Kårkulla – en resurs i Svenskfinland

Kårkulla samkommun ger olika former av service för personer med funktionsnedsättning och för personer i deras närmiljö.
Vi tror att alla människor har något att erbjuda och rätt att delta i samhället. Vi vill att alla ska ha möjlighet att leva ett så normalt
liv som möjligt tillsammans med andra människor. De 33 svensk- och tvåspråkiga kommunerna i Finland upprätthåller
tillsammans Kårkulla samkommun. Vi har cirka 900 anställda och en budget på cirka 60 miljoner euro.

© 2015 Kårkulla samkommun