Enheter

Kårkulla samkommun har 43 serviceenheter med cirka 100 verksamhetsställen från Karleby i norr till Borgå i öst. Nedan hittar du presentationer över enheterna.

Brogränds serviceenhet

REGION
Västra Nyland

Kontaktuppgifter

Cylindergränd 4, 10620 Ekenäs

Tfn A: 040 5748082
Tfn B: 050 3433318

Enhetschef

Heléne Hellström
Tfn 0247 431 484
fornamn.efternamn@karkulla.fi

 

Brogränd 2 finns i Österby på ett lugnt egnahemhusområde, cirka fyra kilometer från centrum.

Boendet är byggt 2009 och de första brukararna flyttade in i mars 2009. Huset är uppdalat i två moduler och två lägenheter.

På Brogränd 2 bor det åtta brukare med stort stödbehov och personalen arbetar utifrån ett arbetssätt som stärker brukarens egna resurser i det dagliga livet.

På dagarna har de dagligverksamhet och på de lediga dagarna är vi mycket ute i naturen, besöker caféer eller restauranger och gör utflykter.

Vi strävar till  att göra boendet till en hemlik och trygg miljö för våra brukare och arbetar mycket med kommunikation i olika former.

Personalstyrkan är 11.

 

Österby serviceenhet

REGION
Västra Nyland

Kontaktuppgifter

Böningsvägen 22, 10620 Ekenäs
Tfn A: 0247 431 506
Tfn B: 0247 431 507

Cylindergränd 4,10620 Ekenäs
Tfn: 0247 431 483

Enhetschef

Linda Mattsson
Tfn 0247 431 502
lmattsso@karkulla.fi

Ställföreträdare

Jessica Mannström
Tfn 0247 431 496
fornamn.efternamn@karkulla.fi

 

 

Österby serviceenhet - Böningsvägen 22 

På Böningsvägen ligger vårt seniorboende med plats för 12 brukare. Huset är uppdelat i två moduler för att skapa en så lugn och trivsam miljö som möjligt. Boendet är beläget ca fem km från Ekenäs centrum i ett lugnt egnahemshusområde. 

Boendet grundrenoverades år 2017 och har nu ljusa och fräscha utrymmen. Under sommarhalvåret spenderar vi gärna mycket tid utomhus - i trädgården, på terrassen och i vårt fina uthus. Vår omgivning erbjuder möjlighet för natursköna promenader.  

Några av brukarna på Böningsvägen åker på jobb om dagarna, men  största delen är numera pensionärer och har sin dagliga verksamhet utgående från boendet. Dagarna börjar med morgonsamling och –gymnastik, varefter aktiviteter ordnas enligt brukarnas egna önskemål. Ofta ordnas sångstunder, sagostunder, promenader, pyssel, bakning, bastukvällar, cafebesök och utflykter. 

Personalstyrkan på Böningsvägen består av 10 vårdare.  

 

Österby serviceenhet – Cylindergränd 4  

Boendet på Cylindergränd består av ett litet gruppboende för 3 brukare och lägenhetsboende i radhus för 8 brukare. Vi har en gård med stor terrass och mycket utrymme för umgänge. Bastun och tvättstugan är placerad vid gruppboendet och finns till alla brukares förfogande. 

Största delen av brukarna på Cylindergränd åker på jobb under vardagarna, men på boendet bor även två pensionärer som har sin dagliga verksamhet med boendet som utgångspunkt. Samarbete med boendet på Böningsvägen i form av musik- och lässtunder ordnas varje vecka. 

Invånarna på Cylindergränd deltar aktivt i olika evenemang och fritidssysselsättning under vardagskvällarna. Under veckosluten åker vi ofta in till centrum för cafebesök eller annat roligt, men fokus ligger främst på vila och återhämtning i form av trevligt umgänge, sköna promenader, bullabak och bastukvällar. 

Personalstyrkan på Cylindergränd består av 6 vårdare.  

 

 

 

Kvarnens serviceenhet

REGION
Västra Nyland

Kontaktuppgifter

Kvarnvägen 2-4, 10300 Karis

Enhetschef

Maria Gröndahl
Tfn 0247 431 504
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Lotta Ekman-Kanerva
Tfn 0247 431 446
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Kvarnens boende

Kvarnvägen, 2-4 10300 Karis
kaboende@karkulla.fi

Gruppboende
Tfn 0247 431 503

Lägenhetsboende
Tfn 0247 431 503

Korttid för vuxna
Tfn 0247 431 447

Kvarnens serviceenhet består av boendeverksamhet med ett gruppboende för 11 brukare och ett lägenhetsboende för 4 brukare samt stödboende och korttid för vuxna. På Kvarnens boende erbjuds seniorverksamhet.

I boendet vill vi skapa en så hemlik miljö som möjligt, skapa trygghet, gemenskap och trivsel. Vi vill också stöda och handleda brukarna i deras vardag med olika sysslor samt sträva efter ökad självständighet.

I boendet bor personer i varierande ålder med olika grad av handikapp och tilläggshandikapp. Detta ger variation men det är också en utmaning för personalen att kunna bemöta personerna och tillfredsställa deras behov.

Många av brukarna behöver mycket hjälp och för personalen handlar det mycket om att ge grundvård. Vi strävar till att vara mycket ute.

I lägenhetsboendet hjälper vi brukarna att sköta allt som hör vardagen till. Vi hjälper till med städning, matlagning och matuppköp samt hjälper till och handleder brukarna att sköta sin hygien. Strävan är att brukarna i lägenheterna ska bli så självständiga som möjligt. Tyngdpunkten ligger på att skapa trygghet och trivsel samt att hjälpa brukarna att få ett socialt nätverk.

Brukardelaktighet

Många av brukarna vid boendeverksamheten är i behov av mycket hjälp. De som kan hjälpa till med vardagssysslor av olika slag gör det. Det kan handla om att duka bord, hjälpa till med mindre städsysslor eller att t.ex. vara med och göra veckoschemat.

kvarnens värdegrund

Lokaliteter och personal

I gruppbostaden finns en A- och en B-sida. På A-sidan finns sex stycken rum för brukarna med ett gemensamt vardagsrum samt kök. Två brukare delar på ett badrum med wc. På B-sidan finns fyra stycken rum samt en enrumslägenhet med egen ingång som också har en dörr mot gruppboendets vardagsrum. Ett gemensamt kök finns också på B-sidan. Båda sidorna har ett hjälpkök/tvättstuga med varsin tvättmaskin. I mitten av huset finns ett stort tvättrum med bastu som alla brukare använder. Bastun används också av brukarna i lägenheterna. I mitten av huset finns boendets kansli, där nattan också sover. På enheten jobbar, förutom enhetschefen, 12 personer i tre skift. På natten finns endast en person på plats, dagtid jobbar sammanlagt 2-5 personer i gruppboende samt i lägenhetsboende.

Fyrens serviceenhet

REGION
Västra Nyland

Kontaktuppgifter

Bangatan 3-5, 10900 Hangö

Enhetschef

Monica Fjäder-Strandberg
Tfn 0247 431 444
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Lena Ajosmäki
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Fyrens arbetscenter/dagcenter

Bangatan 3-5, 10900 Hangö
Tfn 0247 431 443

Fyrens boende

Linjegatan 28, 10900 Hangö
Tfn 0247 431 490 / 0247 431 500

Fyrens serviceenhet består av en boendeenhet och ett arbetscenter/dagcenter. Fyrens boende erbjuder seniorverksamhet.

Fyrens boende

Verksamheten på boendet började i mitten av januari 1995. De första tio åren verkade Kårkulla i ena husflygeln och Uudenmaan erityishuoltopiiri hyrde den andra husflygeln för sin verksamhet. Sedan 2005 handhar Kårkulla boendeverksamhet i hela huset.

Boendet erbjuder en lugn och fridfull hemmiljö för brukarna. På boendet stöder och handleder vi invånarna enligt deras individuella behov. Genom att ha olika program under veckan strävar vi efter att göra varje dag unik och ge invånarna en meningsfull vardag.

Varje år har vi tillsammans med brukaren ett säsongssamtal där vi tillsammans går igenom hans/hennes nuvarande läge. Brukaren får berätta om sina intressen och önskemål och själv välja de fritidsintressen han/hon vill delta i. Ett annat hjälpmedel som används är samtalsmattan, där brukaren med hjälp av bilder visar vad han/hon tycker/inte tycker om och kan därigenom bättre bli erbjuden den vård och det stöd brukaren önskar och är i behov av.

På boendet bor nio brukare i gruppboende och tre brukare i lägenheter. Därtill fungerar ett rum för korttidsvård. Invånarna bor i enskilda rum med wc och badrum. Förutom deras egna rum har de gemensamt hemtrevliga utrymmen så som vardagsrum, kök och ett duschutrymme med bastu.

Personalen består av 2-3 personer per husflygel under den aktiva tiden på dygnet och en person nattetid. Under veckan är arbetet kvällsbetonat medan det under veckoslutet finns personal dygnet runt.

Fyrens arbetscenter/dagcenter

Arbetscentret/dagcentret inledde sin verksamhet den 1.10.1992 i det före detta ”resande hemmet” på Boulevarden 15 (före det åkte Hangöborna till Ekenäs). Numera verkar Fyrens serviceenhet i hyrda utrymmen på Bangatan 3-5 sedan maj 2008.

Fyrens serviceenhet är en arbetsplats för ca 20 vuxna personer med funktionsnedsättning. På enheten jobbar både svensk- och finskspråkiga personer. I personalgruppen är vi sex personer.

I verksamheten vill vi:

Ge meningsfullt innehåll i vardagen
Ge möjlighet till utveckling utgående från behov, förutsättningar och intressen
Betona att all verksamhet är lika viktig

Fyrens serviceenhet är ett traditionellt arbets-/dagcenter. För tillfället har vi tre arbetsgrupper i huset. Vi sysselsätter oss med underleverantörsjobb för olika företag i Hangö, konst och hantverk av olika slag (broderi, målning, träarbete, tygtryck, tovning, decoupage, tillverkning av borstar, smyckestillverkning), ADL-träning (köksarbeten, städning, social träning, data). Till veckoschemat hör även promenader, gymnastikstunder både i grupp och individuellt, olika sinnesträningar och ”Suomikerho”.

Flemingsgatans serviceenhet

REGION
Västra Nyland

Kontaktuppgifter

Flemingsgatan1, 10600 Ekenäs

Boende:
Modul 1: 0247 431 486
Modul 2: 0247 431 489
Modul 3: 0247 431 523
Stödboende:  0247 431 488

Enhetschef

Sofia Wickström
Tfn 0247 431 487
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Regina Rehn
Tfn 0247 431 395
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Till Flemingsgatans serviceenhet hör tre gruppboenden och ett stödboende.

Flemingsgatans serviceenhet har tre gruppboenden i samma hus. Vi uppmuntrar våra brukare till ett aktivt liv. Vården och omsorgen är individuellt anpassad och vi jobbar på ett habiliterande arbetssätt där vi försöker skapa goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet. DUV:s program och alla utflykter de ordnar är viktiga delar av fritiden. Utöver det stöder vi våra brukare till andra evenemang, utflykter och händelser som sker runt om i staden.

Stödboende ordnas för personer som bor i egen lägenhet och är i behov av stöd och handledning i olika vardagliga ärenden. Hjälp kan behövas i hemmet, stöd i det vardagliga livet och stöd i det psykiska välbefinnande. Stödinsatserna är individuellt anpassade så att de möter varje individ där behovet finns. Vi jobbar på ett habiliterande arbetssätt där hjälp till självhjälp är en naturlig del. Exempel på saker som kan behövas hjälp i är att läsa och förstå brev, att få pedagogiska hjälpmedel som kan göra en självständigare, att förstå samhället omkring sig, att gå och handla och göra upp en handelslista och meny, städning och klädtvätt och att överhuvudtaget komma igång med dessa saker. Vi fungera som stöd också bl.a. för att veta när man ska gå till läkare samt som stöd vid läkarkontakter.

Stöd ges både i form av personal som ger stödinsatser i hemmet men också genom olika gruppträffar. Vi tror på att för att en människa ska må bra behöver man se till helheten, vi har ett holistiskt synsätt. Vi motionerar, lagar mat och umgås. Vi försöker förebygga ensamhet och isolering som är en kännbart negativ upplevelse och som många gånger leder till illamående och helt andra problem. Stödinsatser ges vid tidigare överenskomna tidpunkter men kontakt kan tas vid behov även däremellan. Antalet besök kan variera från en gång per månad till besök varje dag, allt utgående från de behov som finns.

Brukardelaktighet

På Flemingsgatans serviceenhet jobbar vi för att alla ska vara delaktiga. Medbestämmande och självbestämmande är en naturlig och självklar ingrediens i det vardagliga arbetet. Vi har regelbundet husmöten där de som bor tillsammans lyfter upp saker de vill diskutera och ta ett beslut i, det kan t.ex. handla om trivsel då man bor tillsammans. Vi vill att alla skall få vara trygga och bestämma över sitt liv utifrån sina egna förutsättningar.

Lokaliteter och personal

De tre gruppboenden som hör till enheten är belägna i samma hus. På Flemingsgatans serviceenhet jobbar 14 personer. Personal finns på plats dygnet runt.

För tillfället får 36 brukare service från enheten.

Dagtek serviceenhet

REGION
Västra Nyland

Kontaktuppgifter

Norra Strandgatan 19, 10600 Ekenäs

Enhetschef

Sabina Vaarimo
Tfn 0247 431 406
fornamn.efternamn@karkulla.fi

DAGTEK, Dagverksamhet 

Norra Strandgatan 19, 10600 Ekenäs

Våning 1.
Konst- och Hantverk, tfn 0247 431 440
Konst- och Hantverk, Sirkka Koskinen, tfn 0247 431 442
Ställföreträdare Susann Philström, tfn  0247 431 377
VNF- Open Minds, Birgitta Engström, tfn 0247 431 394

Våning K.
VNF-Open Minds / mediabyrån, Sara Jansson, tfn  0247 431 367
Ställföreträdare Richard Martin / underlev.arb, tfn 0247 431 499
Intern service, tfn 0247 431 438

Ställföreträdare Susann Philström, tfn  0247 431 377
LO- verksamhet, tfn 0247 431 393, 0247 431 438
LO- verksamhet, tfn 0247 431 389
LLL-verksamhet, tfn 0247 431 375

DAGTEK, Boende (korttiden)

Prästängsgatan 14 A, 10600 Ekenäs

Ställföreträdare Anne Lindholm, tfn  0247 431 501
Boendeenhet, tfn 0247 431 533
Lovvård, annan verksamhet, tfn 0247 431 445

Dagtek serviceenhet erbjuder dagverksamhet och korttidsvård/lovvård.

Dagverksamhet

Dagteks dagverksamhet omfattar snickeri och underleverantörsarbeten, livsorienterande (LO)-verksamhet samt konst och hantverk. Våra nya utrymmen finns i FIX-huset i Ekenäs centrum. Att vi nu fungerar i samma hus i två olika våningar medför både möjlighet till egna profileringar och synergieffekter i praktiska saker. Utlokaliserad verksamhet ingår som en del i dagverksamheten för flera av brukarna. Dagteks egen chaufför/servicekarl har en viktig roll i vår verksamhet. Dagtek dagverksamhet sysselsätter sammanlagt ca.60 brukare och 16 personal.

Dagverksamhetens tre olika delar har sina egna specifika profiler som utgår från brukares behov och intressen. De flesta av brukarna vid Konst & Hantverk har en utbildning inom konst och/eller hantverk. Målet för verksamheten är att profilera oss som professionella hantverkare med positiv yrkesidentitet och ambitioner. Designen på våra produkter baserar sig på våra hantverkares egna bildmaterial och idéer. Vår verksamhetsmodell med fyra olika verkstäder, där våra brukare jobbar i varierande långa perioder och olika gruppsammansättningar, ger stort utrymme för valfrihet och omväxling. Vi utökar aktivt våra nätverk inom konst och kultur, och är t.ex. en samfundsmedlem i Kettuki ry.

Underleverantörsarbeten görs i samarbete med lokala industriföretag. Många av våra brukare är stolta över att på detta sätt ha ett ”riktigt” arbete. Snickeriets huvudprodukt är fågelholkar med personlig design. Utbytesdagar på torsdagarna ger våra brukare möjlighet att välja en annorlunda verksamhet i den andra våningen, vilket för några personer har blivit en viktig del av veckan.

LO-verksamheten har i samband med flyttningen gått in för att arbeta med smågrupper. En gruppstorlek på 2-5 personer med egna handledare ger möjlighet att på bästa möjliga sätt bemöta brukares individuella behov och intressen. En grupp med Intern Service ansvarar för diskning, byke och andra dagliga uppgifter.

Temadagar och livslångt lärande med IKT-kurser och olika samhälleliga frågor utgör en allt viktigare del i vår verksamhet, och kommer att ytterligare utökas i höst. 

Dagtek samarbetar sedan 2012 med VNF(Västra Nylands Folkhögskola) i form av Open Minds, som är en anpassad utbildning som pågår tre dagar i veckan. Samarbetet startades 2012 med Open Minds Konst, som efterföljdes av Open Minds goes Stage, och nu startar Open Minds Media sitt andra år.  Ungefär 10 av våra brukare deltar varje år i utbildningen. Skolan anordnar utbildningen, och Dagtek ansvarar för de handledare, som följer med våra brukare till VNF. 

Korttidsvård/lovvård

Dagtek boende finns mitt i centrum av Ekenäs och erbjuder korttidsvård/avlastning. Boendet har tre platser. Vi erbjuder en skräddarsydd tillvaro där var och ens önskemål försöker tillgodoses. Vi vill erbjuda en trygg och hemlik miljö där vi mycket satsar på social samvaro, utevistelse och att besöka olika platser ute i samhället. Vi erbjuder även boendeträning för personer vars nästa steg är att flytta från föräldrahemmet. Samarbetet med föräldrar och andra personer i nätverket är viktigt. Under skolornas lov erbjuder vi också lovvård.

© 2019 Kårkulla samkommun