Norra Österbottens brukarråd

Medlemmar 2013-2016

Greger Haga
Johanna Lassfolk
Jonas Jansson
Mathias Åstrand
Richard Östdahl
sekr. Gun Vikström (socialkurator)

2017

PM 20.4.2017
PM 23.2.2017

2016

PM 1.12.2016
PM 22.9.2016
PM 12.4.2016
PM 4.2.2016

2015

PM 3.12.2015
PM 17.9.2015

PM 16.4.2015

PM 5.2.2015

2014

PM 6.11.2014
PM 20.3.2014

 

© 2015 Kårkulla samkommun