Startsida

Vi vill att alla ska ha möjlighet att leva ett så gott liv som möjligt tillsammans med andra människor. De 33 svensk- och tvåspråkiga kommunerna i Finland upprätthåller tillsammans samkommunen Kårkulla.

20.10.2014

Information om resultatet ur anhörigförfrågan 2014

Under våren 2012 gjordes en enkätförfrågan till samtliga anhöriga till personer som erhåller service av Kårkulla samkommun. Resultatet användes som grund vid utvecklandet av samkommunens anhörigstrategi. Målet med anhörigstrategin är att belysa betydelsen av anhörigas delaktighet och se dem som en resurs vid ordnandet av en kvalitativt god service för personen med funktionsnedsättning.  Läs mera här

14.10.2014

Pressmeddelande 14.10.2014

Kårkullas styrelse vill se en samkommun med produktionsansvar

Social- och hälsovårdsministeriet har inbegärt utlåtande om utkast till regeringens förslag till lag om ordnandet av social- och hälsovården senast 14.10.2014. Kårkulla samkommun kräver att få bli en samkommun med produktionsansvar för svenskspråkig specialomsorg och betonar vikten av att garantera individens språkliga rättigheter. Läs pressmeddelandet i sin helhet här

 

19.08.2014

Vår verksamhet i korthet 2013

I ”Vår verksamhet i korthet” har vi sammanfattat våra aktiviteter under 2013.
Texten är skriven på svenska och finska. Välkommen att ta del av vår verksamhet genom att klicka på dokumentet nedan!

Verksamhetsberättelse bild

 

Info-bladet bildVerksamhetsberättelse bild

 

Vi jobbar på centralförvaltningen i Pargas

Vi jobbar på EUC i Pargas

Forskning och utveckling

Social Share Toolbar