Anhörigråd

Kårkulla samkommuns anhörigråd bildades kring årsskiftet 2014-2015 i enligthet med samkommunens anhörigstrategi 2014-2016. Syftet med anhörigråden är att ta vara på anhörigas kunskaper och erfarenheter och att följa upp målen i handlingsprogrammet för anhörigstrategin. Verksamheten kan förse anhörigråden med ärenden.

Anhörigråd finn i alla sju regioner. Varje anhörigråd består av ca fem medlemmar med regionchefen som sekreterare.

Norra Österbottens anhörigråd
Södra och mellersta Österbottens anhörigråd
Åbolands anhörigråd
Västra Nylands anhörigråd
Mellersta Nylands anhörigråd
Östra Nylands anhörigråd

 

© 2019 Kårkulla samkommun