Östra Nylands brukarråd

Medlemmar 2013-2016

Johan Lustig
Juha Paasonen
Måns Backman
Nina Gustafsson
Susanne Tallberg
sekr. Michaela Kokkola (enhetsställföreträdare)

2017

PM 9.5.2017
PM 1.3.2017

2016

PM 17.11.2016
PM 27.9.2016
PM 26.4.2016 
PM 16.2.2016

2015

PM 17.11.2015
PM 22.9.2015

PM 19.5.2015

PM 31.3.2015

2014

PM 16.9.2014
PM 13.5.2014
PM 11.3.2014

© 2015 Kårkulla samkommun