Enheter

Kårkulla samkommun har 43 serviceenheter med cirka 100 verksamhetsställen från Karleby i norr till Borgå i öst. Nedan hittar du presentationer över enheterna.

Gladas serviceenhet

REGION
Mellersta Nyland

Kontaktuppgifter

Gladasvägen 2 c24, 01390 Vanda

Enhetschef

Kim Meller
Tfn 0247 431 493
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Evelina Alaluusua
Tfn 0247 431 276

Gladas serviceenhet finns i Vanda.

Vår målsättning är att erbjuda boendeverksamhet som beaktar brukarnas självbestämmande, egna önskemål och behov. Vi strävar efter att motivera och stödja brukarna till en självständig vardag och ett tryggt liv.

Till serviceenheten hör 12 lägenheter för personer med funktionsnedsättning.
Enheten består av två trapphus med två våningar. I huset finns alternativt en- eller tvårummare. Alla lägenheter har eget kök och badrum samt egen terrass eller balkong.  Dessutom finns det en möblerad lägenhet för korttidsvård.

En lägenhet är reserverad för daglig verksamhet där brukaren har möjlighet till meningsfull sysselsättning t.ex. att pyssla, spela eller ha mysstund i soffan med en bok.

I huset finns ett allmänt utrymme där brukarna kan vistas enligt behov och önskemål.
Där kan brukaren äta gemensamma måltider och har tillgång till socialt umgänge.

Vi har kompetent personal på plats dygnet runt. Brukaren har möjlighet att delta i regelbundna husmöten där aktuella ärenden behandlas och brukarens egen åsikt samt önskemål kan föras fram.

Goda buss- och tågförbindelser ligger nära samt grönområden och promenadstigar som ger möjlighet till både motion och natur.

Västerledens serviceenhet

REGION
Mellersta Nyland

Kontaktuppgifter

Båtlänningsvägen 9 A 4, 02700 Grankulla

Enhetschef

Juanita Weckman

Tfn 0247 431 359
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Charlotta Härus

Granboet

Båtlänningsvägen 9 A 4, 02700 Grankulla
Tfn 0247 431 471 / 0247 431 472
eboende@karkulla.fi

Grankullaboendet

Ersvägen 15, 02700 Grankulla
Tfn 0247 431 474 / 0247 431 473
gboende@karkulla.fi

Västerledens serviceenheter erbjuder två olika boenden, det ena nära Grankulla centrum och det andra på gränsen mellan Grankulla och Esbo. 

 

Vi utgår från brukarnas behov och önskemål som vi sedan försöker tillgodose så långt som möjligt. I båda enheternas mål ingår att se till att miljön är lättförståelig och trygg och till vår hjälp använder vi bl.a. alternativ kommunikation och andra hjälpmedel som underlättar i vardagen.

Brukardelaktighet

Brukarna deltar i många aktiviteter utanför boendet, t.ex. 10:ans klubbar, församlingens klubbar, enheternas egna klubbar, teater, ridning, simning, gymnastik, datakunskap, innebandy och bowling. Sommartid är det läger, grillfester och utfärder som står högst på önskelistan.

Alla brukare deltar i vardagssysslorna på enheterna efter sin förmåga med bl.a. matlagning, städning och tvätt.

Lokaliteter och personal

Granboet är beläget i ett trevligt område på gränsen mellan Grankulla och Esbo. Förbindelserna till köpcentrum och övriga serviceställen är bra. Grönområden och en promenadslinga runt Klappträsket ger möjlighet till både motion och natur.

Grankulla boende finns i ett litet höghus. I gruppbostaden bor tre brukare alla har ett eget rum med tillhörande wc, därtill finns gemensamt vardagsrum och kök. Tre brukare bor i egna lägenheter i samma byggnad. I lägenheterna bor brukare som behöver mindre stöd i vardagen, men som har varierande behov av handledning och stöd av personalen. Ett par kilometer från boendet bor tre brukare tillsammans i ett stödboende.

Fyra brukare får stöd alla dagar med sina vardagssysslor i egna lägenheter belägna i samma hus som baslägenheten. Dessutom ger vi stöd till nio personer som bor i hyreslägenheter, som är belägna inom en tio kilometers radie från baslägenheten. Dessa personer får stöd 2-5 ggr/vecka.

Alla brukare som får stöd av oss har ett personligt stödprogram, som har gjorts upp tillsammans med brukaren och uppdateras med jämna mellanrum eller vid behov.  Enhetens mål är att se till att miljön är lättförståelig och trygg för våra brukare och till vår hjälp använder vi bl.a. alternativ kommunikation och andra hjälpmedel som underlättar vardagen. På veckosluten brukar det ordnas med gemensamma aktiviteter i baslägenheten. Alla enhetens brukare inbjuds att delta i aktiviteterna.

Personalstyrkan består av fem befattningar och enheten är bemannad kl. 11:00 – 08:00 på vardagar och dygnet runt på veckoslut.

Kyrkslätts serviceenhet

REGION
Mellersta Nyland

Kontaktuppgifter

Rågränden 4, 02400 Kyrkslätt

Enhetschef

Sabrije Avdi

Tfn 0247 431 532
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Anna Fagerholm

Boendet i Kyrkslätt

Rågränden 4, 02400 Kyrkslätt
Tfn 0247 431 477 / 0247 431 478
kyboende@karkulla.fi

Boendet i Kyrkslätt erbjuder seniorverksamhet.

Kyrkslätt serviceenhet består av ett gruppboende för seniorer med fem platser, fem lägenheter och en korttidsplats som är placerade i ett egnahemshus byggt av Kårkulla. Personalstyrkan består av 8 heltidsbefattningar och en deltidsbefattning. Enheten har bemanning dygnet runt. Stödboende ordnas för personer som bor i egen lägenhet och är i behov av stöd och handledning i olika vardagliga ärenden. Hjälp kan behövas i hemmet, stöd i det vardagliga livet och stöd i det psykiska välbefinnandet. Stödinsatserna är individuellt anpassade så att de möter varje individ där behovet finns.

Brukardelaktighet

Brukarna deltar i många aktiviteter utanför boendet, till exempel 10:ans klubbar, församlingens klubbar, enheternas egna klubbar, teater, ridning, simning, gymnastik, datakunskap, innebandy och bowling. Sommartid är det läger, grillfester och utfärder som står högst på önskelistan.

Alla brukare deltar i vardagssysslorna på enheterna efter sin förmåga med bland annat matlagning, städning och tvätt.

Treklangens serviceenhet

REGION
Mellersta Nyland

Kontaktuppgifter

Kånalavägen 47, 00370 Helsingfors

Vik. enhetschef

Jshnar Abdul-Rahman
Tfn 0247 431 408
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Underleverantörsgrupp: 0247 431 422

Strukturgrupp: 0247 431 494

Handverksgrupp: 0247 431 423

 

Treklangens serviceenhet erbjuder arbets- och dagverksamhet: strukturverksamhet, arbetslivsorienterad verksamhet och arbete med stöd.

Treklangens serviceenhet (som är i Kuntoutussäätiös utrymmen) sysselsätter ca 45 personer som arbetar med olika inriktningar i sju basgrupper. Vi strävar efter att personerna som deltar i verksamheten ska kunna pröva på olika sorters arbetsuppgifter och flexibelt bygga ihop sin arbetsvecka med varierande arbeten. Vi erbjuder också en mer strukturerad verksamhet i mindre grupper för personer inom autismspektrumet eller för personer som drar nytta av individuella tydliga strukturer. På enheten har vi Arbete med stöd verksamhet som kan vara ett komplement till arbetet på enheten då man delvis utför arbete på en arbetsplats. Arbetskonsulentservice enligt metoden Arbete med stöd är för den som arbetar självständigt på öppna arbetsmarkanden med stöd av en arbetskonsulent.

Vi arbetar för ett varierande kursutbud under året var man utöver basgruppens arbete kan delta i bl.a. motion, diskussionsgrupp och kommunikationsgrupp. Vi värdesätter samarbete mellan alla parter och ser vikten i individuella kontinuerliga nätverk.

Underleverantörsarbete

Underleverantörsarbeten har funnits sedan Helsingfors arbetscenter startade sin verksamhet år 1977. För många personer är underleverantörsarbetet den viktigaste verksamheten under dagen. För andra kan det användas som bra träning inför kommande arbetsuppgifter utanför huset. Olika företag anlitar arbetscentret för packning av bl.a. företagsgåvor. Det innebär många olika produkter och varierande arbetsmoment.

Hantverk och skapande verksamhet

I hantverksgrupperna arbetar vi med att sticka, sy, tygtryck och andra slags textilarbeten. Vi gör även kort, smycken, mosaik – och tovningsarbeten samt stöper och gjuter ljus. Vi gör även produkter av återvinningsmaterial. Produkterna säljs i shopen samt på de årliga jul- och vårbasarerna.

Shop och loppisverksamhet

Shop/loppisverksamheten ansvarar för butiksverksamheten och har uppdrag både inom – och utomhus. I verksamheten ingår bl.a. att betjäna kunder, prislägga varor/hämta varor och träning i att använda sociala medier och andra sociala kontakter.

Shopens Facebook-sida

Strukturverksamhet

I Strukturgruppen har vi verksamhet för personer som har särskilda behov av tydliga strukturer. Det gäller personer med autism, men också många andra har nytta av detta arbetssätt. Med hjälp av scheman och bilder tydliggörs arbetsdagen. Var och en kan påverka sitt schema och dagens innehåll.

Verksamheten består av bl.a. skapande uppgifter, kommunikationsövningar, underleverantörsarbeten, städ- och köksuppgifter, motion och utflykter.

Motion och avslappning

Att stöda och stärka den fysiska och psykiska hälsan är viktigt. På arbetscentret finns en gymnastiksal och simhall. Detta ger goda möjligheter till motion under arbetsdagen. På schemat finns bl.a. bollsporter och gymnastik. Även promenader ingår i verksamheten.

Det är viktigt att stöda och stärka båda det fysiska och psykiska. Tack vara gymnastiksalen finns goda möjligheter att motioner under arbetsveckan. Tisdagsfotbollen och fredagsbandyn är populära. Det finns ett sinnesrum med möjlighet båda till avslappning och stimulans samt massage.

Arbete med stöd

Arbete med stöd, är en nationellt och internationellt känd metod för att stöda personer som av olika orsaker har svårt att hitta, få och behålla ett arbete. Arbete med stöd i mellersta Nyland har som målsättning ett lönearbete, men vi erbjuder även handledning för de klienter som är i ett annat skede i sin karriär. Vi ordnar studiecirklar, tematräffar, fortbildningsdagar och kurser.

Läs mer om Arbete med stöd

Brukardelaktighet

Alla har möjlighet till kontinuerliga enskilda samtal med en bekant handledare var man har möjlighet till att diskutera sitt arbete och önskemål kring verksamheten. Vi erbjuder aktivt olika sorters aktiviteter och möjligheter att pröva på andra grupper. Vi strävar till att arbetsklimatet på enheten är tryggt och öppet och möjliggör kreativitet och flexibilitet.

Personal

Enheten har öppet mellan kl. 8-16 på vardagar. På enheten arbetar åtta grupphandledare, nio personliga hjälpare, två arbetskonsulenter, enhetschef, två chaufförer samt It-stödperson för Nyland.

Octavens serviceenhet

REGION
Mellersta Nyland

Kontaktuppgifter

Lästmakarvägen 19, 00620 Helsingfors

Enhetschef

Pamela Sidorow
Tfn 0247 431 430
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Mia jäderholm
Tfn 0247 431 480
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Octavens dagverksamhet

Lästmakarvägen19, 00620 Helsingfors
Tfn 0247 431 430

Parisgrändens boende

Parisgränd 2 A 19 , 00560 Helsingfors
Tfn 0247 431 480

Octavens serviceenhet erbjuder dagverksamhet i form av livsorienterad verksamhet samt boendeservice.

Dagverksamhet

Octavens dagverksamhet sysselsätter ca 30 personer. Verksamheten sker i fem olika grupper; Hantverk, Slöjd, Upplevelse, Allaktivitet och Lugn verksamhet. Vi strävar efter att brukarna får pröva på varierande arbetsuppgifter och erbjuds möjlighet till upplevelser av olika slag. Individuella behov och önskemål beaktas då brukarnas arbetsvecka byggs upp.

Hantverk

Här jobbar man med olika textila arbeten såsom tygtryck, tovning, broderi och vävning. Det finns också en keramikugn där vi bränner handgjorda keramikföremål. Vi strävar till att stöda och tillvarata idéer och initiativ som kommer från gruppmedlemmarna själva. Ibland åker vi på utfärder då vi besöker utställningar och marknader för att främja inspiration och skapande. Vi gör också materialanskaffningar på våra utfärder.

De nytto- och gåvoföremål som tillverkas säljs på vår egen enhet. Vi har även sålt på basarer och vid olika arrangerade tillställningar. Vi tar också emot beställningsarbeten av privatpersoner.

Medlemmarna deltar också i husets övriga aktiviteter, såsom motion, musik, högläsning, dataövningar, skrivuppgifter, bakning. De flesta har dessutom ansvarsuppgifter såsom att diska, hämta posten, vattna blommor, koka kaffe.

Slöjd

Här jobbar 6-7 arbetstagare och en handledare. Vi har till förfogande två rum; grupprummet och slöjdsalen.

I slöjdsalen har vi bandsåg, stolpborr, figursåg och en svarv och förstås en hel del andra verktyg och virke. Här skapas våra produkter, varav de flesta är individuella beställningsarbeten, produkter till försäljning  samt skapande arbete. I slöjdsalen är vi inte rädda för buller och damm.

I grupprummet planerar vi slöjdarbeten, men vi gör också mycket annat: syr, målar, gör skapande arbete av olika material, skrivövningar, högläsning och går ibland ut och gå. hela gruppen deltar också mycket i husets egna uppgifter; dukar bord, diskar, för soporna, sköter posten.

För att kunna arbeta i Slöjd räcker det till att du är intresserad av trä som material samt att du tål ljud och lite damm.

Allaktivitet

I Allaktivitet satsar vi på sinnesstimulerande upplevelser. Medlemmarna får bland annat olika känsel, doft och smakupplevelser. I gruppen har vi olika aktiviteter såsom musik, högläsning, skapande verksamhet, matlagning, bakning, skönhetsvård och datoranvändning. Förutom gruppaktiviteter har alla medlemmar individuella aktiviteter som är planerade utgående från deras önskningar och intressen.

Lugn verksamhet

Lugn verksamhet består av skapande uppgifter (t.ex. att tillverka kort), hjälpköksuppgifter (att byka, mangla, torka bord), högläsning, korsordsuppgifter, pysseljobb och mysig samvaro. I Lugna gruppen är det tillåtet att vila under dagen. Vi deltar också i aktiviteter som ordnas för hela huset, t.ex. gemensamma musikstunder och jumpa.

Upplevelse

Här gör vi lite allt möjligt. Vi syr, tovar, pysslar och använder datorn till att bl.a. spela och söka recept till bakningen på fredagarna.

Vi tycker om att vara ute, vi skottar snö, krattar eller går på promenader. Vi deltar även i gemensamma aktiviteter i huset, till exempel gymnastik och allsång. Det finns även möjlighet att ta det lugnt och då kan man vila i vattensängen.

Pysselverksamhet

I pysselverksamheten gör vi huvudsak olika skapande aktiviteter såsom att tillverka kort, sy, tova och pyssel enligt årstid. Vi använder oss även av material från naturen och gör bland annat kransar. Vi arbetar i en lugn atmosfär med inidviduell takt där det finns möjlighet till  paus och vila under dagen. Förutom skapande aktiviteter lyssnar vi på musik , har högläsning och deltar i husets gemensamma aktviteter, till exempel musikstund och gymnastik. 

Brukardelaktighet

Brukarna har möjlighet till enskilda samtal med den ansvariga grupphandledaren. I regelbundna säsongssamtal har brukarna möjlighet att uttrycka sina önskemål kring det egna arbetet och framföra tankar om verksamheten överlag. Hela huset omfattande stormöten hålls en till två gånger per år.

Vi strävar efter ett positivt och tryggt arbetsklimat som gör det möjligt för alla att trivas på sin arbetsplats.

Lokaliteter och personal

Octavens dagverksamhet har sina utrymmen i ett trähus på ett plan i Krämertskog. Arbetsrummen är ljusa och tillgängliga för personer med rörelsehjälpmedel. Huset är byggt och ägs av Kårkulla. Dagcentret är beläget på ett lugnt och tryggt bostadsområde med goda möjligheter till utevistelse och promenader. Trafikförbindelserna till olika delar av staden är bra.

På enheten arbetar fem grupphandledare, tre assistenter, enhetschefen och regionens arbetarskyddsfullmäktige. Enheten har öppet kl. 8-16 vardagar.

Parisgrändens lägenhetsboende

Octavens boendeverksamhet omfattar gruppboende, lägenhetsboende, stödboende och tillfällig vård.

Lokaliteter

Parisgrändens boende finns i ett höghus i Arabiastranden.Boendet hat tre platser och en plats för tillfällig vård. Området är lugnt och det finns park- och grönområden strax utanför huset. I närheten finns också ett köpcentrum. Förbindelserna till stadens centrum är bra.

Brukardelaktighet

Målsättningen är att erbjuda boendeverksamhet som beaktar egna önskemål och behov och som stöder brukarnas självständighet. I boende ordnas gemensamt program på veckoslutet där brukarna kan delta enligt intresse. Husmöten hålls regelbundet.

I korttidsvården vill vi ge brukarna möjlighet att öva sina boendefärdigheter. Vi stöder den individuella utvecklingen genom att tillsammans planera målsättningen för vistelsen.

Personal

På enheten jobbar fem vårdare. Enheten har personal på baslägenheten dygnet runt, förutom ca kl. 10-14 på vardagar då baslägenheten är stängd.

Ringvägarnas serviceenhet

REGION
Mellersta Nyland

Kontaktuppgifter

Andelslagsvägen 78 A, 00660 Helsingfors

Enhetschef

Johanna Turunen
Tfn 0247 431 469
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Andelslagsvägens boende

Andelslagsvägen 78 A, 00660 Helsingfors
tfn 0247 431 470 (röda sidan)
tfn 0247 431 475 (blåa sidan)

Elovägens boende

Elovägen 56, 00660 Helsingfors
tfn 0247 431 698

Ringvägarnas serviceenhet består av två boendeenhetersom ligger 1,5 km från varandra i ett lugnt småhusområde i Baggböle i norra Helsingfors. Enheternas läge är optimalt med tanke på avståndet till dagverksamheterna i Krämertskog och Kånala eftersom båda är nära belägna.

I början av 2015 öppnades det nyrenoverade parhuset på Andelslagsvägen i Baggböle. Andelslagsvägen är ett strukturerat boende där det bor nio brukare. Boendet är uppdelat i två sidor med 4 + 5 rum och vardera sida har eget kök och vardagsrum medan bastu och tvättstuga är gemensamma. Mellan sidorna finns ett kansliutrymme för personalen. Brukarna har egna rum med WC.

Elovägens boende är ett nybygge där verksamheten kom igång i januari 2020. Det moderna trähuset har åtta brukarlägenheter med egna badrum och litet kök. Rummen är utrustade med personlyft på skena i taket, alltså kan mera vårdtunga brukare hjälpas på ett ergonomiskt optimalt vis. Alla rum, gångar och dörrar är även handikappanpassade så att personer med hjälpmedel bekvämt kan röra sig på Elovägen. De gemensamma utrymmena består av kök, vardagsrum, två rymliga tambursutrymmen samt tvättstuga.

Brukardelaktighet

Vår målsättning är att skapa en trygg och meningsfull boendemiljö. Det gör vi genom att ge brukarna det stöd de behöver, utgående från deras egna individuella behov och resurser. Vi strävar efter att ge mer handledning än vård. På det sättet upprätthålls brukarnas färdigheter och deras individuella utveckling stöds. Vi strävar efter att alla kan fungera så självständigt som möjligt. Vi planerar vardagen tillsammans med brukarna. Vi beaktar brukarnas egna önskemål, så att de ska få möjlighet att påverka och vara delaktiga i de beslut och aktiviteter som berör dem själva.

Alla brukare får i olika grad stöd och handledning med bland annat matlagning, städning, klädvård, hushållssysslor samt med inköp av mat, kläder och annat nödvändigt. Personalen hjälper även till med att sköta hälsa och hygien samt med att upprätthålla och knyta nya sociala kontakter. På fritiden deltar brukarna i bland annat klubbar samt träffar vänner och släktingar.

Personalen

Personalstyrkan för hela serviceenheten är 19 befattningar som fördelas mellan fler personer då en del jobbar i deltid. Största delen av personalen är närvårdare, men den består också av en socionom, en sjukskötare och en fysioterapeut.

Vi arbetar i tre skift; dagskift, kvällsskift och nattskift. Andelslagsvägen har dagpersonal alla dagar i veckan eftersom en del av brukarna är pensionerade. På veckoslut och helger är personalen på plats dygnet runt på bägge enheter.

 

Majparkens serviceenhet

REGION
Mellersta Nyland

Kontaktuppgifter

Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors
Tfn 0247 431 467 / 0247 431 485 / 0247 431 468

Enhetschef

Kim Meller
Tfn 0247 431 401
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Peter Moberg
Tfn 044-4581783
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Majparkens serviceenhet erbjuder boende i Arabiastranden.

Vår hemlika boendeverksamhet är brukarcentrerad och grundar sig på brukarens egna önskemål och brukarens behov. Självbestämmande, empati och integritet är nyckelord. Tillsammans jobbar vi mot att bygga upp en trygg och stimulerande hemmiljö. Verksamheten utgår ifrån brukarnas deltagande i hemsysslorna, i mån av möjlighet.

Vi strävar även efter att alla ska få den fritid man behöver. Vi gör promenader i parken vid havet och gör utflykter så ofta det är möjligt. Dessutom besöks olika klubbar flitigt på vardagskvällar. Kontakten med anhöriga är livlig och anhöriga är mycket välkomna att besöka Majparken.

Personalen erbjuder omsorg, stöd och uppmuntran i olika grad och på olika sätt. Baserat på brukarens behov, IP-plan och omsorgsprogram skräddarsys stödet/omsorgen för varje brukare. Personalen finns på plats nästan dygnet runt för att se till att en god omsorg och kvalitet efterföljs.

Varje person har två kontaktpersoner i personalgruppen. Kontaktpersonen har ett särskilt ansvar vad gäller brukarens ärenden. Ärenden kan vara bokning av läkare/tandläkare, praktiska saker i vardagen, att delta i brukarens möten, ansvarar för genomförandet av olika planer, ansvar över brukarens ekonomiska medel på enheten och att hålla kontakt till de anhöriga samt olika samarbetspartners.

Programmet på veckosluten kan bestå av promenader, utfärder eller dylikt som ordnas med personal. Andra aktiviteter är att besöka anhöriga, främst på veckosluten. På semestrar är det främst sommarläger, vistelse på anhörigas sommarställen eller olika utfärder med personal från boendet som är aktuellt.

Brukardelaktighet

Brukarna ska ha ett tryggt hem byggt på delaktighet, medvärde och respekt och en god omsorg som är anpassad på individnivå. Den bör utgå ifrån brukarens egna önskemål och behov. Självbestämmande, empati och integritet är våra nyckelord i arbetet med brukarna.

Flera av brukarna har en aktiv fritid. De planerar långt själva hur och vad de väljer att göra på sin fritid. Personalen stöder brukarna så de kan få en så bra fritid som möjligt, bl.a. koordinerar personalen resor och hjälper med betalningen.

Lokaliteter och personal

Majparkens boendeenhet i Arabiastranden öppnades den 15 januari 2013. Utrymmen hyrs ut av Fastighets Ab Majstranden, som förutom åt Kårkulla samkommun även hyr ut lägenheter åt studeranden i samma komplex. Huset har totalt sju våningar, de två översta våningarna inhyser studeranden. På bottenplan fungerar Helsingfors rådgivande omsorgsbyrå.

Boendet finns på fyra olika våningar. På våning fem finns ett lägenhetsboende som består av sex bostäder. På våning tre och fyra har vi gruppboenden med fem platser på vardera våning. På våning två har vi fyra platser samt hela boendets huvudkansli. Totalt bor det 20 personer på Majparken.

Våning fem skiljer sig från de övriga våningarna genom att det inte finns ett gemensamt utrymme. Alla som bor i lägenheterna på femte våningen får dock fritt komma ner till Fyren för social samvaro eller mat. Vissa av dem som bor i lägenhet äter regelbundet middag/lunch/kvällsmål nere på Fyren.

Lägenheterna på våningarna två, tre och fyra är ca 29 kvadratmeter och inhyser eget badrum och WC. Utanför dessa lägenheter finns ett kombinerat vardagsrum-kök, där vi lagar vår mat och äter tillsammans, man får också äta inne på sitt rum om man vill.

Personalen är 14 heltid och två deltid till antalet. Enheten har även ett antal vikarier som tar arbetsturer då ordinarie personalen är sjuk, har semester eller av annan orsak är frånvarande. Personalen arbetar på rullande schema med tre skift; morgon, kväll, sovande natt.

Personalen jobbar främst kvälls-, natt- och morgonskift. Tanken är att boendet inte har dagspersonal då alla brukare besöker antingen lönearbete eller dags- eller arbetsverksamhet på dagen. Endast vid behov, t.ex. då brukare är sjuka, finns det personal på plats på dagen.

© 2019 Kårkulla samkommun