Förtroendemannaorganisation

Högsta beslutanderätten innehas av fullmäktige som väljs för fyra år i taget. Antalet ledamöter väljs enligt antalet svenskspråkiga invånare i medlemskommunerna. Fullmäktige utser revisionsnämnden, styrelsen och de regionala nämnderna för Nyland, Åboland och Österbotten.

förtroendemannaorganisation

Reseräkning

Fullmäktiges presidium

Christer Rönnlund, ordförande
Inger Östergård, 1. vice ordförande
Stina Engblom-Colliander, 2. vice ordförande

Revisionsnämnd

Bo Grönholm, ordförande
Anita Tuominen, vice ordförande
Hanna Järvinen
Yngve Engblom
Tapio Osala

 

Fullmäktige

Fullmäktige har 45 ledamöter.

Fullmäktige 2013-2017

Johan Sandberg (SFP)

Borgå

Personlig ersättare:Danica Vihinen

Anita Spring (SDP)

Borgå

Personlig ersättare:
Ove Blomqvist

Bo Grönholm (Saml.)

Esbo

Personlig ersättare:
Vilho Liimatainen

Stina Michelson (SFP)

Esbo

Personlig ersättare:
Tove Westerlund

Anna-Lena Karlsson-Finne (SFP)

Grankulla

Personlig ersättare:
Alf Skogster

Ann Nylund-Mällinen (SFP)

Hangö

Personlig ersättare:
Barbro Wikberg

Iiro Auterinen (Gröna)

Helsingfors

Personlig ersättare:
Sirpa-Maaria Luostarinen

Anhild Träskman (SFP)

Helsingfors

Personlig ersättare:
Heidi Wallius-Virkkula

Inger Östergård (SDP)

Helsingfors

Personlig ersättare:
Lauri Heikkinen

Nils Kevin (SFP)

Ingå

Personlig ersättare:
Ann-Charlotte Portman

Bo Forsman (SFP)

Jakobstad

Personlig ersättare:
Bertil Klingenberg

Marja Eriksson (SFP)

Jakobstad

Personlig ersättare:
Christel Granholm-Hagen

Roy Brunell (SFP)

Karleby

Personlig ersättare:
Göran Björkgård

Mona Back (SFP)

Kaskö

Personlig ersättare:
Inger Björkqvist

Yngve Engblom (SFP)

Kimitoön

Personlig ersättare:
Niklas Guseff

Tor Wik (SFP)

Korsholm

Personlig ersättare:
Boris Sandås

Nadja Suomela (SFP)

Korsholm

Personlig ersättare:
Margaretha Stenfors

Johanna Juthborg (SFP)

Korsnäs

Personlig ersättare:
Angelica Sandholm

Christer Rönnlund (SFP)

Kristinestad

Personlig ersättare:
Åsa Blomstedt

Ossian Wassborr (SFP)

Kronoby

Personlig ersättare:Jarl Haga

Kurt Ekman (SFP)

Kyrkslätt

Personlig ersättare:
Mikael Gerkman

Benita Busk-Markusas (SFP)

Lappträsk

Personlig ersättare:
Erik Gammals

Gunnevi Byggmästar (KD)

Larsmo

Personlig ersättare:
Gunborg Svenfelt

Tomi Erlund (SFP)

Lojo

Personlig ersättare:
Peter Bolin

Hans Hellner (SFP)

Lovisa

Personlig ersättare:
Torbjörn Bergström

Tage Svahn (SFP)

Malax

Personlig ersättare:
Irris Bäck-Sjökvist

Yngve Bergman (SFP)

Mörskom

Personlig ersättare:
Jenny Eklund

Ulf Sundstén (SFP)

Nykarleby

Personlig ersättare:
Ralph Ström

Ebba Granström (SFP)

Närpes

Personlig ersättare:
Ann-Charlotte Åkerman

Henry Långskog (SFP)

Närpes

Personlig ersättare:
Henrik Rönnqvist

Anders Kjellman (SFP)

Pargas

Personlig ersättare:
Hanna Järvinen

Stina Engblom-Colliander (Gröna)

Pargas

Personlig ersättare:
Tom Lindblom

Eivor Back (SFP)

Pedersöre

Personlig ersättare:
Greger Forsblom

Mats Snellman (SFP)

Pedersöre

Personlig ersättare:
Helena Berger

Anne Skoas (SFP)

Pyttis

Personlig ersättare:
Ole Tjeder

Martin Glader (SFP)

Raseborg

Personlig ersättare:
Linnea Henriksson

Marianne Isaksson-Heimberg (SDP)

Raseborg

Personlig ersättare:
Tom Lindberg

Anders Backström (SFP)

Sibbo

Personlig ersättare:
Janica Sundbäck

Kerstin Ekström (SFP)

Sjundeå

Personlig ersättare:
Peppe Forsblom

Ulla-Stina Palomaa (SFP)

Vanda

Personlig ersättare:
Håkan Sandell

Christoffer Wik

Vasa

Personlig ersättare:
Mikael Nylund

Brita Helsing (SDP)

Vasa

Personlig ersättare:
Helen Ekholm

Monica Ståhlberg (SFP)

Vörå

Personlig ersättare:
Karita Ohlis

Björn Taxell (SFP)

Åbo

Personlig ersättare:
Solveig Basilier

Anita Tuominen (SDP)

Åbo

Personlig ersättare:
Tom Axberg


Styrelsen

Styrelsen har 11 ledamöter.

Styrelsen 2013-2017

Anna-Lena Karlsson-Finne (SFP)

Ordförande

Grankulla
Tfn 040-7090390
annalena.karlsson-finne@pp.nic.fi

Bengt Kronqvist (SDP)

Vice ordförande

Jakobstad
bengt.kronqvist@multi.fi

Roger Eriksson (SFP)

Medlem och ordf. för regionala nämnden i Österbotten

Pedersöre
roger.eriksson@pedersore.fi

Kari Hagfors (Saml.)

Medlem och ordf. för regionala nämnden i Nyland

Lovisa
kari.hagfors@sulo.fi

Camilla Sandell (SFP)

Medlem och ordf. för regionala nämnden i Åboland

Åbo
camilla.sandell@pp.inet.fi

Anita Spring (SDP)

Medlem

Borgå
anita.spring@pp.inet.fi

Bengt Hartman (Saml.)

Medlem

Raseborg
bobi.hartman@fimnet.fi

Brita Romsi (Gröna)

Medlem

Kyrkslätt
brita.romsi@kolumbus.fi

Cornelius Colliander (Gröna)

Medlem

Pargas
cornelius.colliander@pargas.fi

Elina Kallio-Uljens (Sannf.)

Medlem

Kristinestad
elinakaarina@hotmail.com

Irja Bergholm (VF)

Medlem

Kyrkslätt
irjal.bergholm@gmail.com


Nämnden för Nyland

2013-2017

Nämndmedlemmarna

Ordförande

Kari Hangfors

Vice ordförande

Anita Spring

Medlemmar

Anders Backström
Olof Cantell
Anna-Lena Karlsson-Finne
Paul Nieminen
Hilkka Toivonen


Nämnden för Åboland

2013-2017

Nämndmedlemmarna

Ordförande

Camilla Sandell

Vice ordförande

Tom Lindholm

Medlemmar

Monica Eriksson
Eva-Stina Hellbom
Mai Palmgren
Jonas Heikkilä
Robert Stolpe


Nämnden för Österbotten

2013-2017

Nämndmedlemmarna

Ordförande

Roger Eriksson

Vice ordförande

Carola Lithén

Medlemmar

Birgitta Lassas
Marianne Nylund
Mikael Perjus
Ulf Sundtén
Isa Virtanen


Brukarråden

Kårkulla samkommun har åtta brukrarråd som väljs för fyra år.

Brukarråden 2013-2017

Läs mer om brukarråden på brukarnas sidor.

Norra Österbotten

Greger Haga
Johanna Lassfolk
Jonas Jansson
Mathias Åstrand
Richard Östdahl
sekr. Gun Vikström (socialkurator)

Mellersta Österbotten

Anders Borg
Annika Laakso
Carita Björklund
Hanna Skog
Markus Rabb
sekr. Anna-Lena Lindh (pedagogisk handledare)

Södra Österbotten

Krister Holm
Markus Ström
Paula Häggblom
Peter Bernas
Thomas Berg
sekr. Linda Ek-Malm (socialkurator)

Västra Åboland

Ann-Christine Ullner
Annika Backman
Krister Lindfors
Maria Lindqvist
Ros-Maj Sundström
sekr. Hedda Granit (socialkurator)

Östra Åboland

Camilla Hautamäki
John Lindroos
Monika Rosenqvist
Mårten Engström
Teresia Höijer
sekr. Malin Haapanen (ledande socialkurator)

Västra Nyland

Daniela Lindholm
Gun Sundqvist
Hanna Grandell
Janina Egger
Marlene Lundberg
sekr. Andrea Lindholm (vårdare)

Mellersta Nyland

Daniela Frankenhauser
Fredrik Ingman
Gun Sundstöm
Ida Nummelin
Niklas Maltusch
sekr. Maria Jädeholm (enhetsställföreträdare)

Östra Nyland

Johan Lustig
Juha Paasonen
Måns Backman
Nina gustafsson
Susanne Tallberg
sekr. Mikaela Kokkola (enhetsställföreträdare)


Personalpolitiska organ

Samarbetskommittén 2013-2017

Medlemmar

Arbetsgivarparten

Sofia Ulfstedt, samkommunsdirektör
Miia Lindström, regionchef, ordförande
Eva Isaksson-Holmberg, arbetarskyddschef
Fredrik Laurén, personalchef, sekreterare

Arbetstagarparten

Susanna Agge
Anna-Lena Aspegren-Törnroos
Hans Rosenberg
Carita Lindblom
Tove Konsell
Marjo Lepistö-Grönroos
Sture Sundqvist
Heidi Ehrnström
Fredrik Jensén

© 2015 Kårkulla samkommun