Personalpolitik

Kårkulla samkommuns mål är att vara en god arbetsgivare, att ha en yrkeskunnig och brukarinriktad personal samt att ha en välmående och välmotiverad personal.

Personalberättelse 2015

personalberättelse 2015

Personalberättelse 2014

personalberättelse 2014

Kårkulla samkommuns personalstrategi 2013-2016

Kårkulla samkommuns handlingsprogram för personalstrategin 2015-2016

Samarbetskommittén 2013-2016

Arbetsgivarparten

Sofia Ulfstedt, samkommunsdirektör
Miia Lindström, verksamhetschef, ordförande
Eva Isaksson-Holmberg, arbetarskyddschef
Fredrik Laurén, personalchef, sekreterare

Arbetstagarparten

Susanna Agge
Anna-Lena Aspegren-Törnroos
Hans Rosenberg
Carita Lindblom
Tove Konsell
Marjo Lepistö-Grönroos
Sture Sundqvist
Heidi Ehrnström
Fredrik Jensén

© 2015 Kårkulla samkommun