Södra Österbottens brukarråd

Medlemmar 2013-2017

Krister Holm
Markus Ström
Paula Häggblom
Peter Bernas
Thomas Berg
sekr. Linda Ek-Malm (socialkurator)

2017

PM 16.5.2017
PM 27.2.2017

2016

PM 22.11.2016
PM 28.9.2016
PM 15.6.2016
PM 15.3.2016

2015

PM 15.12.2015
PM 13.10.2015

PM 9.6.2015

2014

PM 15.4.2014

© 2015 Kårkulla samkommun