Förtroendemannaorganisation

Högsta beslutanderätten innehas av fullmäktige som väljs för fyra år i taget. Antalet ledamöter väljs enligt antalet svenskspråkiga invånare i medlemskommunerna. Fullmäktige utser revisionsnämnden, styrelsen och de regionala nämnderna för Nyland, Åboland och Österbotten.

förtroendemannaorganisation

Reseräkning
Förtroendevaldas personuppgifter
Blankett för bindningar
Anvisningar gällande redogörelse för bindningar
Registerbeskrivning för register över bindningar

Fullmäktiges presidium

Christer Rönnlund, ordförande
Jonas Heikkilä, 1. vice ordförande
Inger Östergård, 2. vice ordförande

Revisionsnämnd

Bo Grönholm, ordförande
Touko Niinimäki, vice ordförande
Hanna Järvinen
Bengt Kronqvist
Marléne Eriksson

 

Fullmäktige

Fullmäktige har 44 ledamöter.

Fullmäktige 2017-2021

Maria Väyrynen

Borgå

Personlig ersättare:Stig Bäcklund

Anita Spring

Borgå

Personlig ersättare:
Ove Blomqvist

Esbo

Personlig ersättare:

 

Esbo

Personlig ersättare:
Tove Westerlund

Yvonne Lassenius

Grankulla

Personlig ersättare:
Nina Colliander-Nyman

Kurt Wennerqvist

Hangö

Personlig ersättare:
Kalle Niemi

Touko Niinimäki

Helsingfors

Personlig ersättare:
Iiro Auterinen 

Oskar Ohlis

Helsingfors

Personlig ersättare:
Jona Granlund

Inger Östergård

Helsingfors

Personlig ersättare:
Laura Lybeck

Margita Nylander

Ingå

Personlig ersättare:
Tom Backman

Kaj Nyman

Jakobstad

Personlig ersättare:
Christel Granholm-Hagen

Yvonne Druveus

Jakobstad

Personlig ersättare:
Dan-Anders Wentus

Roy Brunell

Karleby

Personlig ersättare:
Göran Björkgård

Inger Björkqvist

Kaskö

Personlig ersättare:
Ingrid Nykänen

Yngve Engblom

Kimitoön

Personlig ersättare:
Niklas Guseff

Patrik Kanerva

Korsholm

Personlig ersättare:
Annika Ahläng

Ida-Maria Skytte

Korsholm

Personlig ersättare:
Maria Backman

Johanna Juthborg

Korsnäs

Personlig ersättare:
Angelica Sandholm

Christer Rönnlund

Kristinestad

Personlig ersättare:
Åsa Blomstedt

Stig Östdahl

Kronoby

Personlig ersättare: Ossian Wassborr

Kyrkslätt

Personlig ersättare:

Rea Svennas

Lappträsk

Personlig ersättare:
Erik Gammals

Johanna Björkskog

Larsmo

Personlig ersättare:
Sören Vikström

Roger Weintraub

Lojo

Personlig ersättare:
Minette Schulman

Kari Hagfors

Lovisa

Personlig ersättare:
Torbjörn Bergström

Iris Bäck-Sjökvist

Malax

Personlig ersättare:
Tage Svahn

Yngve Bergman

Mörskom

Personlig ersättare:
Jenny Eklund

Bo Kronqvist

Nykarleby

Personlig ersättare:
Ulf Sundstén

Guy Rosenholm

Närpes

Personlig ersättare:
Birgitta Udd

Sverker Engström

Pargas

Personlig ersättare:
Sami Suojanen

Mikaela Luoma

Pargas

Personlig ersättare:
Ritva-Lena Ehrnström

Helena Berger

Pedersöre

Personlig ersättare:
Yvonne Borgmästars

Greger Forsblom

Pedersöre

Personlig ersättare:
Christian Dahlin

Anne Skoas

Pyttis

Personlig ersättare:
Solveig Rosenblad

Stefan Högnabba

Raseborg

Personlig ersättare:
Linnea Henriksson

Marianne Isaksson-Heimberg

Raseborg

Personlig ersättare:
Frank Holmlund

Hans-Eric Christiansson

Sibbo

Personlig ersättare:
Micaela Röman

Kerstin Ekström

Sjundeå

Personlig ersättare:
Hilkka Toivonen

Carola Bäckström

Vanda

Personlig ersättare:
Håkan Sandell

Sture Erickson

Vasa

Personlig ersättare:
Paula Kullas

Kaisa Nyroos

Vasa

Personlig ersättare:
Karita Blom

Ann-Britt Backull

Vörå

Personlig ersättare:
Annica Viitanen

Jonas Heikkilä

Åbo

Personlig ersättare:
Kati Systä

Eivor Huldén

Åbo

Personlig ersättare:
Björn Taxell


Styrelsen

Styrelsen har 11 ledamöter.

Styrelsen 2017-2021

Anna Lena Karlsson-Finne (SFP)

Ordförande

Grankulla
Tfn 040-7090390
annalena.karlsson-finne@pp.nic.fi

Hilkka Toivonen

Vice ordförande

Sjundeå

Roger Eriksson (SFP)

Medlem och ordf. för regionala nämnden i Österbotten

Pedersöre
roger.eriksson@pedersore.fi

Roger Weintraub

Medlem och ordf. för regionala nämnden i Nyland

Lojo

Camilla Sandell (SFP)

Medlem och ordf. för regionala nämnden i Åboland

Åbo
camilla.sandell@pp.inet.fi

Kim Lindstedt

Medlem

Pargas

Jukka Surakka

Medlem

Åbo

Annika Ahläng

Medlem

Korsholm

Kjell Grönqvist

Medlem

Sibbo

Pekka Tiusanen

Medlem

Helsingfors

Irja Bergholm (VF)

Medlem

Kyrkslätt
irjal.bergholm@gmail.com


Nämnden för Nyland

2017-2021

Nämndmedlemmarna

Ordförande

Roger Weintraub

Vice ordförande

Pekka Poutanen

Medlemmar

Eva Sederholm
Leila Mäkynen
Marianne Isaksson-Heimberg
Kurt Ekman
Maarit Fredlund


Nämnden för Åboland

2017-2021

Nämndmedlemmarna

Ordförande

Camilla Sandell

Vice ordförande

Anne-Marie Nygren

Medlemmar

Robert Stolpe
Egon Nordström
Ann-Marie Kulla
Monica Eriksson
Esko Antikainen


Nämnden för Österbotten

2017-2021

Nämndmedlemmarna

Ordförande

Roger Eriksson

Vice ordförande

Carola Lithén

Medlemmar

Paula Kullas
Marianne Nylund
Birgitta Lassas
Dan-Anders Wentus
Kaj Laaja


Brukarråden

Kårkulla samkommun har åtta brukrarråd som väljs för fyra år.

Brukarråden 2017-2020

Läs mer om brukarråden på brukarnas sidor.

Norra Österbotten

Heidi Klemets
Frida Granvik
Daniel Wargh
Jonas Jansson
Andreas Byggmästare
Sekreterare: Gun Vikström

Mellersta Österbotten

Stina Lähdesmäki
Maria Wallén
Annika Laakso
Malin Rönnblad
Tony Pått
Sekreterare: Janek Bergman

Södra Österbotten

Robin Hautaviita
Henrik Ström
Jonna Backlund
Daniel Ivars
Markus Ström
Sekreterare: Linda Ek-Malm

Västra Åboland

Rasmus Rönkönharju
Jenny Jönsson
Tiina Salmi
Johan Engström
Markus Bergroth
Sekreterare: Hilve Sandblom

Östra Åboland

Toni Lindgren
Camilla Hautamäki
Peter Lindberg
John Lindroos
Saara Karlsson
Sekreterare: Annika Lahtinen

Västra Nyland

Gun Sundqvist
Stefan Holmberg
Cedrik Krook
Andrea Westerlund
Daniela Lindholm
Sekreterare: Lotta Mutanen

Mellersta Nyland

Daniela Frankenhaeuser
Susanna Lundmark
Gun Sundström
Paulina Bäckström
Maria Selenius
Sekreterare: Maria Jäderholm

Östra Nyland

Juha Paasonen
Line Siren
Willfred Lillsmeds
Benita Starck
Jan-Erik Bäckman
Sekreterare: Michaela Kokkola


Personalpolitiska organ

Samarbetskommittén 2013-2017

Medlemmar

Arbetsgivarparten

Sofia Ulfstedt, samkommunsdirektör
Miia Lindström, regionchef, ordförande
Eva Isaksson-Holmberg, arbetarskyddschef
Fredrik Laurén, personalchef, sekreterare

Arbetstagarparten

Susanna Agge
Anna-Lena Aspegren-Törnroos
Hans Rosenberg
Carita Lindblom
Tove Konsell
Marjo Lepistö-Grönroos
Sture Sundqvist
Heidi Ehrnström
Fredrik Jensén

© 2015 Kårkulla samkommun