Styrelsens föredragningslistor och protokoll

2018

Föredragningslista 13.12.2018

Protokoll 22.11.2018
Protokoll 25.10.2018
Protokoll 20.9.2018
Protokoll 30.8.2018
Protokoll, extra möte 14.6.2018
Protokoll 24.5.2018
Protokoll 28.3.2018

Protokoll 1.3.2018
Protokoll 25.1.2018

Beslut som justerats omedelbart på mötet:

Styrelsens beslut 22.11.2018 § 152
Styrelsens beslut 22.11.2018 § 154
Styrelsens beslut 22.11.2018 § 160
Styrelsens beslut 22.11.2018 § 164

© 2015 Kårkulla samkommun