Anställda

Kårkulla samkommuns mål är att vara en god arbetsgivare, att ha en yrkeskunnig och brukarinriktad personal samt att ha en välmående och välmotiverad personal. Vi har cirka 900 anställda och månatligen cirka 150 vikarier.

Nyttiga länkar för dig som jobbar på Kårkulla

Kårkullas webbmail och intranät (Office 365)

Inloggning till Laura

Inloggning till Kartaba

Reseräkningssystemet M2

Webcirkulation av fakturor

Budgetuppföljning

Välkommen att ge respons


Huvudförtroendemän

Akava
Huvudförtroendeman Heidi Ehrnström, tfn 0247 431 310 eller fornamn.efternamn@karkulla.fi

TEHY
Huvudförtreondeman Carita Lindblom, tfn 040-5663970 eller fornamn.efternamn@karkulla.fi

JHL
Huvudförtroendeman Hans Rosenberg, tfn 0247 431 482

Jyty
Kontakta din närmaste Jyty-förening

SUPER
Huvudförtroendeman Pernilla Nyman, e-post penyman@karkulla.fi (ledig 27.6.2019 - 8.5.2020)

 

© 2019 Kårkulla samkommun