Enheter

Kårkulla samkommun har 42 serviceenheter med cirka 100 verksamhetsställen från Karleby i norr till Borgå i öst. Nedan hittar du presentationer över enheterna.

Sandåkers serviceenhet

REGION
Norra Österbotten

Kontaktuppgifter

Skolhusgränd 11, 68600 Jakobstad

Enhetschef

Malin Nordling
Tfn 0247 431 611
fornamn.efternamn@karkulla.fi
Ställföreträdare: Heidi Åkerlund
Tfn 0247 431 635

Sandåkers serviceenhet består av två boendeenheter och finns på två verksamhetspunkter. Vi erbjuder boende för unga vuxna samt vuxen- och seniorboende.

Sandåkers serviceenhet (ungdomsboende)

Skolhusgränd 11, 68600 Jakobstad
Tfn 02 47431 690

En boendeenhet för unga vuxna med utvecklingsstörning och autism. Enheten har 9 platser, 7 platser i gruppboende och 2 i lägenhet. Vi eftersträvar delaktighet i eget hem enligt personliga förutsättningar, stöder självbestämmande och kommunikation samt upprätthållande av funktionsförmåga och sociala kontakter.

Sandåkers serviceenhet (vuxen och seniorboende)

Ebba braheesplanaden 4, 68600 Jakobstad
Tfn 0247 431 635, 0247 431 636

Enheten har 10 boendeplatser, 5 i gruppboende och 5 i lägenhet. Vi eftersträvar delaktighet i eget hem enligt personliga förutsättningar, stöder självbestämmande och kommunikation samt upprätthållande av funktionsförmåga och sociala kontakter. Enheten erbjuder seniorverksamhet och hemmadagar.

Personalen på Sandåkers serviceenhet består av närvårdare, socionomer, sjukskötare och vårdare av utvecklingshämmade.

 

Soldalens serviceenhet

REGION
Norra Österbotten

Kontaktuppgifter

Måttisgatan 8, 67600 Karleby

Enhetschef

Carina Forsström
Tfn 0247 431 601
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Karlebyboende

Kärravägen 1, 67700 Karleby
Tfn 0247 431 637 / 0247 431 638
karleby.boende@karkulla.fi

Katrinegårds boende

Svarvaregatan 1, 67100 Karleby
Tfn 0247 431 639 / 0247 431 640

Soldalens dagverksamhet

Måttisgatan 8, 67700 Karleby

Soldalens serviceenhet har två boendeenheter och en dagverksamhet.

Soldalens serviceenhet består av gruppboende (6+7 platser) och lägenhetsboende (6 lägenheter) och av en arbetscentral med 34 platser.

Till Soldalens serviceenhet hör Katarinegården som är ett gruppboende med sex platser samt ett lägenhetsboende med fyra lägenheter för lite mera självständigt boende. Katarinegården är beläget på ett lugnt område nära Karleby centrum.

Karlebyboendet eller Dalhemmet är ett kombinerat gruppboende med sju platser och lägenhetsboende med två lägenheter som är beläget på ett lugnt egnahemshusområde cirka tre kilometer från Karleby centrum.

Den tredje enheten som hör till Soldalens serviceenhet är Karleby arbetscentral som också kallas för Solhemmet. Arbetscentralen finns cirka 12 km från Karleby centrum.

Vår ideologi är att vi alla respekterar varandra som individer och utgår från vars och ens individuella behov och önskemål så långt det är möjligt. Viktiga principer i vårt jobb är att vi håller vad vi lovat, vi baktalar inte varandra och vi kommer ihåg tystnadsplikten.

Brukardelaktighet

Vi uppmuntrar, stöder, handleder och hjälper när det behövs, men personalen gör inte det som hyresgästen själv kan göra. Viktigt för oss är att hyresgästerna själv får ta ansvar och att de får leva ett självständigt liv så långt som möjligt. Vi håller husmöte med hyresgästerna en gång i månaden, samma dag som vi håller personalmöte.

Vi håller säsongsamtal med hyresgästerna varje höst och vår – då får hyresgästen berätta om sina önskemål och behov och så gör man en överenskommelse om hur man ska förverkliga dessa. Försommarfest, julmiddag och julkaffe är viktiga traditioner för hyresgästerna. Dessutom har vi en aktiv fritidsverksamhet.

Lokaliteter och personal

Katarinegårdens boende består av ett gruppboende med sex platser samt fyra lägenheter. Rummen i gruppboendet samt lägenheterna är stora, ljusa och moderna. Lägenheterna och rummen i gruppboendet har hyresgästerna själva inrett. På Katarinegårdens boende jobbar sju vårdare.

Karleby boende består av två gruppboenden med fyra och tre platser samt två lägenheter. Allt finns i en och samma byggnad som gör att det är tryggt för hyresgästerna att röra sig från de olika utrymmena. Alla har en egen terrass mot innergården.

Arbetscentralen har 34 platser. Fastigheten är en äldre byggnad som blivit tillbyggd och renoverad med åren. Utrymmena är ljusa och gemytliga och det finns rum i olika storlekar. Verksamheten är indelad i textil-, allaktivitets-, köks-, trä- och industrigrupp samt en liten butikshörna där hantverk finns till försäljning.

Nyboda serviceenhet

REGION
Norra Österbotten

Kontaktuppgifter

Joupersgatan 3, 66900 Nykarleby

Vik. enhetschef

Mia Laakoli-Fors
Tfn 0247 431 605
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare & platsansvarig på Villa Joupers

Maria Penttinen
Tfn 0247 431 650
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Villa Bergstigen

Bergstigen 5, 66900 Nykarleby
Tfn 0247 431 648

Villa Joupers

Joupersgatan 3, 66900 Nykarleby
Tfn 0247 431 650

Arbetscentralen

Joupersgatan 1, 66900 Nykarleby
Tfn 0247 431 620

 

Nyboda serviceenhet har två boenden och en arbetscentral.

Boendeverksamhet

Inom Nyboda serviceenhets boendeverksamhet finns boendeenheter; Villa Joupers och Villa Bergstigen.

Villa Bergstigen har sex boendeplatser, varav fem i gruppboende och en i lägenhet. Villa Joupers har elva boendeplatser; fyra i gruppboende och sju i lägenhetsboende. Nyboda serviceenhet ger också stöd till stödboende.

Sammanlagt arbetar 15 personer på de båda boenden. Personalen är anträffbar under vardagar kl. 15-21 samt helger.

Personalen stöder och hjälper brukarna i den egna bostaden/gruppbostaden att klara av de vardagliga sysslorna. Vi anpassar boendemiljön efter personens funktionsnedsättning och vi vill ge möjlighet åt hyresgästerna att vara så självständiga som möjligt samt arbetar för delaktighet i samhället.

Dagverksamhet

Nyboda serviceenhets dagliga verksamhet består av arbetscentralen i Nykarleby. Personalen på enheten består av 9 personer samt enhetschefen. Sammanlagt arbetar ca 30 brukare på arbetscentralen. Personalen är anträffbar kl 8-15 på vardagar. 

Brukarna arbetar i olika grupper med olika saker som: underleverantörsarbeten, hantverk, data, konst, pyssel, sinnesstimulering, kommunikation, fastighet och köksjobb. Vi tränar socialträning genom att tex handla i butik, sköta bankärenden, gå på cafe m.m. Vi motionerar dagligen och betonar hälsosamma levnadsvanor. En del av brukarna deltar i utlokaliserat arbete på den öppna arbetsmarknaden, t.ex vid cafeér, restauranger och butik. 

Malms serviceenhet

REGION
Norra Österbotten

Kontaktuppgifter

Södermalmsgatan 15, 68600 Jakobstad

Vik. enhetschef

Diana Lindgren
Tfn 0247 431 366
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Södermalms boende

Södermalmsgatan 15, 68600 Jakobstad
Gruppboende: tfn 0247 431 646
Lägenhetsboende: tfn 0247 431 647

Spireavägens gruppboende

Spireavägen 7, 68600 Jakobstad
Tfn 0247 431 645

Malms serviceenhet består både av gruppboende och av lägenhetsboende.

Södermalm är ett aktivt boende där ingenting är omöjligt.

Spirea är ett autismboende med TEACCH-metoden som arbetssätt. Det innebär strukturerad verksamhet, fasta rutiner och visuellt stöd.

Estetiken är viktig på båda ställena. Alla brukare är delaktiga enligt sin egen förmåga.

Lokaliteter och personal

På Södermalmsgatan finns gruppboende med fyra platser och lägenhetsboende med sex platser. Femton personer jobbar på Södermalmsgatan då brukarna är på boendet.

På Spireavägen finns gruppboende med fem platser. Sju personer jobbar på Spireavägen då brukarna är på boendet.

Lövlundens serviceenhet

REGION
Norra Österbotten

Kontaktuppgifter

Sandelsgränd 5, 68570 Larsmo

Enhetschef

Maria Norrman
Tfn 0247 431 641
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Michaela Svenlin
Tfn 0247 431 642
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Lövlundens serviceenhet erbjuder boendeverksamhet i Larsmo med möjlighet till seniorverksamhet.

Lövlundens serviceenhet består av Larsmo boende, som funnits sedan 1988, samt ett nytt lägenhetsboende.

Gruppboendet riktar sig främst till äldre personer och gravt handikappade. Var och en av brukarna är delaktiga efter egen förmåga.

Lokaliteter och personal

Utrymmena är nybyggda eller totalrenoverade. I det nybyggda radhuset finns tre lägenheter. Gruppboendet består av två hus, med fem boare i var hus. Gruppboendet har personal dygnet runt.

Intek serviceenhet

REGION
Norra Österbotten

Kontaktuppgifter

Jakobsgatan 37, 68660 Jakobstad

Enhetschef

Siv Lundström
Tfn 0247 431 551
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Ragnar Sandvik
Tfn 0247 431 612
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Vik. Camilla Palén 1.1-30.6.2017
Tfn 0247 431 554

Ställföreträdare
Katja Lemberg
Tfn 0247 431 609

Intek 

tfn 0247 431 550 / 0247 431 610 / 0247 431 612

Intek serviceenhet erbjuder både arbetslivsorienterande service (ALO) och livsorienterande service (LO).

Den 1 januari 2013 sammanslogs Intek (Industricentralen i Jakobstad), Jakobstads arbetscentral, Funkis och Autismgruppen till en ny enhet vid namn Intek serviceenhet.

På våra tre servicelinjer erbjuds både ALO och LO. ALO innebär service med inriktning på arbete i olika former, medan LO innebär service som främst stöder vardagsfunktionerna. All verksamhet är koncentrerad till Jakobsgatan 37 i Jakobstad.

Läs Intek serviceenhets blogg Lycka i vardagen.
Vi finns också på INSTAGRAM: Intek_serviceenhet

Intek serviceenhets broschyr

Intek IC - Metall, Trä, Montering, Kök

Till Intek IC kommer man utgående från individuella behov, i samarbete med någon instans som står för kostnaderna. Vi samarbetar med Social- och hälsovårdsverket, FPA samt Arbets- och Näringsbyrån.

Intek IC erbjuder arbete, arbetsverksamhet samt arbetsträning- och prövning i rehabiliterande syfte. Vår uppgift är att hitta lämpliga arbetsuppgifter samt att se individens resurser och ta vara på dem i olika arbetsmoment.

Vi utför främst underleverantörsarbeten till industrin i närregionen, men tillverkar också egna produkter i textil, trä och metall. Verksamheten omfattar också underhålls-, städ- och köksuppgifter.

Vi har avdelningar för trä, metall och montering, samt eget kök med matsal. Vi strävar efter att arbetsuppgifterna ska vara meningsfulla och att alla ska få arbeta enligt egen förmåga. Vi lär ut arbetslivets spelregler, att hålla tider, ta ansvar, meddela om frånvaro m.m. I samvaron med andra människor stärks även förmågan till social växelverkan.

Intek IC erbjuder service åt ca 30 personer. Personalen består av tre arbetsledare. På köket jobbar två anställda. På enheten finns även två chaufförer samt en kanslist och en städare i deltid.

 

Dagliga

Verksamheten erbjuder en blandning av arbetslivs- och livsorienterande service. Alla har personliga scheman utgående från sin förmåga att klara av olika uppgifter. Vår målsättning är att innehållet i verksamheten ska överensstämma med brukarens behov, ge möjlighet till utveckling och förutsättningar för social gemenskap och att stöda brukarna till en så bra dag som möjligt.

En verksamhetsvecka har varierande innehåll, bl.a. individuellt anpassade arbeten, underleverantörsarbete till lokala företag, egna hantverksarbeten, dagliga promenader, högläsning, avslappning, bakning, bingo, musik- och gymnastikstunder. Studiebesök och träning av sociala färdigheter ingår också i verksamheten.

Dagliga erbjuder service åt ca 40 personer indelade i 6 grupper. Personalen består av 6-7 vårdare/handledare. Utrymmena består av flera mindre grupprum och en matsal med utrymme för olika workshops. Finns även tillgång till ett träningskök, ett vitarum och ett fysiorum. Grupperna äter dels i husets gemensamma matsal och dels i den egna matsalen.

Funkis

Funkis erbjuder livsorienterande service åt personer med grav utvecklingsstörning, autismspektrumstörning och multihandikapp. Funkis innefattar en särskild Autismgrupp. 

FUNKIS står för:

F - Hos allafinns Förmåga, ingen kan allt, men alla kan något
U - Upprätthålla förmågor, möjliggöra personlig utveckling
N - Närhet, små grupper i strukturerad miljö
K - Kommunikation, individen delaktig i sin vardag
I - Individanpassad verksamhet
S - Stödja, hjälp till självhjälp

Veckoprogrammet innehåller bl.a. finmotorisk träning (plock- och pysseluppgifter, handarbete), grovmotorisk träning (utevistelse, individuell fysioterapi, gruppgymnastik), träning för nytt moment i arbete, koordinationsträning, ADL-träning och vuxenundervisning, sinnesupplevelser i olika miljöer (dofter och ljud från köket, utevistelser i olika väderlek), taktil stimulering, avslappning, känselstationer, doftburkar, bollmassage, handmassage, ställningsvård (ståställning, gåställning, kildynor m.m.), social träning (besök till butik, café, bibliotek, utfärder m.m.), allsång och fredagscafé.

Funkis erbjuder service åt 14 personer. Personalen består av 3-4 vårdare/handledare och två personliga hjälpare. Funkis har till sitt förfogande fyra arbetsrum, ett eget kök, kansliutrymme och ett stort öppet allrum som delvis används som matsal och fungerar som samlingsrum vid allsång, gymnastik och olika gruppaktiviteter. Här finns även ett vitarum och en liten bibliotekshörna och känselstationer.

Autismgruppen

Autismgruppen är specialiserad på livsorienterande service för personer med autismspektrumstörningar. Verksamheten karakteriseras av ett mycket strukturerat arbetssätt, kommunikation med tecken som stöd, pecs och fotografier samt verbalt stöd.

Vi använder personligt utveckade arbetsuppgifter och fysiska övningar för att upprätthålla och utveckla kunskaper och färdigheter. Veckoprogrammet innehåller dessutom bl.a. promenader, utflykter, picknick, avslappning, sångstund, fredagscafé, bingo, skönhet, avslappning med vetedyna, aktiviteter i fysiorummet, motionscykel och studsmatta.

Autismgruppen erbjuder service åt 6 personer. Personalen består av två vårdare/handledare och en personlig hjälpare. Autismgruppen har till sitt förfogande tre arbetsrum samt husets gemensamm vita rum och fysiorum.

 

Bennäs serviceenhet

REGION
Norra Österbotten

Kontaktuppgifter

Förstevägen 4, 68910 Bennäs

Vik. enhetschef

Johanna Nylund
Tfn 0247 431 364
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Carola Klemets-Forsman
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Bennäs lägenhetsboende

Kvarnbacksvägen 4, 68910 Bennäs
Tfn 0247 431 634 / 0247 431 633
blagenhe@karkulla.fi

Lövöboende

Förstevägen 4, 68910 Bennäs
Tfn 0247 431 643
lovoboende@karkulla.fi

Lövögården

Förstevägen 4, 68910 Bennäs
Tfn 0247 431 619 / 0247 431 613
lovogarden@karkulla.fi

Bennäs serviceenhet består av två boendeenheter samt en arbetscentral.

Bennäs lägenhetsboende

Bennäs lägenhetsboende ger service åt åtta vuxna personer med funktionsnedsättning som hyr lägenhet av Kårkulla samkommun. Boendet ger även stödboendeservice för en person som bor i ett kommunalt hyreshus beläget bredvid boendet.

Av brukarna på lägenhetsboendet är sju brukare borta i jobb eller skola dagtid, medan en brukare är pensionerad, vilket medför att boendet alltid är bemannat. Vardagar arbetar brukarna vid arbetscentralerna Lövögården eller Jakobstads Arbetscentral.

Personalen arbetar utifrån ett socialpedagogiskt arbetssätt, stöder och handleder brukarna individuellt i deras hem med vardagliga sysslor såsom matlagning, klädtvätt, städning etc. De tar även del av kurser som ordnas i DUV:s regi, samt marknader, cafébesök, konserter och danstillställningar och annat som ordnas ute i samhället.

Brukardelaktighet

Alla brukare deltar i sina egna hem med matlagning, städning, handlar och gör sådant som hör till vardagen. De bor i egna lägenheter som är inredda till deras egna hem med personliga saker. Alla har sina egna individuella scheman som de varit med och göra upp för att vardagen ska fungera och för att man ska kunna klara sig så självständigt som möjligt i sin egen lägenhet. Personalen arbetar och handleder hyresgästerna utifrån socialpedagogiska metoder och arbetssätt.

Lokaliteter och personal

Boendet finns på ett bostadsområde i Bennäs centrum. Det består av två radhus. I det ena huset finns fyra servicelägenheter, en personallägenhet, bastuavdelning samt tekniska utrymmen. Det andra huset inrymmer tre servicelägenheter. Alla har inrett sin lägenhet med egna möbler, husgeråd, textilier och saker för att skapa en trivsam och personlig hemmiljö.

Personalteamet består av sju deltidsanställda och en heltidsanställd i chefsbefattning.

Enhetschefen delas mellan Bennäs lägenhetsboende, Lövö boende och Lövögården, som tillsammans benämns Bennäs serviceenhet.

Vår målsättning inom teamet är att erbjuda möjlighet att leva ett så vanligt liv som möjligt. Skapa valmöjlighet och arbeta för ökad självständighet, samt sträva efter så god fysisk och psykisk hälsa som möjligt.

Lövöboende

Enheten är belägen i Pedersöre och består av gruppboenden; Storstugan med fem platser och tre lägenheter samt Drängstugan som är en skild byggnad på området. Alla åtta brukar jobbar dagtid på Lövögården eller på Intek i Jakobstad, så enheten är tom dagtid.

Boendet finns på en lugn, lantlig naturnära miljö med arbetscentralen Lövögården på samma gård. De som bor på boendet har möjlighet att använda den vackra naturen och den fina trädgården som finns på området. Närheten till arbetsplatsen gör att brukarna kan självständigt gå till och från arbetet. Boendeverksamheten består av boendedelaktighet, fritid, cykling, stadsbesök samt att ta del av dagliga sysslor både inne och ute. Vi strävar efter att ha en så hemlik och trevligt miljö som bara är möjligt.

Brukardelaktighet

Alla som bor på boende är delaktiga i de vardagssysslor som görs i hemmet, både på gruppboendet och i de tre lägenheterna. Man handleder och hjälper brukarna att bli så självständiga som möjligt och att de ska vara delaktiga i vardagssysslorna hemma och i fritidssysselsättning och annat som ordnas ut i samhället.

Lokaliteter och personal

Des om bor i Storstugan/gruppboendet har egna rum som de har inrett med personliga tillhörigheter. För övrigt delar de på kök, vardagsrum, klädvårdsutrymmen samt bastuavdelning. Lokalerna i Drängstugan är ca 40 kvm. De består av stugkök med sovalkov wc och dusch. Alla lägenheter har egna terrasser med stor gårdsplan.

På boendet jobbar sex stycken ordinariepersonal. Personalen finns på plats eftermiddagar/kvällstid samt nätter/morgnar vardagar. Under veckosluten finns det personal dygnet runt. Under kvällstid och veckoslut jobbar två personer, en på Drängstuga och en i Storstugan.

Lövögården

Lövögården är en dagverksamhet ute på landet i Pedersöre. Lövögårdens verksamhet startade 1991 och har under åren formats till en gårdsgrupp med barack, bagarstuga, snickeri och den lilla mangården Erikas. Allt är i lantlig miljö där vi i vår verksamhet vill betona miljömedvetenhet, naturmaterial, fritt skapande, gröna fingrar och ordstävet ”ti arbeit ilag”. Vi söker ständigt lämpliga arbetsuppgifter så att alla ska kunna vara med och känna sig delaktig i arbetet på lantgården.

I dag jobbar 23-27 brukare på Lövögården lite beroende på veckodag. Personalen består av 5-6 personer. Verksamheten är öppen mellan 8-15.30.

För Utegruppen är vedhantering ett viktigt arbete där arbetstagarna tillsammans med sin handledare ges möjlighet att delta utifrån sina egna förutsättningar, att kapa, klyva, sortera, lasta i skottkärra, stapla och till sist köra ut den torkade veden till kunderna. Vintertid består arbetet även av snöröjning, sandning och diverse reparationer för att sedan sommartid övergå till gräsklippning och annan trädgårdsskötsel.

I Bagarstugan kan man vintertid ägna sig åt keramik, tovning, träslöjd, sömnad m.m. Våra hantverk säljs i vår egen lilla butik, och ibland ute på olika basarer. Sommartid flyttas verksamheten ut till trädgårdslandet där vi odlar blommor, grönsaker samt bär som sedan ingår i den dagliga middagen.

Det ges även möjlighet att ingå i Köksgruppen som tillsammans med vår handledande kock tillreder mat åt alla i eget kök och städare våra utrymmen.

Det finns alltid möjlighet att dela sin vecka mellan de olika grupperna både för arbetstagarna och för handledarna. På gården finns det olika grupper så som kommunikationsgrupp, läsgruppen och konstgrupp.

En daglig motionsrunda ingår i schemat och en dag i månaden görs en ”utfärdsdag på jobbet”.

Att i sitt arbete kunna följa årstiderna och dess olika arbetsskeden upplevs som meningsfullt. Det motiverar den personliga utvecklingen och motverkar tristess i arbetet. I det mesta av arbetet på Lövögården passar orden ”ingen kan allt men alla kan något” och det gäller alla både handledare och arbetstagare.

Backebo serviceenhet

REGION
Norra Österbotten

Kontaktuppgifter

Ebba Brahe esplanaden 4, 68600 Jakobstad

Enhetschef för grupp- och lägenhetsboende

Malin Nordling
Tfn 0247 431 611
fornamn.efternamn@karkulla.fi

T.f. enhetschef för korttidsvård

Lena Ahlskog
Tfn 0247 431 353
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Backebo korttidsvård

Ebba Brahe esplanaden 4, 68600 Jakobstad
Korttidsvård för barn: tfn 0247 431 632

Villa Skata

Tavastgatan 22, 68600 Jakobstad
Lägenhetsboende: tfn 0247 431 382
Biskopsgatan 13, 68600 Jakobstad
Korttidsvård för tonåringar och vuxna: tfn 0247 431 354

Backebo serviceenhet erbjuder boende och korttidsvård på två verksamhetsställen.

Backebo serviceenhet består av både grupp- och lägenhetsboende (14 platser), stödboende (en person) och korttidsvård för barn, ungdomar och vuxna (9 platser). Verksamheten finns på två olika verksamhetsställen.

Inom boendeverksamheten arbetar vi för att stöda och hjälpa personen i sitt eget hem och med hemsysslor som hör därtill t.ex. städning, klädvård, inköp. Vi stöder och hjälper personen att ta hand om sig själv och personliga angelägenheter samt tillgodose grundläggande behov såsom t.ex. trygghet, mat, vila. Vi stöder och hjälper personen till att få ett fungerande socialt liv.

Vår främsta uppgift inom korttidsvården är att erbjuda avlastning till familjer som har barn och ungdomar med specialbehov. Till korttidsvården kommer man tillfälligt. Verksamheten är flexibel och olika former av korttidsvård erbjuds. Vi utgår från familjernas behov och önskemål vid planeringen.

För de mindre barnen inom korttidsvården är rutiner och att skapa trygghet viktigt. Det behövs en balans mellan tid för lek, utevistelse och möjlighet till avkoppling. Vi har anpassat miljön till barnen och kan erbjuda omväxlande verksamhet. Vi har t.ex. nära till parker, skogen, stranden.

För de äldre ungdomarna och vuxna inom korttidsvården har verksamheten också en viktig social betydelse och för dem ingår boendeträning och social träning också i verksamheten. Inom enheten deltar de i hushållssysslor, trädgårdssysslor mm. Man deltar i olika kulturella aktiviteter, handlar i butiker, gör ärenden och utflykter m.m. Tiden att umgås och prata, spela och läsa är också en viktig del av verksamheten. Närheten till stadens centrum är till stor fördel.

På båda enheterna inom korttidsvård strävar vi efter en hemlik miljö som ska kännas trygg. Vi ser barnen och ungdomarna som individer med möjlighet att utvecklas på sitt eget sätt. Eftersom gruppsammansättningen av barnen ofta är olika är det viktigt att vi lär oss att ta hänsyn till varandras behov och att respektera varandra. Att vara tillsammans som grupp, men också ha integritet.

Brukardelaktighet

Inom boendeverksamheten är det viktigt att utgå från personens behov och förmåga att vara delaktig och aktiv enligt egen förmåga. Boendemiljön behöver anpassas till individen och fungerande hjälpmedel utformas. IP-möten och säsongssamtal en viktig grund för ömsesidig överenskommelse.

Lokaliteter och personal

Vid Ebba Braheesplanaden finns gruppboende för fem personer och lägenhetsboende för fem personer. Där finns också fem platser vid korttidsvård för barn.

Vid Tavastgatan 22 i Villa Skata finns fyra platser i lägenhetsboende och fyra platser vid korttidsvård för ungdomar och vuxna. Verksamheterna är i skilda byggnader.

På enheten jobbar idag 25 personer. Dagtid jobbar enhetschefen Malin Nordling och ställföreträdare/ansvarig för korttidsvården Lena Ahlskog. Övrig personal är i skiftesjobb och jobbar oftast kvällstid. De olika verksamheterna hålls skilt från varandra och personalen jobbar därmed inte inom hela verksamheten, utan uppdelad på de olika avdelningarna/verksamhetsformerna. Dagtid är det sällan någon verksamhet för brukarna är i jobb, skola eller dagvård.

© 2015 Kårkulla samkommun