Norra Österbottens brukarråd

Medlemmar 2017-2020

Heidi Klemets
Frida Granvik
Daniel Wargh
Jonas Jansson
Andreas Byggmästare
Sekreterare: Gun Vikström

2017

PM 20.4.2017
PM 23.2.2017

2016

PM 1.12.2016
PM 22.9.2016
PM 12.4.2016
PM 4.2.2016

2015

PM 3.12.2015
PM 17.9.2015

PM 16.4.2015

PM 5.2.2015

2014

PM 6.11.2014
PM 20.3.2014

 

© 2015 Kårkulla samkommun