Styrelsens föredragningslistor och protokoll

2018

Protokoll 25.10.2018
Protokoll 20.9.2018
Protokoll 30.8.2018
Protokoll, extra möte 14.6.2018
Protokoll 24.5.2018
Protokoll 28.3.2018

Protokoll 1.3.2018
Protokoll 25.1.2018

Beslut som justerats omedelbart på mötet:

Styrelsens beslut 20.9.2018 § 115
Styrelsens beslut 20.9.2018 § 119
Styrelsens beslut 20.9.2018 § 120
Styrelsens beslut 20.9.2018 § 122
Styrelsens beslut 20.9.2018 § 127

© 2015 Kårkulla samkommun