Enheter

Kårkulla samkommun har 42 serviceenheter med cirka 100 verksamhetsställen från Karleby i norr till Borgå i öst. Nedan hittar du presentationer över enheterna.

Kristallens serviceenhet

REGION
Mellersta och södra Österbotten

Tf Enhetschef

Daniel Wester
Tfn 044 7581315
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Ann-Charlotte Borg

Sundomboende

Kronviksvägen 68, 65410 Sundom
Tfn 0247 431 659 (gruppboende)
Tfn 0247 431 658 (korttiden)
sboende@karkulla.fi

 

Sundomboende

Sundomboendet ligger ca 10km från Vasa centrum och inledde sin verksamhet år 1995. Boendet är ett enplans rött trähus, byggd enligt traditionell österbottnisk bondgårdsmodell. Boendet omges av en ca 9000 m² stor och naturskön tomt. Där finns flera planteringar, fruktträd, bärbuskar, en liten örtagård och potatis- samt grönsaksland. Boendet består av två moduler, ett gruppboende för sex respektive fem hyresgäster med funktionsnedsättning, varav en bor i lägenhet.

I personalens arbetsuppgifter ingår vård, stöd och handledning i dagliga hushållssysslor. Personalen har hand om de flesta inköpen till hyresgästerna. På grund av stigande ålder och försämrad hälsa kan många av hyresgästerna inte själva vara så delaktiga. I arbetet ingår också att sköta läkar-, tandläkar-, och laboratoriebesök. Kunskap och erfarenhet av djur och trädgård värdesätts.

Sedan starten har det funnits en mängd olika djur vid boendet. För tillfället finns det två får, ca 20 höns och en kanin. Gården och djuren sköts på vardagarna av lantgårdsgruppen och på veckosluten och under semestertider av boendepersonalen och om möjligt av hyresgästerna. Samarbetet mellan boendet och lantgården fungerar bra och genom samplanering kan verksamheternas olika behov tillgodoses.

Inomhus försöker vi skapa en trivsam miljö med gröna växter, tavlor och allt som hör till ett ombonat hem. De egna rummen får var och en inreda med egna möbler och saker. Inne på boendet bor också katterna Pelle och Elvis.

På Sundom boende kan vi erbjuda:

ett boende i lantlig miljö
närhet till djur och natur
en fin gård som känns inbjudande och trygg
platser både inne och ute som ger möjlighet till aktivitet eller vila
möjlighet att jobba inom nejdens dagliga verksamheter
möjlighet att vara hemma efter pensioneringen

På Sundomboendet vill vi:

vara ett hem för hyresgästerna där man trivs och vill vara
stödja hyresgästerna i att delta i de dagliga sysslor och därmed känna sig delaktiga och så självständiga som möjligt
att alla ska få uppleva meningsfulla dagar, även när de blir äldre och tillbringar dagarna på boendet
ta vara på den fina näromgivning under alla årstider och njuta där till tillsammans
förverkliga idén om att höja välmående, trivsel och hälsa för både hyresgäster och personal genom att integrera det "gröna" i det dagliga arbetet.

Sundom Lantgård

(hör till Kvadratens serviceenhet med finns i anslutning till Sundom boende)

På Lantgården bedrivs daglig verksamhet. Lantgården startade 1997. Cirka tio personer med funktionsnedsättning arbetar på Lantgården, varav några kombinerar lantgårdsarbetet med annan daglig verksamhet. Från personalens sida jobbar två handledare och 1-2 assistenter på Lantgården.

På Lantgården utförs mycket kroppsarbete. Speciellt mycket arbete finns under vår, sommar och höst. Då tar vi hand om den stora gården med bl.a. gräsklippning och skötsel av odlingar. På vardagarna sköter man också djuren. På vintern arbetar vi med olika snickeri arbeten, vävning och andra hantverk. Vi använder i stor utsträckning material från naturen. Utomhus är man sysselsatt med snöskottning och vedarbete. Ibland får Lantgården också beställningsjobb utifrån. Det kan vara fråga om bär- och äppelplockning, vedklyvning eller andra insatser.

Arbetet som utförs på Lantgården ger ett snabbt och synligt resultat vilket ger arbetarna tillfredsställelse. Verksamheten har stort fokus på gröna värderingar samt handledning i samarbete och social träning.

 

Kvalita serviceenhet

REGION
Mellersta och södra Österbotten

Kontakuppgifter

Reveln 8 A 1, 64610 Korsholm

Tf Enhetschef

Maj-Len Ingman-Lillqvist
Tfn 0247 431 606
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Lägenhetsboendet i Smedsby

Reveln 8 A 1, 64610 Korsholm
Tfn 0247 431 656
smedsbo@karkulla.fi

Lägenhetsboendet i Kvevlax

Tallgränd 2-4 E, 66530 Kvevlax
0247 431 655
kboende@karkulla.fi

Kvalita serviceenhet består av två lägenhetsboenden. Det ena är beläget i Smedsby och det andra i Kvevlax. Vi ger även stöd åt personer som bor i lägenheter utanför boendena.

Hyresgästerna får stöd och hjälp med städning, klädvård, hushållssysslor, inköp m.m. Personalen hjälper också till med skötsel av hälsa och hygien. Genom att upprätthålla kontakter till släkt och vänner, knyta nya sociala kontakter samt genom att delta i samhällslivet stöds hyresgästernas sociala liv.

I Smedsby är den övergripande målsättningen utveckling. Vi strävar till att hyresgästerna ska bli så självständiga som möjligt. I Kvevlax innebär det att må bra i sitt eget hem.

På lördagskvällar har hyresgästerna möjlighet att träffas gemensamt i personallägenheterna kring olika teman. Vi läser lättläst, spelar spel och umgås. På måndagskvällar spelar vi innebandy i Smedsby.

Utöver dessa aktiviteter deltar hyresgästerna i fritidsaktiviteter så som kurser i Korsholms Vuxeninstitut, församlingens samtalsgrupper, DUV:s fritidsaktiviteter m.m.

Brukardelaktighet

Vår målsättning är att hyresgästerna ska få skapa ett hem som de trivs i och kan fungera i så självständigt som möjligt. De ska få påverka sin situation och vara delaktiga i de beslut och aktiviteter som rör dem själva. Regelbundna husmöten är ett led i detta. Inlärning och utveckling sker i vardagen, där vi arbetar med respekt för individen, beaktar hans behov av integritet och privatliv samt anpassar boendemiljön efter personens funktionshinder.

Lokaliteter och personal

I Smedsby finns nio radhuslägenheter och en personallägenhet. I Kvevlax finns åtta lägenheter och en personallägenhet.

Båda enheterna består av radhus. I Kvevlax finns dessutom fyra separata lägenheter inne i ett bostadshus i samband med personallägenheten samt en gemensam bastu.

På vardera enheten jobbar totalt fem vårdare samt enhetschefen. Personal finns på plats kvällar, nätter och veckoslut. I Kvevlax finns personal på plats kl. 15- 8.45. I Smedsby finns det personal kl. 14 – 8.15. Under helgerna finns det personal dygnet runt på båda enheterna.

Kvadratens serviceenhet

REGION
Mellersta och södra Österbotten

Kontaktuppgifter

Gnejsgränd 1, 65300 Vasa

Enhetschef

Monica Eklund
Tfn 0247 431 624
fornman.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Zandra Eklund
Tfn 0247 431 629
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Arbetscentralen

Gnejsgränd 1, 65230 VASA

Enhetschef
Monica Eklund
Tfn 024 7431 624
fornman.efternamn@karkulla.fi

Hantverket (butiken)
Tfn 024 7431 626

Handarbetssidan
Tfn  024 7431 565

Underleveranssidan/Snigeltv
Tfn 024 7431 625

Biltvätten
Tfn 024 7431 625

Arbetskonsulent
Ann-Charlotte Nylund
Tfn 024 7431 689

Dagcentret
Magasingatan 12, 65100 Vasa

Ställföreträdare
Maarten Boets
Tfn 024 7431 621

Autismsidan
Tfn 024 7431 583

Sundom lantgård
Kronviksvägen 68, 65410 Sundom

Ställföreträdare
Susanne Häggdahl
Tfn 024 7431 623

Kvadratens dagverksamhet Molpe
Flatgrundsvägen 54, 66210 Molpe

Ställföreträdare
Zandra Eklund
Tfn 024 7431 629

Kvadratens serviceenhet erbjuder dag- och arbetsverksamhet på fyra verksamhetsställen.

Kvadratens serviceenhet bildades den 1 januari 2013 då Korsholms dagcenter, Vasa arbetscentral, Hantverket och Molpe ic/ac slogs samman.

Arbetscentralen

På Arbetscentralen erbjuder vi både (ALO) arbetslivsorientering  och (LO) livsorientering. Vi jobbar med en del underleverantörsarbeten. Vi handarbetar och pysslar. Vi städar, tvättar och vaxar bilar med mera. En filmgrupp som heter ”Snigel TV” gör olika reportage, tv-serier och sketcher som publiceras på webbsidan www.snigeltv.com.  Även vuxenutbildning och social träning ingår i verksamheten. En arbetskonsulent har hand om utlokaliserat arbete. Arbetskonsulenten söker jobb och handleder på arbetsplatsen. Titta även gärna in på vår hemsida www.multi.fi/kvadraten. Den är under arbete.

Dagcentret

Dagcententret på Magansingatan 12  erbjuder livsorienterande service (LO) för personer med gravt utvecklingsstörnig och  brukare med autismspektrumtillstånd. Vi jobbar socialpedagogiskt utgående från individuella förutsättningar. Arbetsdagen innehåller pysselverksamhet, sinnesstimulering, utevistelse, musikstunder med mera.

Hantverket

I vår butik Hantverket på Handelsesplanaden 26 säljer vi våra produkter som vi tillverkar. Där jobbar även en grupp med små snickerijobb, handarbete, pyssel med mera.

Molpe ic/ac

Till Molpe ic/ac kan du komma på arbetsträning, arbetsverksamhet i  rehabiliterande syfte, lönesubvention eller via kommunen med betalningsförbindelse. Vi jobbar med underleverantörsarbeten inom plast, metall- och förpackningsbranschen. Vi gör också vedarbeten och tillverkar trädgårdsmöbler. Vi ger också möjlighet till fysiska aktiviteter som dagliga promenader. Vi har också inslag av vuxenutbildning och social träning.

Sundom Lantgård 

På Lantgården bedrivs daglig verksamhet. Lantgården startade 1997. Cirka tio personer med funktionsnedsättning arbetar på Lantgården, varav några kombinerar lantgårdsarbetet med annan daglig verksamhet. Från personalens sida jobbar två handledare och 1-2 assistenter på Lantgården.

På Lantgården utförs mycket kroppsarbete. Speciellt mycket arbete finns under vår, sommar och höst. Då tar vi hand om den stora gården med bl.a. gräsklippning och skötsel av odlingar. På vardagarna sköter man också djuren. På vintern arbetar vi med olika snickeri arbeten, vävning och andra hantverk. Vi använder i stor utsträckning material från naturen. Utomhus är man sysselsatt med snöskottning och vedarbete. Ibland får Lantgården också beställningsjobb utifrån. Det kan vara fråga om bär- och äppelplockning, vedklyvning eller andra insatser.

Arbetet som utförs på Lantgården ger ett snabbt och synligt resultat vilket ger arbetarna tillfredsställelse. Verksamheten har stort fokus på gröna värderingar samt handledning i samarbete och social träning.

Kronans serviceenhet

REGION
Mellersta och södra Österbotten

Kontaktuppgifter

Smörblommegränd 2, 65230 Vasa

Enhetschef

Ann-Katrin Hietanen
Tfn 0247 431 361
fornamn.efternam@karkulla.fi

Ställföreträdare

Daniel Wester
Tfn 0247 431 660
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Vasaboende

Smörblommegränd 2, 65230 Vasa
Tfn 0247 431 660, 0247 431 661
vboende@karkulla.fi

Storsvedens boende

Storsvedsvägen 8 B, 65410 Sundom
Tfn 0247 431 597, 0247 431 598

Kronans serviceenhet har två boendeenheter.

Vasaboende

Vasaboendet öppnades den 25.1.2010 och består av tre moduler; gruppboende med sex platser, lägenhetsboende med fem platser och korttidsboende med fem platser. Fastigheten ägs av DUV Vasanejden.

Gruppboendet har fem rum + en lägenhet som ingår i gruppboendet. Alla rum har eget badrum. Här bor unga vuxna med olika funktionsnedsättningar. De är alla på daglig verksamhet dagtid. På gruppboendet tillreds maten dagligen tillsammans med brukaren. Personalen handleder i olika hemsysslor så att brukaren ska känna sig delaktig. Personalen och brukaren äter tillsammans. På boendet ges handledning och stöd i det vardagliga livet efter brukarens individuella behov.  Vi strävar efter att hitta på olika aktiviteter så som promenader, utflykter, bio m.m. Möjlighet till att få leva ett aktivt liv är en av grundpelarna i verksamheten.

Lägenhetsboendet finns på övre våningen och består av fem lägenheter. De är 40 kvadratmeter stora och har eget kök och badrum. Målsättningen är att hyresgästerna ska vara så självständiga som möjligt, men ändå ha nära till personal för stöd och handledning i vardagen. Hyresgästerna erbjuds handledning utgående från deras individuella behov.  Hyresgästerna är på olika dagliga verksamheter under vardagarna. Brukarna är unga vuxna med olika funktionshinder, därför är olika aktiviteter mycket viktigt för dem. På lägenhetsboendet finns även ett allrum, där hyresgästerna kan umgås. I allrummet finns möjlighet till tv, brädspel och pyssel. Målsättningen med allrummet är att hyresgästerna ska ges möjligheten att umgås tillsammans.

Korttidsboendet består av fem rum med eget badrum. Här erbjuds ett 20-tal barn och unga med funktionsnedsättning korttidsvård/boendeträning. Längden för vistelsen varierar beroende på brukarens behov. Under skollov erbjuds dygnetrunt-vård. Verksamheten styrs utgående från de individuella behov som finns för tillfället. Det finns en platsansvarig för korttiden som planerar grupperna utgående från föräldrars önskemål, beviljade antal dagar men också rätt långt från hur barnen/de unga trivs med varandra och fungerar som grupp.

 

Korallens serviceenhet

REGION
Mellersta och södra Österbotten

Kontaktuppgifter

Monavägen 7, 65610 Korsholm

Enhetschef

Mona Eriksson
Tfn 0247 431 362
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Ulrica Hoppela
Tfn 0247 431 652
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Boendet på Monavägen

Movavägen 8, 65610 Korsholm
tfn 0247 431 652 / 0247 431 218 / 0247 431 653

Boendet på Trädgårdsvägen

Trädgårdsvägen 9-11, 65610 Korsholm
Gruppboende: tfn 0247 431 683
Lägenhetsboende: tfn 0247 431 684

Korallens serviceenhet erbjuder boendeverksamhet. Monavägens boende erbjuder seniorverksamhet.

Boendet på Monavägen är ett boende för seniorer, för personer med specialbehov och/eller grava funktionsnedsättningar. Enheten består av tre moduler med fem platser per modul, sammanlagt 15 boendeplatser. På Monavägen finns personal dygnet runt.

Boendet på Trädgårdsvägen består av gruppboende med fyra platser och lägenhetsboende med tre platser i huvudbyggnaden, och ett fristående radhus med fyra lägenheter, sammanlagt elva boendeplatser. På Trädgårdsvägen finns personal på kvällar, helger och nätter.

Brukardelaktighet

Personalen arbetar och handleder utgående från den enskilda brukarens behov av stöd och handledning.

På enheten försöker vi genom individuella lösningar få brukaren delaktig i vardagen.

Sydboda serviceenhet

REGION
Mellersta och södra Österbotten

Kontaktuppgifter

Sjömansgatan 4, 64100 Kristinestad

Enhetschef

Sara Eriksson 
Tfn 0247 431 607
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Nina Ekblad
Tfn 0247 431 664
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Boende på Sjömansgatan

Sjömansgatan 4, 64100 Kristinestad
Tfn 0247 431 665

Arbetscentralen på Västra Långgatan

Västra Långgatan 34 B, 64100 Kristinestad
Tfn 0247 431 627

Sydboda serviceenhet består av Arbetscentralen som finns på Västra Långgatan 34 B och boendet som finns på Sjömansgatan 4 i Kristinestad.

Arbetscentralen

Arbetscentralen är 275 m2 och består av fyra grupprum som används av brukarna, kök/matsal, sinnenas gym samt ett kansli där enhetschefen sitter två dagar i veckan. På gården finns ett litet snickeri som vi har tillgång till vissa tider i veckan.

Arbetscentralen erbjuder en skyddad arbetsplats för vuxna personer med funktionsnedsättning där vi strävar efter att erbjuda meningsfullt arbete och sysselsättning enligt den enskilda brukarens önskemål och förmåga, både på arbetscentralen och inom den öppna arbetsmarknaden.

Verksamheten består av tre olika arbetsgrupper med varsin handledare, som till sin sammansättning är heterogena när det gäller brukarnas ålder, kön och grad av funktionsnedsättning. Att var och en ska trivas och ha möjlighet till utveckling är avgörande i valet av arbetsgrupp för varje enskild brukare.

Förutom så kallat produktivt underleverantörsarbete sysslar grupperna med annan alternativ verksamhet i form av hushållssysslor, skönhetsvård, massage, data, hobby, promenader, butiks- och cafébesök, individuella träningsuppgifter samt sinnesstimulering. En köksansvarig handledare tillreder dagligen tillsammans med brukare dagens lunch.

För de brukare som är i behov av vila under dagen ges möjlighet därtill. För brukare med samma intressen ordnas så kallad tvärgruppsverksamhet i form av t.ex. slöjd, sittgymnastik, skivråd, tidningsgruppen och allsång där man kan delta ur olika grupper. I grannhuset har grupperna möjlighet att på bestämda tider använda sig av gymnastiksalen för att t.ex. spela innebandy. Några av brukarna arbetar utlokaliserat på butik och åldringshem. Brukarna deltar också tillsammans med personalen på olika marknader och basarer och säljer egentillverkade produkter.

Två av brukarna sitter med i det regionala brukarrådet och deltar i möten ca 4 ggr/år. På enheten hålls säsongssamtal där brukarna får framföra sina önskningar och sitt servicebehov.

Boende

Boendet är ett grupp-, lägenhets- och korttidsboende med 11 platser för personer med funktionsnedsättning. Boendet är uppdelat i två spegelvända sidor; röda sidan och gröna sidan, med ett personalkansli i mitten. Personal finns från eftermiddag till följande morgon, boendet står som regel tomt mellan kl. 9.30 – 15 då brukarna är på jobb. Enhetschefen finns på boendet tre dagar i veckan.

Vår målsättning är att brukarna ska få skapa ett hem som de trivs i och fungera så självständigt som möjligt. De ska få påverka sin situation och vara delaktiga i de beslut och aktiviteter som rör dem själva. Inlärning och utveckling sker i vardagen där vi arbetar med respekt för individen, betraktar hans/hennes behov av integritet och privatliv samt anpassar boendemiljön efter personens funktionshinder. Husmöten hålls kontinuerligt tillsammans med personal där brukarna får föra fram sina ärenden och åsikter. Säsongssamtal hålls årligen.

Brukarna stöds och hjälps med städning, klädvård, hushållssysslor, inköp m.m. Personalen hjälper också till med skötsel av hälsa och hygien samt ger möjlighet till avskildhet och umgänge. Genom att upprätthålla kontakter till släkt och vänner, knyta nya sociala kontakter samt genom att delta i samhällslivet stöds brukarnas sociala liv. Vissa av brukarna har egen stödperson.

Från boendet deltar man så ofta som möjligt på de evenemang som ordnas av DUV samt i andra aktuella evenemang i nejden som t.ex. revy, marknader och konserter. Vi samarbetar också med Eskoo Merituuli och Café Tinka och ordnar Pop-up café Trattoria Tranquillo där brukarna är med och arbetar på caféet under en dag eller helg några gånger i året.

Nygränd serviceenhet

REGION
Mellersta och södra Österbotten

Kontaktuppgifter

Nygränd 1, 64200 Närpes
Tfn 0247 431 662 | 0247 431 668 | 0247 431 669

Vik. Enhetschef

Linnea Sjöman
Tfn 0247 431 631
fornamn.efternam@karkulla.fi

Ställföreträdare

Linn Rönnholm

Tfn 0247 431 668
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Nygränd serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende samt korttidsvård i Närpes.

I gruppboendet bor tio personer och i anslutning till huset finns två brukare i varsin lägenhet. Där till finns tre platser för korttidsvård. Brukarna på Nygränd serviceenhet är ett ungt gäng mitt i livet. Vardagar dagtid är alla borta i jobb eller skola, men kvällar och helger är det full fart. Precis som i vilket hem som helst hör det till att man hjälps åt med matlagning och städning. Vi tar del av kurser som ordnas i DUV och Vuxeninstitutets regi och vi åker gärna i väg då det ordnas marknader, danser, revyer eller annat trevligt. Café- och restaurangbesök är givna inslag.

Brukardelaktighet

Våra brukare deltar årligen i säsongssamtal. Varje brukare har en kontaktperson.

Vi har ett så kallat brukarråd i Sydösterbotten. Tre brukare från Närboda serviceenhet/dagverksamheten ingår i brukarrådet tillsammans med två brukare från Sydboda serviceenhet/dagverksamheten i Kristinestad. Brukarrådet ska föra brukarnas talan och träffas till möten fyra gånger/år tillsammans med en sekreterare.

Lokaliteter och personal

Boendet finns på ett nytt bostadsområde i Kåtnäs i nära anslutning till Närpes centrum. Vårt boende är ett nybygge i bruktaget 1.9.2016. Vi har gångavstånd till affärer, banker och caféer i centrum. Det är också promenadavstånd till Närboda serviceenhet/dagverksamheten.

På boendet jobbar tretton personal i skiftesarbete. Enhetschefen har sitt kontor på Nygränd och är i tjänst vardagar dagtid. Normalt är boendet stängt vardagar från kl. 9 tills brukarna på eftermiddagarna kommer hem från jobb och skola.

Närboda serviceenhet

REGION
Mellersta och södra Österbotten

Kontaktuppgifter

Boställsvägen 3, 64200 Närpes

Vik. enhetschef

Mirja Nordman (boende)
Inga-Lene af Hällström (dagverksamheten)
Tfn 0247 431 666
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Maria Senkas
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Boendet på Boställsvägen

Boställsvägen 3, 64200 Närpes
Tfn 0247 431 663 | 0247 431 667

Dagverksamheten på Nybrovägen

Nybrovägen 4, 64200 Närpes
Tfn 0247 431 666 / 0247 431 544 / 0247 431 545 / 0247 431 546

Närboda serviceenhet består av boendet på Boställsvägen och dagverksamheten på Nybrovägen i Närpes. Boendet erbjuder seniorverksamhet.

Boendeverksamhet

Boendet på Boställsvägen är ett grupp- och lägenhetsboende med 12 platser för äldre personer med funktionsnedsättning. Även yngre personer som är i behov av en lugnare miljö kan använda boendets tjänster. För personer som inte längre deltar i dagverksamhet ordnas lättare sysselsättning på boendet alla vardagar. På Boställsvägen jobbar personal dygnet runt.

Brukardelaktighet

På Boställsvägen deltar brukare i matlagning, städning och trädgårdsjobb.

De flesta brukare deltar regelbundet i kurser som ordnas utav DUV i samarbete med Närpes vuxeninstitut så som sång på Vänstugan varannan tisdag hela vinterhalvåret. En del brukare deltar även i bowling varannan torsdag vinterhalvåret som också ordnas utav DUV i samarbete med Närpes vuxeninstitut. En gång i månaden (vinterhalvåret) ordnar DUV lördagsträffar med olika aktiviteter där brukare från hela enheten deltar. En del brukare brukar åka på sommarläger och flera utav våra brukare har egna stödpersoner som de träffar regelbundet.

Dagverksamhet

Vi är en dagverksamhet som håller öppet vardagar dagtid. För närvarande har vi 27 brukare inskrivna i vår verksamhet. Vi erbjuder meningsfull sysselsättning och brukarna ges möjlighet att delta i terapier som fysio-, musik- och talterapi om de beviljats sådana.

På dagverksamheten jobbar vi i första hand med underleverantörsarbeten. Vi har god kontakt till flera företag i kommunen, men söker ständigt nya samarbetspartners. Vi samarbetar också med Närpes Vuxeninstitut, DUV, Närpes församling och Hoppets Stjärna.

Vuxeninstitutet och DUV ordnar varje termin anpassade kurser för vårt behov. Församlingen ordnar månatliga träffar och inför högtider som påsk och jul är andakter ordnade av församlingen ett givet inslag. I övrigt uppmärksammar vi födelsedagar och följer årstiderna. Besök av Närpesbygdens lucia med tärnor ser vi framemot varje år. Vi har en arbetsgrupp som i många år åkt en eftermiddag i veckan till Hoppets stjärnas lokaliteter för att sortera och packa kläder. Sedan hösten 2014 har vi ytterligare en arbetsgrupp som gör motsvarande arbete en annan eftermiddag per vecka. Nytt från och med sommaren 2015 är att vi postar månadsbrev för Hoppets Stjärnas del en dag per månad.

Vi har även brukare som tar del av arbetet på olika arbetsplatser, bl.a. i affärer, kök och som sköter trädgårdsarbete. Vi ordnar simhallsbesök varannan vecka. Arbetsgrupperna har möjlighet att ha varsin dag i veckan som man kokar mat till sin egen arbetsgrupp. I övrigt köper vi måltidstjänster av ett lokalt företag.

På dagverksamheten på Nybrovägen 4 finns tre arbetsgrupper, medan en fjärde grupp finns på Häggvägen 5-7. Denna utlokaliserade grupp kallas Servicegruppen och precis som namnet säger så är det en rörlig grupp som ger service åt andra. Gruppen har städuppgifter och gör trädgårdsarbete på Kårkullas boenden, men deltar även i underleverantörsarbeten, simhallsbesök, kurser, församlingsträffar m.m.

På dagverksamheten finns även vår egen lilla hantverkarbod där vi saluför produkter vi gjort.

Brukardelaktighet

Varje arbetsdag ordnas morgonsamling i arbetsgrupperna. Då planerar man arbetsdagen och brukarna kan komma med önskemål. Vi har också tre brukare som ingår i ett så kallat brukarråd tillsammans med två brukare från Smultronbackens serviceenhet/dagverksamheten i Kristinestad. Brukarrådet ska föra brukarnas talan och träffas till möten fyra gånger per år tillsammans med en sekreterare.

Våra brukare deltar även årligen i säsongssamtal.

Lokaliteter och personal

Sedan augusti 2014 finns dagverksamheten närmare Närpes centrum. Vi kan nu ta större del av vad som händer i centrum samtidigt som vi har närmare till affärer, banker och caféer.

På bakgården av dagverksamheten finns ett litet grönområde där arbetsgrupperna kan dricka kaffe och pyssla i trädgården.

© 2015 Kårkulla samkommun