Brukare & anhöriga Service Enheter Förvaltning Anställda Materialbank
Aktuellt

Aktuellt

Trevlig sommar!

lövö

Kårkulla samkommun önskar er alla en riktigt skön och avslappnande sommar!

Detta inlägg postades i 23.06.2016.

Konstprojekt i Ekenäs resulterade i utställning

utställning utställning utställning

Under hela våren har pensionärerna vid Österby serviceenhet skapat konst tillsammans med konstnären Petra Lindholm. Konstprojektet resulterade i en utställning på Galleri Perspektivet i Ekenäs. Besök utställningen fram till den 23.6!

Läs mer om konstprojektet här.

Detta inlägg postades i 20.06.2016.

Omslaget 2/2016

omslaget 22016

Ett nytt nummer av Omslaget har utkommit!

Du kan läsa tidningen här.

Detta inlägg postades i 20.06.2016.

Delta i Kårkullas anhörigenkät

Kårkulla samkommun vill veta vad anhöriga tycker om vår service.

För att få en uppfattning om vad anhöriga tycker om vår service genomför vi regelbundna anhörigenkäter. Vi använder resultaten som grund för en god kvalitativ service där anhörigas åsikter påverkar hur servicen utvecklas.

Delta i vår anhörigenkät senast den 5.8.2016.

Här hittar du mer information om anhörigenkäten samt länken till själva enkäten.

Detta inlägg postades i 17.06.2016.

Samkommunsdirektörens blogg: Trevlig sommar!

De återstående veckorna innan midsommar och semester innehåller en hel del intressanta saker, berättar samkommunsdrektör Sofia Ulfstedt i sin blogg. Läs bloggen här.

Detta inlägg postades i 17.06.2016.

Pressmeddelande: Fullmäktigemöte 15.6.2016

Kårkulla samkommuns fullmäktige sammanträdde 15.6.2016 i Tammerfors och behandlade bl.a. följande ärenden:

Fullmäktige godkände bokslut och verksamhetsberättelse 2015 samt personalbokslut 2015.

Läs pressmeddelandet här.

Detta inlägg postades i 15.06.2016.

FN-konventionen träder i kraft i dag!

I dag firar vi FN-konventionen. Finland har nu äntligen ratificerar FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som den träder i kraft i dag, den 10.6.

FN-konventionen ska främja, skydda och säkerställa mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning. Konventionen utgår från grundläggande principer som jämlikhet och icke-diskriminering. Konventionen bygger på förståelsen att funktionshinder går att förebygga och ta bort genom att förändra i miljö och omgivning.

På Kårkullabacken i Kirjala firar vi dagen med att hissa flaggan i topp.

Kårkullas samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt kallar utvecklingen en milstolpe (Svenska Yle 10.6.2016)

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess fakultativa protokoll
(Finlands FN-förbund)

Lättläst: Förenta Nationernas (FN) konvention om funktionshindrade personers rättigheter
(Social- och hälsovårdsministeriet)

Detta inlägg postades i 10.06.2016.

Samkommunsdirektörens blogg: Valfrihet, för vem?

Det på tisdagen 31.5.2016 utkomna förslaget till valfrihet inom social- och hälsovården väcker en del frågor. Valfrihet i sig är en positiv sak, men eftersom alla inte kommer att ha samma möjligheter att välja, känns det inte bra. Vore det inte klokast att skynda långsamt gällande valfriheten och börja med att ro i land själva social- och hälsovårdsreformen, för att sedan i lugn och ro gå in för valfriheten, skriver Sofia Ulfstedt i samkommunsdirektörens blogg.

Läs hela blogginlägget här.

Detta inlägg postades i 03.06.2016.

Fullmäktigemöte 15.6.2016

Kallelsen och föredragningslistan för fullmäktigemötet 15.6.2016 finns publicerad nu under Fullmäktiges protokoll.

Detta inlägg postades i 03.06.2016.

Pressmeddelande: Styrelsemötet 26.5.2016

Kårkulla samkommuns styrelse sammanträdde den 26.5.2016 i Helsingfors och behandlade bland annat följande ärenden:

Ingen prishöjning år 2017
Kårkulla samarbetar med FDUV kring projekt kring arbetslivs- och livsorienterad verksamhet
Arbetet för ny boendeenhet i Helsingfors framskrider

Läs hela pressmeddelandet här

Detta inlägg postades i 26.05.2016.

Samkommunsdirektörens blogg: Externa och interna möten

Veckan innehåller såväl externa möten gällande Sote som Kårkullas styrelsemöte där bland annat budgetförslaget för 2017 behandlas.

Läs samkommunsdirektörens blogg här.

Detta inlägg postades i 23.05.2016.

Styrelsemöte 26.5.2016

Föredragningslistan för styrelsemötet 26.5.2016 finns nu publicerat här.

Detta inlägg postades i 19.05.2016.

Välkommen på öppet hus till nya arbetscentralen i Vasa

sol

Välkommen på ÖPPET HUS!!

till nya arbetscentralen i VASA, Gnejsgränd 1 i Stenhaga

Vi har ÖPPET HUS tisdagen den 7 juni

Kl. 13-18

-kaffebjudning
-snabblotteri
-hantverksbutiken öppen

Detta inlägg postades i 17.05.2016.

Samkommunsdirektörens blogg: Arbetet med brukarnas delaktighet och självbestämmande fortsätter

"Finland har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning den 11 maj. De träder i kraft den 10.6.2016. Konventionen betonar personer med funktionsnedsättnings delaktighet i beslutsfattande som rör dem. Det är det första juridiskt bindande dokumentet som gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättning och kan ses som en viktig milstolpe beträffande främjande, skyddande och säkerställande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter fullt och på lika villkor."

Arbetet med att öka brukarnas delaktighet, självbestämmanderätt och minskning av begränsande åtgärder är aldrig klart, utan utvecklas kontinuerligt och är något som alltid kan bli bättre, skriver Sofia Ulfstedt på samkommunsdirektörens blogg.

Läs hela blogginlägget här.

Detta inlägg postades i 17.05.2016.

Kårkulla samkommuns årsberättelse 2015

årsberättelse 2015

Kårkulla samkommuns årsberättelse för 2015 finns nu publicerad under våra övriga publikationer.

Detta inlägg postades i 10.05.2016.

Äldre inlägg Stäng aktuellt
© 2015 Kårkulla samkommun