Östra Åbolands brukarråd

Medlemmar 2013-2016

Camilla Hautamäki
John Lindroos
Monika Rosenqvist
Mårten Engström
Teresia Höijer
sekr. Malin Haapanen (ledande socialkurator)

 

2017

PM 27.2.2017

2016

PM 12.12.2016
PM 24.11.2016

PM 29.2.2016

2015

PM 26.8.2015
PM 3.6.2015
PM 12.2.2015

2014

PM 12.11.2014
PM 4.6.2014
PM 2.4.2014

© 2015 Kårkulla samkommun