Startsida

Vi vill att alla ska ha möjlighet att leva ett så gott liv som möjligt tillsammans med andra människor. De 33 svensk- och tvåspråkiga kommunerna i Finland upprätthåller tillsammans samkommunen Kårkulla.

10.4.2014

Flätan deltar i Hansatorgsevenemang 24.4.2014

Torsdag 24.4.2014 deltar Flätan i ett Hansatorgsevenemang i Åbo, var syfte är att synliggöra den konst som görs av personer med behov av särskilt stöd. Flätan är Kårkullas verksamhetspunkt som finns i Åbo och hör under Mocca serviceenhet. På Flätan erbjuds livsorienterad- och arbetslivsorienterad service för vuxna personer med funktionsnedsättning. Flätan har en egen butik, Åbo Butikken.

I fjol deltog Flätan i ett gatukonstevenemang tillsammans med de finskspråkiga handikappföreningarna i Åbo. Det stora målet som man aktivt arbetar för är att få ett eget konstcenter till Åbo – en plats där man kan skapa konst på heltid, deltid, som hobby eller professionellt. Konstcentret ska vara tvåspråkigt och därför berör detta också alla svenskspråkiga personer med en funktionsnedsättning. Från Flätan deltar nio personer regelbundet i anpassade konstkurser både i Arbis och Työväenopistos regi.

Läs mera här…

hansamainosruotsi

 

27.3.2014

Taklagsfest firades på Peppargränd i Pargas

Igår 26 mars firades taklagsfest för Kårkullas nya boende i Pargas. Boendet på Peppargränd 8 kommer att ha 15 platser och är cirka 920 kvadratmeter stort. Tanken är att byggnaden ska vara inflyttningsklar i juli och överlåts då till Kårkulla.

    Peppargrandskalad               

Bild: Clara Kronqvist-Sundström

karkresurs

Vi jobbar på centralförvaltningen i Pargas

Vi jobbar på EUC i Pargas

Forskning och utveckling

Social Share Toolbar