Förtroendeorganens föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistorna för styrelsens och de regionala nämndernas möten publiceras på samkommunens webbplats
sju dagar innan sammanträdet. Fullmäktiges föredragningslista publiceras tio dagar innan fullmäktigemötet.

Protokollen med anvisningar om sökande av ändring finns tillgängliga i samkommunens allmänna datanät efter justeringen.

 

Läs mera

 

 

Tilläggsuppgifter:

Förvaltningssekreterare Carola Isaksson Tfn 0247 431 217
E-post: carola.isaksson@karkulla.fi


Här hittar du fullmäktiges, styrelsens och de regionala nämndernas föredragningslistor och protokoll:
Fullmäktige
Styrelsen
Revisionsnämnden
Nämnden för Åboland
Nämnden för Nyland
Nämnden för Österbotten


Tjänsteinnehavares beslutsprotokoll

Tjänsteinnehavarnas överklagbara delegationsbeslut hålls tillgängliga i samkommunens allmänna datanät. Besluten publiceras tre dagar efter att beslutet fattats. Om dagen för publicering infaller på helgdag finns beslutet tillgängligt från första vardagen därefter.

Läs mer

 


Samkommunsdirektören

Ekonomidirektören

Chefen för EUC

Personalchefen

Regionchefen i västra Nyland
Beslut 12 / 12.3.2019
Beslut 10 / 8.3.2019
Beslut 8 / 8.3.2019
Beslut 6  5.3.2019

Regionchefen i mellersta Nyland
Beslut 16 / 25.3.2019
Beslut 15 / 5.3.2019
Beslut 12 / 27.2.2019
Beslut 10 / 27.2.2019
Beslut 9 / 27.2.2019

Regionchefen i östra Nyland
Beslut 8 / 22.2.2019
Beslut 7 / 22.2.2019
Beslut 4 / 22.2.2019

Regionchefen i Åboland

Regionchefen i mellersta och södra Österbotten
Beslut 22 / 15.3.2019
Beslut 21 / 13.5.2019
Beslut 20 / 15.3.2019
Beslut 19 / 8.3.2019
Beslut 18 / 8.3.2019

Regionchefen i norra Österbotten
Beslut 27 / 22.3.2019
Beslut 26 / 28.2.2019
Beslut 25 / 25.2.2019
Beslut 24 / 25.2.2019


 

 

 

 

 

 

© 2015 Kårkulla samkommun