Enheter

Kårkulla samkommun har 43 serviceenheter med cirka 100 verksamhetsställen från Karleby i norr till Borgå i öst. Nedan hittar du presentationer över enheterna.

Utterbäcks serviceenhet

REGION
Östra Nyland

Kontaktuppgifter

Vålaxvägen 553, 07450 Vålax


Åsens lägenhetsboende:fn 0247 431 465
Villa Nan: tfn 0247 431 464
Wilhelmina: tfn 0247 431 461
Pia-hemmet: tfn 0247 431 459

Enhetschef

Kerstin Hellroos
Tfn 0247 431 407
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Mymlan Uddström (Villa Nan)
Tfn 0247 431 455
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Utterbäcks serviceenhet erbjuder naturnära boende i lugn miljö. På boendet i Utterbäck erbjuds seniorverksamhet.

Utterbäcks serviceenhet erbjuder naturnära boende i lugn miljö. På boendet i Utterbäck erbjuds seniorverksamhet.

Utterbäcks serviceenhet erbjuder boendeservice i lugn naturnära miljö bredvid havet. Enheten är belägen 15 kilometer från Borgå centrum. På området kan hyresgästerna tryggt röra sig på egen hand mellan t.ex. boende- och dagverksamhet. På gårdsområdet finns nio byggnader som är uppförda under olika årtionden, av vilka fyra används för boende. Utterbäck har sammanlagt 37 hyresgäster. Området har egen badstrand, matsalsbyggnad och eget stall. Bybutiken finns på 1,5 kilometers avstånd. På området finns ordnad klubbverksamhet för brukare som inte deltar i dagliga verksamheten. Utterbäck har ett eget tillredningskök med matsal där lunch serveras alla vardagar i veckan. Vi strävar efter att alla brukare ska ha en meningsfylld vardag utgående från individuella behov.

Brukardelaktighet

Boendeverksamheten samarbetar med dagliga verksamheten på området. Alla deltar i den mån det är möjligt i de sysslor som behöver utföras på ett stort gårdsområde. Hyresgästerna sköter med personalens hjälp om hästarna på området, källsorterar, pysslar i trädgården och tar hand om allehanda hushållsgöromål. Under husmötena framför hyresgästerna sina tankar och önskemål hur de vill att boendeverksamheten ska utvecklas, vilken hobbyverksamhet som ska ordnas, utfärdsplaner o.s.v.

Lokaliteter och personal

Åsens lägenhetsboende

Åsen har 8 lägenheter varav 3 i radhuslängan och 5 i trapphuset. Hyresgästerna bor självständigt i egna tvårumslägenheter med kokvrå. Hyresgästerna har också tillgång till gemensamma utrymmen om de vill umgås kvällstid och veckoslut. På Åsen arbetar 5 personal. Personalen är tillgänglig på vardagar från kl. 12 på dagen till kl. 10 på morgonen. Under veckoslut personal dygnet runt.

Villa Nan

Villa Nan är ett seniorboende med 5+6 platser. Hyresgästerna har egna rum med wc samt gemensamt vardagsrum och kök på vardera sidan. Boendet är anpassat så att det är lätt att röra sig med rullstol eller rollator. Seniorverksamhet dagtid på boendet. På Villa Nan arbetar 9 vårdare. Personal tillgänglig dygnet runt.

Wilhelmina

Wilhelmina gruppboende är ett parhus med 6 + 6 platser. Ena sidan av boendet är ett autismboende med mera strukturerad verksamhet och den andra sidan är ett seniorboende. Hyresgästerna har egna rum men har gemensamt kök och vardagsrum på vardera sidan. Wilhelmina har ordnad klubbverksamhet för seniorerna på området alla vardagar mellan kl. 10-12. På Wilhelmina arbetar 10 vårdare. Personal finns tillgänglig dygnet runt.

Pia-hemmet

Pia-hemmet är ett gruppboende i två våningar som erbjuder service för unga vuxna. Boendet har 6 permanenta platser men erbjuder också korttidsvård för vuxna. Alla har egna rum men delar på gemensamma utrymmen såsom kök och vardagsrum. Ordinarie personalen består av 5 vårdare. Personal tillgänglig från kl. 12 på dagen till kl.9.30 på morgonen alla vardagar och dygnet runt under veckoslut.

Solbackens serviceenhet

REGION
Östra Nyland

Kontaktuppgifter

Fredrika Runebergsgatan 11 D, 06100 Borgå

Vik. enhetschef

Yvonne Ekström
Tfn 0247 431 404
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Emmy Friberg

Tfn 0247 431 412
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Fredrika Runebergsgatans enhet,Solbacken

Tfn 0247 431 540 / 0247 431 491 / 0247 431 412

Ågatans verksamhet, Ågatan 15, 06100 Borgå

Tfn 0247 431 492

Arbete med stöd/utlokaliserat arbete

ÖST-kontoret, Linnankoskigatan 28, 06100 Borgå
Arbetslivstränare Elisabeth Kvikant-Hagman: tfn 0247 431 410

Södis dagverksamhet i Utterbäck

Ställföreträdare Johanna Rosenström 0247 431 420

Vålaxvägen 553, 07450 Vålax
tfn 0247 431 415 Verkstan/ 0247 431 416 Vinden / 0247 431 458 Gossebo /0247 431 417 Stallet

Södis serviceenhet erbjuder arbets- och dagverksamhet på tre verksamhetsställen i Borgå.

Södis serviceenhet erbjuder meningsfull och mångsidig livsorienterad och arbetslivsorienterad service på alla våra verksamhetsställen enligt brukarens behov och önskemål. Våra enheter i Borgå är anpassade arbetsplatser för vuxna personer med funktionsnedsättning. Vår målsättning är att erbjuda meningsfullt arbete och stimulerande sysselsättning enligt den enskilda brukarens önskemål och behov på våra tre verksamhetsställen; i centrum på Fredrika Runebergsgatan och på Ågatan, och i Utterbäck 14 km från centrum och inom den öppna arbetsmarknaden.

Vår ideologi och våra värderingar: delaktighet och självbestämmande, samhörighet, trivsel, respekt, trygghet och humor är viktigt för både brukaren och personalen. Det är viktigt att vi har tid för våra brukare och att vi lyssnar på våra brukare.  Vi strävar efter att arbetsmiljön är lugn och trygg för alla.

Fredrika Runebergsgatans enhet ligger i centrum av Borgå, integrerad bland andra servicepunkter och företag. Vi erbjuder varierande underleverantörsarbete, skapande verksamhet med keramik, handarbete och vävning, kursverksamhet, köksarbete, motion och stödjande av sociala och ADL-färdigheter. På Mannerheimgatans enhet arbetar 35 brukare och personalen består av sju handledare, enpersonlig hjälpare och en chaufför som sköter om transporten.

Arbete med stöd och utlokaliserat arbete är en viktig del av vår verksamhet och det erbjuds för alla våra brukare som har intresse av och möjligheter till det. För tillfället har vi 27 brukare som arbetar ute på vanliga arbetsplatser. Vi samarbetar med flera skolor, läroinrättningar och företag för att kunna erbjuda mångsidig och stimulerande dag- och arbetsverksamhet.

Ågatans enhet är en skild enhet som är integrerad vid läroinrättningarna Practicum och Borgå Folkakademi.  Ågatans enhet erbjuder arbetsträning för en ungdomsgrupp. Där arbetar 12 brukare och två handledare. Gruppen är aktiv och har ett mångsidigt veckoprogram utöver det vardagliga arbetet.

Dag- och arbetsverksamheten i Utterbäck erbjuder mångsidig sysselsättning, utearbete, snickeriarbete, vävning, handarbete, stallarbete och underleveransarbete. Det erbjuds ridning, hästskötsel, utevistelse, upplevelser av natur och motion. En grupp med specialbehov har stor nytta av den lugna och natursköna miljön. I Utterbäck arbetar 31 brukare och 10 handledare samt två personliga hjälpare. Verksamheten är indelad i fyra olika verksamhetspunkter: Verkstan, Grupp med specialbehov, Gossebo och Stallet.

Brukardelaktighet

I vårt arbete för vi ständigt en öppen dialog med våra brukare. En gång i månaden håller vi arbetsplatsmöte på enheterna, där vi informerar brukarna om aktuella händelser och där de har möjlighet att komma med sina önskemål och frågor. Säsongsamtalen hålls regelbundet varje år med alla våra brukare. Vi planerar tillsammans med brukaren hur han/hon vill arbeta i framtiden. Vi tar detta i beaktande i vår verksamhetsplan. Vi har brukare som sitter med i brukarrådet. Alla våra brukare kan komma med sina tankar och önskemål till brukarrådet genom att skriva ner sina synpunkter och sätta det i brukarrådets låda som finns på alla enheter.

Vi erbjuder olika kurser och utfärder, program utöver det vanliga dagsprogrammet/arbetet och alla får själva välja vad de vill delta i. Samma gäller vårt arbete; man kan själv välja vad man vill ha för arbetsuppgifter, förutsatt att det finns möjlighet till det. Vi har en mångsidig dag- och arbetsverksamhet i Borgå.

Centrumbackens serviceenhet

REGION
Östra Nyland

Kontaktuppgifter

Alexandersbågen 6 A, 06100 Borgå

Enhetschef

Anders Skog
Tfn 0247 431 453
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdande enhetschef: Näse verksamhetspunkt
Linda Carlström
Tfn 0247 431 373
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Näse verksamhetspunkt
Alexandersbågen 6 A, 06100 Borgå

Gruppboende, tfn 0247 431 448
Lägenhetsboende, tfn 0247 431 456
Stödboende, tfn 0247 431 457

Verksamheten på Näse boende startade hösten 2012. På Näse boende och stödboende finns ett gruppboende för 12 brukare av vilka hälften är seniorer. Sammanlagt 11 brukare bor i lägenheter i samma hus som gruppboendet och brukare som bor i lägenheter runt om i Borgå med stöd för boendet. Brukarna är dagtid på jobb och för pensionärerna finns klubbverksamhet på boende alla vardagar. Brukarna deltar i vardagliga sysslor, var och en efter förmåga.

Brukarna på Näse serviceenhet har alternativt daglig verksamhet på Södis serviceenhet, arbete med stöd eller seniorverksamhet på Näse boendet.

Personalen på Näse serviceenhet består av närvårdare, sjukskötare, socionom, fysioterapeut, ergoterapeut, ungdoms- och fritidsinstruktör och idrottsinstruktör.

Åbackens serviceenhet

REGION
Östra Nyland

Kontaktuppgifter

Åbackens boende i Sibbo
Jussasvägen 18 K 4, 04130 Sibbo
Gruppboende: tfn 0247 431 454
Lägenhetsboende: tfn 0247 431 409

Enhetschef

Alexandra Vuokkovaara
Tfn 0247 431
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Joachim Blomqvist (Åbackens boende i Sibbo)
Tfn 044 358 1108
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Åbackens boende i Sibbo erbjuder gruppboende och lägenhetsboende samt seniorverksamhet.

Åbackens boende i Sibbo finns i centrum av Nickby i Sibbo på andra våningen i ett hus byggt 2011 som också inrymmer servicehuset Elsie. Tidigare fungerade boendet i Sibbo kommuns regi.

Boendet består av tre separata moduler. Lägenheterna är bebodda av personer i olika åldrar som klarar sig med hjälp av varierande grad av handledning. Till lägenhetsboendet hör en klubblokal som besöks flitigt av brukarna. På veckosluten har man gemensamma måltider i klubbrummet för dem som väljer att äta tillsammans med grannarna.

Gruppbostaden för fyra personer, ”Lilla sidan”, är avsedd för seniorer som behöver lugn och ro.

Gruppbostaden för åtta personer bebos av äldre personer med funktionsnedsättning som är i större behov av grundvård. Gruppbostadens brukare är pensionerade med hemmadagar. Lunchen på vardagar beställs från kommunens centralkök, övriga måltider tillreds i boendets kök. Boendet har en gemensam nattpersonal för hela serviceenheten. Nattpersonalen finns under natten i gruppboendet och inleder sitt arbetsskift kl.18 eller 19 på gruppboendet. På kvällar och veckoslut jobbar tre-fyra vårdare, en-två per modul.

På boendet ordnas daglig verksamhet i form av seniorklubb alla vardagar i lägenhetsboendets klubbrum. Klubben har en egen klubbansvarig vårdare som ordnar varierande program så som t.ex. allsång, högläsning, pyssel och spel. Seniorerna har också möjlighet att delta i verksamhet som dagtid ordnas av servicehuset Elsie.

© 2019 Kårkulla samkommun