Brukare & anhöriga Service Enheter Förvaltning Anställda Materialbank
Aktuellt

Aktuellt

Styrelsemöte 1.3.2018

Föredragningslistan för styrelsemötet 1.3.2018 finns publicerad här

Detta inlägg postades i 23.02.2018.

Kårkulla skeptiskt till privatägt svenskt vårdbolag

Kårkulla har inte varit med och planerat ett allfinlandssvenskt vårdbolag. Tvärtom har Kårkulla medvetet hållits utanför, säger samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt. Tanken på att koncentrera all svenskspråkig vård i ett och samma bolag som till största delen är privatägt ser hon som mycket problematisk.

http://kommuntorget.fi/social-och-halsovard/karkulla-skeptiskt-till-privatagdt-svenskt-vardbolag/

Detta inlägg postades i 30.01.2018.

Kvalitetsmätning ur anhörigperspektiv för år 2017

Kårkulla samkommun värdesätter Er respons på den service er anhörige erhåller. Responsen ger oss riktlinjer för hur vi kan utveckla vår service och vad vi behöver bli bättre på. Svaren behandlas konfidentiellt. Resultaten användas för kvalitetsförbättring på alla nivåer inom samkommunen. Ledningsgruppen beslutar om korrigerande åtgärder som gäller hela samkommunen. Blanketten kan även skrivas ut och postas till Kårkulla samkommun/EUC, Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala. Deadline 31.1.2018.

https://link.webropolsurveys.com/S/357975A05CDDB348

Tack!

Detta inlägg postades i 08.01.2018.

Pressmeddelande: Styrelsen 14.12.2017

Kårkulla samkommuns styrelse sammanträdde den 14.12.2017 i Helsingfors

 Styrelsen godkände brukarstrategi 2018-2020 för Kårkulla

 Styrelsen godkände Kårkulla samkommuns brukarstrategi vars syfte är att säkra kvalitativt god omsorg för brukarna. Brukarstrategin beskriver hur samkommunens värderingar förverkligas för brukarna och kvalitetskriterier och kvalitetsmål definieras utifrån brukarnas välbefinnande.  

Läs pressmeddelandet i sin helhet här

Detta inlägg postades i 14.12.2017.

Seminarium om förverkligandet av KEHAS-programmet

Plats: SFV Festsalen, Georgsgatan 18 A, 00130 Helsingfors Tid: 30.1.2018 kl. 12.00 – 16.00

 Målgrupp: Personer med utvecklingsstörning, anhöriga, personal inom området, sakkunniga, beslutsfattare och alla övriga intresserade av boendeprogrammets förverkligande.

Läs programmet HÄR

Detta inlägg postades i 05.12.2017.

Styrelsemöte 23.11.2017

Föredragningslistan för styrelsemötet 23.11.2017 finns publicerad här

Detta inlägg postades i 16.11.2017.

Pressmeddelande: Fullmäktige 11.10.2017

Kårkulla samkommuns fullmäktige sammanträdde i Tammerfors 11.10.2017.

Fullmäktige valde ledamöter till styrelsen, de regionala nämnderna och revisionsnämnden 2017-2021. 

Läs pressmedelandet i sin helhet här

Detta inlägg postades i 12.10.2017.

Fullmäktigemöte 11.10.2017

Föredragningslistan för fullmäktigemötet finns publicerad här

Detta inlägg postades i 09.10.2017.

Pressmeddelande: Styrelsen 28.9.2017

Kårkulla samkommuns styrelse sammanträdde 28.9.2017
Styrelsen godkände förslaget till budget- och ekonomiplan 2018-2020  |  Byggprojektet på Elovägen i Helsingfors framskrider

Pressmeddelande i sin helhet finns publiserad här

Detta inlägg postades i 29.09.2017.

Styrelsemöte 28.9.2017

Föredragningslistan för styrelsemötet 28.9.2017 finns publicerad här

Detta inlägg postades i 22.09.2017.

Pressmeddelande: Styrelsen 25.8.2017

Kårkulla samkommuns styrelse sammanträdde 25.8.2017. 

Under mötet behandlade man bland annat budgetförslaget 2018 och förslag till ekonomiplan 2018-2020. Styrelsen godkände också förslaget till kommunstrategi för Kårkulla samkommun.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här

Detta inlägg postades i 28.08.2017.

Styrelsemöte 25.8.2017

Föredragningslistan för styrelsemötet 25.8.2017 finns publicerad här

Detta inlägg postades i 17.08.2017.

Samkommunsdirektörens blogg: Social- och hälsovårds- och landskapsreformen skjuts upp med ett år

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen skjuts upp med ett år, träder i kraft den 1 januari 2020, landskapsval förrättas i oktober 2018.

Läs hela blogginlägget här

Detta inlägg postades i 08.08.2017.

Fullmäktigemöte 14.6.2017

Föredragningslistan för fullmäktigemötet 14.6.2017 finns nu publicerat här

Detta inlägg postades i 02.06.2017.

Pressmeddelande: Styrelsemöte 23.5.2017

Kårkulla samkommuns styrelse sammanträdde den 23.5.2017 i Helsingfors. Styrelsen godkände ramarna för det fortsatta budgetarbetet för 2018. Förslaget till ny värdegrund för Kårkulla samkommun godkändes också.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här

Detta inlägg postades i 23.05.2017.

Äldre inlägg Stäng aktuellt
© 2015 Kårkulla samkommun