Regionchef i mellersta och södra Österbotten
Kita Westerlund

Fredsgatan 16 B  2. vån., 65100 Vasa
Tfn 0247 431 600

fornamn.efternamn@karkulla.fi
kårkulla.fi

Korallens serviceenhet

boende

Monavägen 8
65610 Korsholm

Enhetschef
Mona Eriksson
Tfn 0247 431 362

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Kronans serviceenhet

boende

Smörblommegränd 2
65230 Vasa

Vik. enhetschef
Ann-Katrin Hietanen
Tfn 0247 431 361

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Kvadratens serviceenhet

arbetscentral, dagcenter

Gnejsgränd 1
65300 Vasa

Enhetschef
Monica Eklund
Tfn 0247 431 624

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Kvalita serviceenhet

lägenhetsboende

Reveln 8 A 1
65610 Korsholm

Vik. enhetschef
Katarina Balija
Tfn 0247 431 606

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Närboda serviceenhet

boende, dagverksamhet

Boställsvägen 3
64200 Närpes

Enhetschef Sara Eriksson
Tfn 0247 431 666

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Nygränd serviceenhet

boende, korttidsvård

Nygränden 1
64200 Närpes

Enhetschef
Johanna Söderback
Tfn 0247 431 631

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Sydboda serviceenhet

boende, boendepool, arbetscenter, dagvårdspool

Västra Långgatan 34 B
64100 Kristinestad

Enhetschef
Pirjo Korsbäck
Tfn 0247 431 607

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Kristallens serviceenhet

Boende

Kronviksvägen 68

65410 Sundom

Enhetschef
Linnéa Sjöman
Tfn 0447581315

Ställföreträdare
Ann-Charlotte Borg

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter


Våra serviceenheter i västra Nyland

I västra Nyland har vi sex serviceenheter.

Serviceenheterna i västra Nyland

Regionchef i västra Nyland
Trude Jansson-Wenberg

Norra strandgatan 19, 10600 Ekenäs
Tfn 0247 431 403

fornamn.efternamn@karkulla.fi
kårkulla.fi

Dagtek serviceenhet

dagverksamhet, korttidsvård/lovvård

Norra Strandgatan 19
10600 Ekenäs

Enhetschef
Sabina Vaarimo
Tfn 0247 431 406

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Flemingsgatans serviceenhet

boende, stödboende

Flemingsgatan 1
10600 Ekenäs

Tf enhetschef
Sofia Wickström
Tfn 0247 431 487

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Fyrens serviceenhet

arbetscenter, boende

Bangatan 3-5
10900 Hangö

Enhetschef
Monica Fjäder-Strandberg
Tfn 0247 431 444

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Kvarnens serviceenhet

boende, arbetscenter

Kvarnvägen 2-4
10300 Karis

Enhetschef
Maria Gröndahl
Tfn 0247 431 504

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Österby serviceenhet

boende

Böningsvägen 26 A & E
10620 Ekenäs

Enhetschef
Linda Mattsson
E-post lmattsso@karkulla.fi

Tfn 0247 431 502

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

 

Brogränds serviceenhet

Cylindergränd 4
10620 Ekenäs

Enhetschef
Heléne Hellström 
Tfn 0247 431 484

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

 


Våra serviceenheter i mellersta Nyland

I mellersta Nyland har vi sju serviceenheter.

Serviceenheterna i mellersta Nyland

Regionchef i mellersta Nyland
Ingela Lindholm

Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors
Tfn 0247 431 305

fornamn.efternamn@karkulla.fi
kårkulla.fi

Majparkens serviceenhet

boende

Byholmsgränden 7A,
00580 Helsingfors

Enhetschef
Kim Meller
Tfn 0247 431 401, 0247 401 387

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Octavens serviceenhet

dagverksamhet, lägenhetsboende

Lästmakarvägen 19
00620 Helsingfors

Enhetschef
Pamela Sidorow
Tfn 0247 431 430

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Ringvägarnas serviceenhet

boende

Andelslagsvägen 78 A
00660 Helsingfors

Enhetschef
Johanna Turunen
Tfn 0247 431 469

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Treklangens serviceenhet

arbetscenter

Bagarstugevägen 4
00410 Helsingfors

Vik.enhetschef
Ronja Forslund
Tfn 0247 431 408

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Västerledens serviceenhet

boende

Båtlänningsvägen 9 A 4
02700 Grankulla

Enhetschef
Juanita Weckman
Tfn 0247 431 359

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Gladas serviceenhet

boende

Gladasvägen 2 c24
01390 Vanda

Enhetschef 
Kim Meller
Tfn 0247 431 493

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Kyrkslätts serviceenhet

boende

Rågränden 4
02400 Kyrkslätt

Enhetschef 
Sabrije Avdi
Tfn 0247 431 532

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter


Våra serviceenheter i östra Nyland

I östra Nyland har vi fyra serviceenheter.

Serviceenheterna i östra Nyland

Regionchef i östra Nyland
Annina Alexandersson

Teknikbågen 1 vån. 1, 06100 Borgå
Tfn 0247 431 402

fornamn.efternamn@karkulla.fi
kårkulla.fi

Åbackens serviceenhet

boende

Jackarbygatan 4
06100 Borgå

Enhetschef
Anders Skog
Tfn 0247 431 453

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Näse serviceenhet

boende, stödboende

Näse verksamhetspunkt:
Alexandersbågen 6 A
06100 Borgå

Linjevägens verksamhetspunkt:
Linjevägen 34 B
06100 Borgå

Vik. enhetschef
Michaela Kokkkola
Tfn 0247 431 451

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Södis serviceenhet

dagverksamhet, arbete med stöd

Fredrika Runebergsgatan 11 D
06100 Borgå

Vik. enhetschef
Yvonne Ekström
Tfn 0247 431 404
ÖST-kontoret, Linnankoskigatan 28
06100 Borgå

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

Utterbäcks serviceenhet

boende

Vålaxvägen 553
07450 Vålax

Enhetschef
Kerstin Hellroos
Tfn 0247 431 407

Enhetspresentation med fler kontaktuppgifter

© 2019 Kårkulla samkommun