Enheter

Kårkulla samkommun har 42 serviceenheter med cirka 100 verksamhetsställen från Karleby i norr till Borgå i öst. Nedan hittar du presentationer över enheterna.

© 2015 Kårkulla samkommun