Enheter

Kårkulla samkommun har 43 serviceenheter med cirka 100 verksamhetsställen från Karleby i norr till Borgå i öst. Nedan hittar du presentationer över enheterna.

Björnbackens serviceenhet

REGION
Östra Nyland

KONTAKTUPPGIFTER:

Enhetschef

Michaela Kokkola
Tfn 0247 431 451
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Linjevägens boende och Linjebo korttidsvård
Linjevägen 34 B, 06100 Borgå

Ställföreträdare

Tina Forsman
Tfn 0247 431 479
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Linjevägens boende tfn  0247 431 450

Sjukskötare, koordinator för korttidsvård

Lotten Hellroos
Tfn 0247 431 347
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Björnstigens boende
Björnstigen 2-4K, 06100 Borgå
Tfn 0247 431 370

Ställföreträdande enhetschef

Joachim Blomqvist
Tfn 044-7581385
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Sjukskötare

Lotten Hellroos
Tfn 0247 431 347
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Boende med stöd i Borgå med omnejd
Tfn 0247 431 457 och 0247 431 309

Björnbackens serviceenhet erbjuder lägenhetsboende, lägenhetsboende i grupp för unga vuxna samt korttidsvård för barn och unga vid våra verksamhetspunkter i Jernböle och Huktis, Borgå. Vi erbjuder även boende med stöd i Borgå med omnejd.

Linjevägens boende ligger i Jernböle och utgör ett så kallat lägenhetsboende i grupp. Helheten omfattas av fem rum inne på boendet samt tre lägenheter i anslutning till boendet. Vid Linjevägen bor unga vuxna. Vi vill erbjuda ett aktivt boende som fokuserar på självständighet i vardagen. Brukarna deltar själv i planeringen av aktiviteter och veckoprogram samt tillreder sin mat utgående från individuellt stöd och handledning. Linjevägens boende är bemannat när brukarna är hemma. Brukarna arbetar under vardagar inom olika verksamhetsformer.

Linjebo korttidsvård ligger i anslutning till Linjevägens boende och erbjuder korttidsverksamhet för barn och unga. Vi erbjuder en trygg, trivsam och hemlik boendemiljö och arbetar för ett gott samarbete med barnens och de ungas anhöriga. Genom individuellt stöd och handledning vill vi möta behoven hos barn och unga med funktionsnedsättning. Vi erbjuder vi stimulerande aktiviteter  som främjar utveckling och självständighet.

Björnstigens boende är ett nytt och modernt boende som öppnas i juni 2020 i Huktis. Boendet består av 12 lägenheter. Vid Björnstigen får varje brukare individuell handledning för självständigt boende enligt individuella behov och önskemål.  Björnstigens boende är bemannat när brukarna är hemma. Brukarna arbetar under vardagar inom olika verksamhetsformer.

Boende med stöd innebär att brukaren erhåller stöd och handledning i sitt eget hem utgående från individuella behov och önskemål. Inom stödboendeverksamheten i Borgå arbetar två personal vardagar mellan kl. 9-18.

Utterbäck serviceenhet

REGION
Östra Nyland

Kontaktuppgifter

Utterbäck serviceenhet
Vålaxvägen 553, 07450 Vålax

Enhetschef

Kerstin Hellroos
Tfn 0247 431 407
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Pia-hemmet

Ställföreträdare

Elisabeth Lillqvist
Tfn 0247 431 463
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Pia-hemmets gruppboende tfn 0247 431 459

Åsens lägenhetsboende

Ställföreträdare

Elisabeth Lillqvist
Tfn 0247 431 463
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Åsens lägenhetsboende tfn 0247 431 465

Villa Nan

Ställföreträdare

Mymlan Uddström
Tfn 0247 431 455
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Villa Nans seniorboende tfn 0247 431 464 eller 0247 431 462

Wilhelmina

Ställföreträdare

Lotta Salomaa
Tfn 0247 431 237
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Wilhelmina-sidan tfn 0247 431 461, Albertina-sidan tfn 0247 431 466

 Utterbäck kök

Husmor

Lise-Lotte Bäckström-Roos
Tfn 0247 431 413

Sjukskötare

Ida Hellroos
Tfn 044 7581389

Utterbäck serviceenhet erbjuder gruppboende för seniorer, för personer med funktionshinder inom autismspektrum samt unga vuxna. Vi erbjuder även lägenhetsboende samt möjlighet till korttidsvård och boendeträning för vuxna. Vår verksamhet förverkligas vid våra boenden i Barnens by i Fagersta,  15 kilometer från Borgå centrum.

Utterbäck serviceenhet erbjuder boende i naturskön skärgårdsmiljö på landet.  Området har eget tillredningskök med matsal. På området finns plats för 37 hyresgäster, fördelat på fyra olika hus. Personalstyrkan består av vårdare, sjukskötare, husmor, köksbiträde samt enhetschef.

Pia-hemmet är ett gruppboende för unga vuxna. Vi arbetar med att möjliggöra och utöka brukarnas självständiga färdigheter samt aktiverar dem i hemmets vardagssysslor. Alla hyresgäster arbetar under vardagar inom områdets dagverksamhet eller i Borgå. Personal finns att tillgå dygnet runt då hyresgästerna är hemma.

Åsens lägenhetsboende bor hyresgästerna självständigt i egna tvårummare. Brukarna får stöd och handledning i alla vardagssysslor. Boendet har också ett gemensamhetsutrymme där man kan umgås, spela spel eller tillreda middagar tillsammans. Personal finns att tillgå dygnet runt.

Villa Nan är ett gruppboende med seniorprofil. Vi arbetar utgående från ett resursförstärkande arbetssätt och aktiverar seniorerna. Seniorklubb hålls alla vardagar för de hyresgäster som är hemma dagtid. Personal finns att tillgå dygnet runt.

Wilhelmina är ett gruppboende med autismprofilering. På Wilhelmina erbjuder vi strukturerad verksamhet utgående från individuella behov, scheman och önskemål. Personal finns att tillgå dygnet runt, förutom under förmiddagar (må-fre) då alla hyresgäster deltar i dagverksamhet.

På Utterbäck serviceenhet vistas vi mycket ute i naturen och ordnar egna fritidsaktiviteter på området. Utterbäck har en egen simstrand samt ett eget stall med tre hästar. På sommaren har vi höns och får på området. Katten Lollis bor på Villa Nan och gläder våra seniorbrukare.

Vi vill erbjuda våra hyresgäster en trygg och lugn miljö där varje individ ges möjlighet att bo, leva och utvecklas utgående från egna förutsättningar och önskemål.

Solbackens serviceenhet

REGION
Östra Nyland

Kontaktuppgifter

Teknikbågen 1, vån. 2, 06100 Borgå

Vik. enhetschef

Yvonne Ekström
Tfn 0247 431 404
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Solbacken
Fredrika Runebergsgatan 11 D, 06100 Borgå

Ställföreträdare

Emmy Friberg
Tfn 0247 431 379
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ågatans verksamhetspunkt
Ågatan 15, 06100 Borgå
Tfn 0247 431 492

Klubben
Jackarbygatan 4, 06100 Borgå
Tfn 0247 431 452

Arbete med stöd/utlokaliserat arbete
Teknikbågen 1, vån 2, 06100 Borgå

Arbetslivstränare

Elisabeth Kvikant
Tfn 0247 431 410
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Utterbäck
Vålaxvägen 553, 07450 Vålax

Ställföreträdare

Johanna Rosenström
Tfn 0247 431 420
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Verkstan
Tfn 0247 431 415

Vinden
Tfn 0247 431 416

Gossebo
Tfn 0247 431 458

Stallet
Tfn 0247 431 417

Solbackens serviceenhet erbjuder verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning i östra Nyland.

Solbacken ligger i Johannisberg, i närheten av centrum i Borgå. Vi erbjuder varierande underleverantörsarbete, skapande verksamhet med keramik, handarbete och vävning, kursverksamhet, köksarbete, utearbete, motion och stödjande av sociala färdigheter, ADL- samt IKT-färdigheter. På Solbacken erbjuds även eftermiddagsvård.

Ågatans verksamhetspunkt ligger vid Borgå folkakademi, som vi även samarbetar med. På Ågatan arbetar en mindre grupp som är självständig och rörlig. Gruppen arbetar mycket med underleveransarbete och deltar aktivt i olika kurser, evenemang och tränar på sociala, ADL- och IKT-färdigheter.

Arbete med stöd och utlokaliserat arbete är en viktig del av vår verksamhet och erbjuds alla brukare med intresse och möjlighet för denna verksamhetsform. Utlokaliserad arbetsverksamhet innebär inte anställning utan är en form av sysselsättning för personer som yrkesmässigt och socialt kan utföra uppgifter med stöd av arbetslivstränare och den arbetsledning som ges på arbetsplatsen. De utlokaliserade brukarna träffar regelbundet sin arbetslivstränare för gemensamma möten och handledning.

Klubben är integrerad med Jackarbygatans boende (Centrumbackens serviceenhet). Klubben utgör livsorienterad verksamhet och innehållet är skräddarsytt och strukturerat för brukare som behöver individuellt anpassad daglig sysselsättning.

Dag- och arbetsverksamheten i Utterbäck (Verkstan, Vinden, Gossebo och Stallet) erbjuder mångsidig sysselsättning i den lugna och natursköna miljön. Arbetet utgår från individuella behov och önskemål och kan innefatta utearbete, trädgårdsarbete, snickeriarbete, vävning, handarbete, stallarbete, ridning och kärråkning samt underleveransarbete.

Vi har en mångsidig och omfattande arbetslivsorienterad och livsorienterad service i östra Nyland!

Centrumbackens serviceenhet

REGION
Östra Nyland

Kontaktuppgifter

Enhetschef

Anders Skog
Tfn 0247 431 453
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Näse boende
Alexandersbågen 6, 06100, Borgå

Ställföreträdare

Linda Carlström
Tfn 0247 431 373
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Näse gruppboende tfn 0247 431 448

Näse lägenhetsboende tfn 0247 431 456

Jackarbygatans boende
Jackarbygatan 4, 06100, Borgå

Ställföreträdare

Terese Liitiäinen
Tfn 0247 431 392
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Jackarbygatans A-sida tfn 0247 431 452

Jackarbygatans B-sida tfn 0247 431 391

Sjukskötare

Catarina Borg
Tfn 044-4581711

Centrumbacken serviceenhet erbjuder boendeservice i form av gruppboende och lägenhetsboende. Verksamhetspunkterna finns i Näse samt på Jackarbygatan i Borgå.

Näse boende

I Näse kan man bo på gruppboendet med 10 platser eller i någon av de 10 lägenheterna. Därtill finns ytterligare en lägenhet som används som klubbrum för våra brukare.  De flesta av brukarna som bor på Näse boende arbetar under vardagar på Solbackens serviceenhet eller inom andra arbeten. De brukare som är pensionerade erhåller seniorverksamhet i hemmet. Brukarna på Näse får hjälp, stöd och handledning enligt sina individuella behov och önskemål. Personalstyrkan består av vårdare, sjukskötare och enhetschef.

Jackarbygatans boende

Jackarbygatans boende erbjuder strukturerad verksamhet för personer med funktionshinder inom autismspektrum. Boendet är uppdelat på två moduler med totalt åtta platser samt en lägenhet. Vår målsättning är att trygga en meningsfull och hanterbar vardag samt erbjuda omsorg stöd och handledning enligt individuella behov och förutsättningar.

Självständighet och självbestämmanderätt är viktiga ledord på Centrumbackens serviceenhet.

Åbackens serviceenhet

REGION
Östra Nyland

Kontaktuppgifter

Åbackens serviceenhet
Jussasvägen 18 K 4, 04130 Sibbo

Enhetschef

Alexandra Vuokkovaara
Tfn 0247 431 244
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdande

Marta Flykt
Tfn  044 358 1108
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Gruppboende: tfn 0247 431 454
Lägenhetsboende: tfn 0247 431 409

Sjukskötare

Anna-Karin Nygren
Tfn 044-3581147

Åbackens serviceenhet erbjuder lägenhetsboende för personer med kognitiva funktionshinder samt gruppboende med seniorprofil i centrum av Sibbo.

 

Åbackens serviceenhet ligger i centrum av Nickby, Sibbo. Vi finns på andra våningen i samma hus som inrymmer servicehuset Elsie. Personalstyrkan består av vårdare, sjukskötare, husmor samt enhetschef. Vid Åbacken finns personal dygnet runt.

Inom vårt lägenhetsboende med åtta bostäder bor personer i olika åldrar som får handledning och stöd i alla vardagssysslor utgående från individuella behov och önskemål. Vårt klubbrum utgör en samlingsplats för hyresgästerna och under veckoslut kan vi erbjuda gemensamma måltider i klubbrummet för dem som önskar att äta tillsammans med grannarna.

Vår gruppbostad med seniorprofil är indelad i två moduler. ”Lilla sidan” omfattar fyra boendeplatser och möjliggör avskild lugn och ro för våra seniorer. ”Stora sidan” omfattas av åtta boendeplatser med fokus på omvårdnad. Gruppbostadens invånare är pensionerade och har alla vardagar möjlighet att delta i seniorverksamhet. Seniorverksamheten leds av en egen ansvarig vårdare som planerar olika former av aktivitet och stimulans som till exempel allsång, högläsning, pyssel och spel. Åbackens seniorer har också möjlighet att delta i verksamhet som dagtid ordnas av servicehuset Elsie.

 

© 2019 Kårkulla samkommun