Palvelut

Tahdomme, että kaikilla on mahdollisuus elää niin hyvää elämää kuin mahdollista yhdessä muiden ihmisten kanssa. Tavoitteenamme on tarjota laadukkaita palveluja kehitysvammaisille ja löytää tarkoituksenmukaisimmat ratkaisut, jotka mahdollistavat palvelunkäyttäjille itsenäisen ja merkityksellisen elämän sekä fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin.

Miten Kårkullan palveluja saa?

Koska kunnat ostavat palvelun Kårkullalta, tarvitaan luonnollisesti sopimus kunnan ja Kårkullan välillä. Mahdollinen hoitava taho (sairaala, terveyskeskus) voi ottaa yhteyttä kunnan vammaispalveluun ja suositella palvelun ostamista Kårkullalta. Kunnasta otetaan tällöin yhteys Kårkullan kyseiseen paikallisneuvolaan ja siellä sosiaalikuraattoriin. Neuvolat sijaitsevat Porvoossa, Helsingissä, Raaseporissa, Paraisilla, Närpiössä, Vaasassa sekä Pietarsaaressa.

Yhteyttä voi ottaa myös suoraan Kårkullan sosiaalikuraattoriin, joka ottaa yhteyttä kuntaan palvelujen järjestämiseksi. Sopimuksen mukaan voidaan palvelujen järjestämiseksi laatia erityishuolto-ohjelma, mutta palvelu voidaan järjestää myös erillisellä maksusitoumuksella. Asiakkaan ei siis välttämättä tarvitse olla erityishuollon asiakas. Palvelua voidaan antaa sopimuksen mukaan myös suomenkielellä. Myös lyhyttä konsultaatioluonteista palvelua esim. kouluihin on mahdollista saada.

Palvelutarjonta ja hinnat

Kuntayhtymän valtuusto päättää hintojen perusteluista.  Hallitus hyväksyy hinnat.

Kårkullan palvelukatalogi on ensisijaisesti tarkoitettu Kårkullan jäsenkuntien käyttöön.  Siinä kuvataan lyhyesti, mitä palveluja Kårkulla samkommun -kuntayhtymä tarjoaa sekä palvelujen hinnat.

Palvelukatalogin löydät sivulla Materialbank.

© 2015 Kårkulla samkommun