Brukare & anhöriga Service Enheter Förvaltning Anställda Materialbank
Aktuellt

Aktuellt

Fullmäktigemöte 14.6.2017

Föredragningslistan för fullmäktigemötet 14.6.2017 finns nu publicerat här

Detta inlägg postades i 02.06.2017.

Pressmeddelande: Styrelsemöte 23.5.2017

Kårkulla samkommuns styrelse sammanträdde den 23.5.2017 i Helsingfors. Styrelsen godkände ramarna för det fortsatta budgetarbetet för 2018. Förslaget till ny värdegrund för Kårkulla samkommun godkändes också.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här

Detta inlägg postades i 23.05.2017.

Styrelsemöte 23.5.2017

Föredragningslistan för styrelsemötet 23.5.2017 finns nu publicerat här

Detta inlägg postades i 17.05.2017.

Samkommunsdirektörens blogg: Valfrihet för våra brukare finns redan idag

Valfrihet finns redan idag för de brukare som får service av oss. Man talar ofta felaktigt om Kårkullas monopol. Trots att vi idag är en samkommun står det kommunen och därmed brukaren fritt att välja service av annan producent, skriver samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt i sitt blogginlägg.

Läs hela blogginlägget här

Detta inlägg postades i 11.05.2017.

Pressmeddelande: Styrelsemöte 27.4.2017

Kårkulla samkommuns styrelse sammanträdde den 27.4.2017 i Helsingfors och behandlade bland annat följande ärenden:

Annina Alexandersson har valts till ny regionchef i östra Nyland

Arbetet för ny boendeenhet i Helsingfors framskrider

Namnet Pixnekliniken övertas av Malax kommun

Läs hela pressmeddelandet här

 

Detta inlägg postades i 27.04.2017.

Styrelsemöte 27.4.2017

Föredragningslistan för styrelsemötet 27.4.2017 finns nu publicerat här

Detta inlägg postades i 21.04.2017.

Pressmeddelande: Styrelsemöte 30.3.2017

Kårkulla samkommuns styrelse sammanträdde den 30.3.2017 i Helsingfors och behandlade bland annat följande ärenden:

Bokslut med verksamhetsberättelse 2016

Personalbokslut 2016

Läs hela pressmeddelandet här

 

 

Detta inlägg postades i 30.03.2017.

Styrelsemöte 30.3.2017

Föredragningslistan för styrelsemötet 30.3.2017 finns nu publicerad här

Detta inlägg postades i 23.03.2017.

Årets första nummer av Omslaget är här!

Omslaget 1/2017 är här!

 

Detta inlägg postades i 28.02.2017.

Samkommunsdirektörens blogg: En gnutta förnuft behövs

Arbetet kring social- och hälsovårdsreformen framskrider. Den 31.1 sändes regeringens proposition om lag till valfrihet inom social- och hälsovården på utlåtanderunda. För de brukare som erhåller service från Kårkulla samkommun innebär det enligt förslaget att de kommer att omfattas av personlig budgetering, skriver Kårkullas samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt.

Läs hela blogginlägget här

Detta inlägg postades i 13.02.2017.

Styrelsemöte 16.2.2017

Föredragningslistan för styrelsemötet 16.2.2017 finns nu publicerat här

Detta inlägg postades i 13.02.2017.

Sommararbete 2017

Liksom tidigare kommer Kårkulla samkommun även i år att lotta ut 10 sommarjobb/region totalt 30.
Sommarjobben är avsedda för ungdomar 16-17 år och som behöver arbetserfarenhet.
Lönen är 780 euro för 4 veckor, arbetstiden är 6 timmar/dag och 30 timmar/vecka. Sommarjobben består av service-, vård- och dagvårdsarbete.
Sommararbetet sker i två perioder antingen under tiden 5.6 - 30.6.2017 eller 3.7 - 28.7.2017.
Blanketten skall vara inlämnad senast 17.3.2017 för att personen skall vara med i utlottningen av sommarjobben.

Sommarjobbsblankett

 

Detta inlägg postades i 25.01.2017.

Styrelsemöte 26.1.2017

Föredragningslistan för styrelsemötet 26.1.2017 finns nu publicerat här

Detta inlägg postades i 20.01.2017.

Styrelsemöte 15.12.2016

Föredragningslistan för styrelsemötet 15.12.2016 finns nu publicerat här

Detta inlägg postades i 09.12.2016.

Pressmeddelande: Kårkulla samkommun föreslår att Egentliga Finland utses till nationell aktör för svenskspråkiga tjänster för personer med funktionsnedsättning

Under den gångna veckan har Kårkullas ledning träffat både inrikesminister Paula Risikko och hörts av riksdagens social- och hälsovårdsutskott angående sote-reformen och ändringen av sociallagen. 

Läs pressmeddelandet här

Detta inlägg postades i 25.11.2016.

Äldre inlägg Stäng aktuellt
© 2015 Kårkulla samkommun